Křest autobiografie Rudy Turka, setkání krajanských literátů a literární soutěž

  • Posted on:  středa, 18 březen 2020 00:00
  • Written by 

I POUHÉ ZLOMKY ŽIVOTA MAJÍ PRO NÁS HODNOTU
Vstupní hala budovy Svazu Čechů vítala 6. března 2020 zájemce o biografickou knihu krajanského autora Rudy Turka, jejíž křest se v ní konal. Uspořádaly ho Novinově vydavatelská instituce Jednota ve spolupráci s Klubem literátů Svazu Čechů. Večer pokračoval setkáním krajanských literátů.

Návštěvníky pozdravila a přivítala ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová, která přirovnala zrod knihy k narození děťátka v rodině. Představila činnost instituce, která má letos vydat ročenku České besedy Daruvar a knihu o Slávce Žukovićové Máchové. Zmínila chystanou monografii Svazu Čechů, která má vyjít napřesrok k jeho 100. výročí založení, vydání překladu povídek Boženy Němcové, na které se podařilo zajistit prostředky, jakož i monografie o Dožínkách, která vyjde letos k 95 letům od prvních krajanských slavností.
„Ani si neuvědomujeme, jak vzácnou knihu jsme dostali,“ řekla úvodem při představování křtěného díla Libuše Stráníková, která upravila text knihy. „Zdá se, že jde o skutečné vzpomínky, i když je autor začal sepisovat v devadesátých letech života. Jde o vzácné dílo s množstvím podrobností. Jsou to svědectví z první ruky o tom, jak se kdysi v krajanském Lipovci žilo,“ řekla L. Stráníková. Její povídání o knize dokreslovaly úryvky, které četli J. Staňová a Ž. Podsedník. Životní dráhu lipoveckého rodáka Rudy Turka podrobně představila Drahuška De Bonová. Lenka Janotová konstatovala: „Děkuji, že jste Turkovy knihy vydali. Určitě mají jistou uměleckou hodnotu, jsou ale především svědectvím jedné doby, a to je nedocenitelné. Jejich čtení může prospět zejména mladým generacím, protože je přístupným a srozumitelným stylem dojemně popsán tehdejší život na krajanském venkově – sám život, mezilidské vztahy i vztah člověka k přírodě.“ L. Janotová popsala své první setkání s R. Turkem v redakci Jednoty, při kterém zjistila že jde o spolužáka jejího otce. Vzpomněla i návštěvu v Turkově rodině v Milevsku, kdy mu představitelé Svazu přislíbili pomoci s vydáním vzpomínek. Pouvažovala o tom, že by bylo zajímavé a přínosné shromáždit a vydat ještě korespondenci Rudy Turka s přáteli, které měl v krajanské komunitě, a těch bylo opravdu hodně. „Jeho dopisy byly často jako pohlazením.  Sledoval vše, co tady podnikáme a dovedl to ohodnotit. Každému uměl napsat dopis tak, aby ho potěšil,“ řekla, a ještě jednou poděkovala za vydání tohoto titulu.
Předsedkyně Klubu literátů Táňa Novotná Golubićová přečetla dojemný dopis Dagmar Beránkové Turkové, která rovněž děkovala za vydání knihy oplývající „otevřeností, barvitostí a opravdovostí,“ díky níž i Turkovy dcery mohly poznat prostředí, z nějž pochází jejich otec. Na osobnost Rudy Turka a to, jak pobízel mladé krajany ke psaní, zavzpomínal Zdenko Jílek. V diskusi párkrát zaznělo, jak obdivuhodné je, že si autor po dlouhá léta pamatoval všechny detaily. Mluvilo se o potřebě dokumentování a zaznamenávání kroniky, a tu byl do souvislosti dán lipovecký krajan Blahouš Čuchnil, který se poměrně často hlásí do Jednoty, vždy s nějakým zajímavým povídáním. Zmíněn byl také jeho příbuzný Beneš, u kterého se zachovala obsáhlá dokumentace o vsi.
„V Turkovi máte pravý drahokam,“ uvedla mezi jiným Jiřina Brkićová. L. Stráníková informovala o tom, jak je to s Turkovou korespondencí, jejíž značná část je uložena v literárním archivu v České republice. „Jednou se k ní třeba vrátíme,“ řekla.
O slavnostní tón křtu se postaraly žačky Hudební školy Bruna Bjelinského Michaela Horvatová a Lea Radová s profesorkou Valentinou Mravlinčićovou. Na obrazovce se promítaly stránky z knihy a fotografie ze života Rudy Turka. Zájemci si mohli knihu koupit za zvýhodněnou cenu.   Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Setkání Klubu literátů Svazu Čechů
Vedoucí Klubu Táňa Novotná Golubićová přivítala po kratší přestávce literáty, kteří zůstali i na setkání. Představila informace o literární soutěži, která bude otevřena do 15. května, která má za cíl povzbudit krajany k tvorbě. Představila návrh členů odborné poroty, která bude zaslané práce hodnotit, i plán literárního večera v rámci připravovaných Dožínek. Večer by se měl konat v pátek 17. července ve večerních hodinách. Padl návrh, aby se literární večer propojil s výtvarnou výstavou a obohatil i o hudební vstupy.
T. Novotná Golubićová informovala, že je v plánu vydat almanach o krajanské poezii v redakci Věry Vystydové, i o eventuální možnosti vydání sbírky básní krajanských autorů – šlo by o několik malých sbírek básní v češtině, které by tvořily jeden celek. Mluvilo se i o návrhu na udělení Ceny Franty Buriana, literáti se budou snažit navrhnout některá jména, která pak musí schválit předsednictvo Svazu Čechů. Předsedkyně informovala o plánované dílně haiku poezie s Goranem Gatalicou ve společném uspořádání s městem a pobočkou Matice Chorvatské. Dílna by se měla konat 10. a 11. dubna, host má potvrdit termín. Byla představena pozvánka na Rešetaračko proljeće 9. května a výzva ke spolupráci od České besedy Nový Sad.
Účastníci večera jednali o večírku písní a poezie v Horním Daruvaru, kam byli poprvé pozváni i autoři básní. Své verše pak přečetly Alena Raisová, Jana Staňová, Libuše Stráníková, Jiřina Brkićová a Mirko Knížek, který četl i úryvky z románu Josipa Kozarce Živi kapitali, popisující život českých přistěhovalců do Lipovlan. Literáti se v příjemném a přátelském i tvůrčím ovzduší zdrželi více než dvě hodiny.

