55 let od založení Novinově vydavatelské instituce Jednota

  • Posted on:  středa, 01 duben 2020 00:00
  • Written by 

V příštím roce oslavíme 100 let Svazu Čechů, tedy 100 let jednotného působení Čechů v Chorvatsku. Jednota a vůbec celé nakladatelství téhož jména vzniklo právě díky bohaté kulturní, vzdělávací a sociální činnosti tehdejších krajanů.

Jak se počet českých přistěhovalců v Chorvatsku zvětšoval, začaly se zakládat osvětové spolky a různá vzdělávací sdružení. Zdrojem informací veřejnosti o této aktivitě byly noviny. Vydávaly se různé časopisy, bulletiny a kalendáře v českém a slovenském jazyce. Když jedny noviny zanikly, druhé začaly vycházet. Nejznámější z nich, protože i nejdéle vycházel, je časopis Jugoslávští Čechoslováci, který měl přílohu Dětský koutek. V roce 1932 tato příloha začala vycházet jako samostatný časopis pro děti (později Náš koutek a zase Dětský koutek). V českých školách se zvětšoval počet dětí, knihovny byly v tu dobu chudé na české knihy a Koutek vznikl jako potřeba pro mimoškolní četbu. Právě z těchto důvodů se v Koutku dlouhou dobu uveřejňovaly převážně úryvky z děl známých českých a slovenských spisovatelů, básně pro děti, ale také práce našich krajanských literátů. Postupně se začaly objevovat zajímavé rubriky jako: Ze světa techniky, Lékař radí, Mladý biolog a další. Od osmdesátých let už v Koutku byly zprávy z besed, škol a také dopisy čtenářů. Přímý kontakt mezi redakcí a čtenáři začínal být bohatší. Dnes v Koutku vídáme převážně reportáže ze škol a besed, portréty dětí a dvojstránky na téma přitažlivá pro dnešní děti. V jednom období měl Koutek dokonce 40 stránek, během doby se jejich počet měnil, dnes má 32 stránky.
Všechna vydání NVI Jednota byla na samém začátku ilustračně velmi chudá, používaly se ilustrace z jiných časopisů a z různých knih. Když to podmínky v Daruvarské tiskárně umožnily, všechna naše vydání se stala opravdovými uměleckými díly díky krajanským ilustrátorům a grafikům, odborníkům v tiskárně. Objevila se barva, ale jen jedna, dvě nebo tři, potom byla obálka v barvě a od r. 2009 Dětský koutek (v mezičase zase přejmenován) vychází celý v barvě. Můžeme konstatovat, že česká menšina v Chorvatsku má nejstarší dětský časopis, který vychází 88 let nepřetržitě.
První číslo Jednoty vyšlo v roce 1946, 16. března, a právě tento den oslavujeme nejen narozeniny našeho týdeníku, ale i narozeniny naší instituce, přesto že byla založena o 19 let později, v roce 1965. Činnost českých přistěhovalců už tehdy byla hodně rozvitá. Činnost kulturních spolků a škol se rozproudila a jejich působení rozšířilo do dalších oblastí Chorvatska, ale i dále nejvíce obyvatel českého původu žilo a působilo ve Slavonii. Jednota byla prostředkem informování, a to převážně o politické situaci, zemědělství, samozřejmě i o činnosti českých spolků a škol. Už tehdy kromě novinářů a redaktorů Jednota měla a vyzývala své dopisovatele z osad, protože sídlo redakce bylo v Daruvaru, a jezdit daleko nebylo snadné.
Na rozdíl od časopisu pro děti, Jednota občas nevycházela, ale ne nadlouho. Vždy šlo o krizová období, válku nebo politické poměry. Od začátku svého vycházení, pokud ještě instituce nebyla založena a také po jejím založení, Svaz Čechů a Jednota byly vždy jednotné. A myslím si, že právě tato skutečnost udržela nejen Jednotu jako instituci, ale i celou menšinu.  Díky tomu se zachovala kultura a tradice i vydavatelství.
První číslo Jednoty mělo 4 stránky, během doby se počet stránek zvětšoval a dnes s obálkou napočítáme 28 stránek. Ze začátku to bylo převážně informování v českém jazyce, psalo se o politické situaci v zemi, hospodářství, méně o kultuře a životě krajanů ale v průběhu času s počtem stránek jako i v dětském časopise přibývaly nové rubriky, např. Ve škole a mimo ni, Právní poradna, Zprávy ze zemědělství, Kultura, Mládí, Náš portrét, Lokální sport, Domácnost, Recepty, Dopisy čtenářů...
Problémy tehdy i nyní jsou stejné a jde hlavně o distribuci, tiskárny a boj o dostatek financí. Kolik svět pokročil od doby kdy časopisy začaly vycházet, technika tisku se změnila, v distribuci se postoupilo a zase se stane, že otisk je špatný anebo že noviny nebyly doručené včas.
Graficky Jednota měnila vzhled podle toho, kolik bylo peněz na tisknutí, jaké byly možnosti tisku a kdo byl hlavní grafik. Obálka se v roce 1968 začala tisknout barevně, jednu dobu se pak zase tiskla černobíle, měnily se formáty Jednoty, asi podle toho, jak se měnily možnosti v tiskárnách. A ještě dnes, v 21. století, nemáme Jednotu celou barevnou. Asi před deseti lety jsme dělali anketu, zdali by si naši čtenáři přáli Jednotu v barvě. Většina odpověděla, že ne. Povídali tehdy, že si na takovou Jednotu zvykli a že ji v barvě nepotřebují. Tak to bude asi u nás krajanů také projev lásky k tradici.
Ještě před tím, než byla založena instituce Jednota, vyšlo v roce 1954 první číslo Českého lidového kalendáře a potom, v roce 1962, i první číslo Přehledu.
Kalendář byl tehdy na rozdíl ode dneška chudý informacemi o krajanských spolcích a besedách a tematicky ho plnily úryvky z knih, povídky, básně většinou českých a slovenských spisovatelů, později se více uveřejňovaly také krajanské příspěvky a zprávy ze světa. Dnes jsou v Kalendáři informace o tom, co se stávalo v besedách, školách a českých institucích během roku, je tu také prostor pro krajanské příspěvky a literáty.
Přehled začal vycházet jako časopis pro odborné texty a takový se zachoval až dodnes. V posledních letech Svaz pravidelně pořádá sympózium o českém jazyce, příspěvky z něj uveřejňuje právě Přehled. V posledních několika letech místo v Přehledu mají recenze nejen našich vydání, ale i různých vydání týkajících se českých krajanů v zahraničí.
 Neméně důležitá je Studnice, která poprvé vyšla jako literární příloha Jednoty v roce 1961. Až dodnes vychází dvakrát do roka, a jak to bylo zamyšleno na samém začátku, uveřejňují se v ní práce krajanských literátů.
Během všech těchto let zaměstnanci Jednoty připravovali nejen noviny, ale i učebnice pro české školy, Jednota vydávala řadu knih krajanských autorů, připravovala výstavy, úzce spolupracovala s besedami a se Svazem Čechů, všichni a všechny si navzájem pomáhali. Tuto naší českou tradici v Chorvatsku se snažíme udržet. Práce v redakci je to doopravdy těžká a namáhavá, byla kdysi, a je i dnes. Některé problémy jsou stejné jako kdysi, některé se objevily nové. Dnes máme internet, nová média, digitalizaci… jsou to dodatečné obtížné úkoly. Snažíme se jít s dobou, uspokojit naše čtenáře a zachovat všechno, co jsme zdědili.
Doufáme, že tomu tak bude ještě mnoho let, i když prognózy se nezdají být dobré. Osobně stejně věřím, že naše svorná menšina a pracovití lidé překonají všechno, a že české slovo se v Chorvatsku bude ještě dlouho číst a tisknout.       Text a foto L. Dujmenovićová

Read 354 times Last modified on středa, 01 duben 2020 12:43

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi