Print this page

V Dubravě nové kulturní středisko

  • Posted on:  středa, 10 březen 2021 00:00

NOVÝ PROSTOR PRO ČESKOU BESEDU
Starosta obce Dubrava a parlamentní poslanec Tomislav Okroša předal 23. února klíče nového kulturního střediska představitelům občanských sdružení obce Dubrava. Jde o Českou besedu Záhřebského županství, Sdružení žen obce Dubrava, Sdružení žen s rakovinou prsu svatá Margareta, Blok důchodců Dubrava, sportovní sdružení obce a kulturní spolek Svatý Martin.

„Od samého začátku působení Česká beseda záhřebského županství používala pro svou činnost prostor v budově v majetku obce na místě populárně nazývaném Dolarevo. Tato budova byla vystavěna pro kulturní potřeby obce Dubrava a měla dvě místnosti, z kterých jedna nebyla dokončená, byla bez podlahy a neomítnutá,“ popisuje předseda Besedy Darko Dragija dosavadní podmínky práce krajanského spolku.
V roce 2013 se členové Besedy rozhodli tuto nedokončenou místnost upravit, o průběhu se domluvili s tehdejším starostou obce. Dobrovolnou prací udělali betonovou podlahu, omítli a obílili zdě a zavedli potřebné instalace. Vznikla tak pěkná místnost o velikosti čtyřiceti čtverečních metrů pro zkoušky, sociální zařízení a malá kancelář pro Besedu.
„Na upravení místností jsme kromě dobrovolné práce zajistili pětatřicet tisíc kun z besední pokladny,“ říká D. Dragija a pokračuje: „V roce 2016 se obec Dubrava přihlásila do výběrového řízení pro dotace z evropských fondů a dostala grant na stavbu kulturního střediska. Projekt plánoval rekonstrukci existující budovy, vlastně stavbu nové budovy v gabaritech staré.“
Práce začaly v roce 2019. Beseda se kvůli bourání budovy přestěhovala do společenského domu ve vesnici Zetkan nedaleko Dubravy. Nová budova byla vystavěna a vybavena na začátku roku 2020 a slavnostně ji 10. června otevřel předseda chorvatského parlamentu Gordan Jandroković.
Stavení má dvě etáže. V přízemí se nacházejí tři místnosti a sociální zařízení. Bude zde čítárna a společný prostor pro zkoušky. Všechno lze přeměnit na malý sál pro kulturní akce. Na poschodí se nacházejí čtyři úřady pro občanská sdružení a společná kuchyň.    
Budova má výtah pro invalidy.  „Středisko je vystavěno podle standardů energetické účinnosti, má ústřední topení. Česká beseda Záhřebského županství kvůli dosavadním vkladům do úprav dostala největší místnost, říká předseda Dragija. „Místnost má pětačtyřicet metrů čtvrečních a mohou se v ní konat zkoušky pěveckých skupin a hudebního orchestru, tím pádem nemusíme pro zkoušky používat společné místnosti v přízemí.“
Kvůli pandemii koronaviru byla budova předána uživatelům teprve 23. února letošního roku. V Besedě doufají, že štáb civilní ochrany bude moci vbrzku uvolnit krizová opatření, a že spolek konečně začne pracovat naplno v novém krásném prostoru.   Text M. Pejić, foto Beseda

Read 81 times