FOTO na facebooku


Klub literátů vypisuje
Literární soutěž
Vyzýváme všechny autory z Chorvatska (starší 15 let), aby zaslali své literární práce v českém jazyce v následujících kategoriích:
• próza – krátká povídka (doporučená délka 3 až 5 stránek A4)
•    poezie – básně nebo básně v próze (1 až 3)
Práce zhodnotí odborná porota, vyhlášení výsledků proběhne v rámci daruvarských Dožínek 2020.
Tři vítězné práce z každé kategorie budou odměněny.
Příspěvky zaslané do soutěže nesmí být dosud publikované.
Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsané.
Zaslané práce musí být v obálce, která musí obsahovat:
• dva nepodepsané exempláře textu s uvedením hesla
• zalepenou obálku, ve které bude třetí exemplář práce s formulářem, jménem, heslem, příjmením, věkem, adresou a číslem telefonu
Zaslané práce se nevracejí, vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrané práce použít libovolně v tisku či uveřejnění na internetu, bez nároku autora na honorář.
Své vytištěné příspěvky doručte nejpozději do 15. května 2020 poštou na adresu:
Svaz Čechů v Chorvatsku
Trg kralja Tomislava 7
43500 Daruvar
s poznámkou: Literární soutěž

Klub literátů Svazu Čechů

literati

Read 555 times Last modified on středa, 18 březen 2020 13:18

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2023

V Jednotě číslo 47, která vychází 2. prosince 2023, čtěte:
- Sto let výuky češtiny v Záhřebu
- Večer národnostních menšin v Bjelovaru
- Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů
- Večer písní a tanců v Šibovci
- Valná hromada České besedy Daruvarský Brestov
- K 160. výročí narození Ludvíka Kuby
- Zajímavá výstava ve skotském Glasgowě
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi