Print this page

Český ministr zahraničí Petříček v záhřebském Českém domě

  • Posted on:  čtvrtek, 01 duben 2021 00:00

ZÁJEM DOMÁCÍCH O DOHODU A ČESKÉ CENTRUM
V rámci své dvoudenní návštěvy Chorvatska, při které společně s chorvatským premiérem otevřel přistavěnou část daruvarské české základní a mateřské školy a měl řadu jednání s chorvatskými ministry, ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček s delegací navštívil 17. března Český národní dům v Záhřebu.

Přivítali ho předseda České besedy a Rady české menšiny města Záhřebu Jiří Bahník, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, dřívější předsedkyně Besedy Alenka Štokićová a představitel záhřebské pobočky Czech Trade Alen Novosad.
Delegace si ve velkém sále prohlédla nově dokončené jeviště, výstavu o kulturním roce české menšiny v Chorvatsku a výtvarné práce žáků. V kulturním středisku J. V. Frič pokračovala oficiální část jednání, které se účastnili na chorvatské straně velvyslankyně v Praze Ljiljana Pancirovová a poslanec Vladimír Bílek, a v české delegaci dočasný chargé d’affaires Zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu Slavomír Goga a Martin Košatka, Miroslav Poche, Ivan Brož, Jan Bondy a Zuzana Štíchová z Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Jiří Bahník stručně vylíčil dějiny záhřebské Besedy i české stopy v Záhřebu a Chorvatsku, jakož i současné zdejší uspořádání menšiny: „V Záhřebu žije 835 Čechů, kolem 300 je členy České besedy Záhřeb, která se stará především o zachování tradic. Mimo to je tu poradenské těleso v městském shromáždění – Rada české menšiny, která je pro menšinu svého druhu oknem do světa.“ Předseda připomněl, že menšiny mají podporu jak města Záhřebu, tak státu. Navíc jsou zde všechny české složky pod jednou střechou.
Jeho excelence ministr Tomáš Petříček uvedl, že je rád, že se mohl setkat s krajany a projevil své uznání a díky za jejich snažení a za to, že udržují komunitu pohromadě. „Je to inspirace pro nás doma, protože v dnešní době globalizace tradice vlastně skomírají, udržují je jen praví nadšenci.“ Ministr Petříček řekl, že budou i nadále pomáhat a podporovat aktivitu i zdejších krajanů. Připomněl, že byly loni navýšeny prostředky na podporu krajanů v zahraničí. Vyjádřil potěšení z toho, že se podařilo uskutečnit přístavbu školy v Daruvaru, což bylo pro něj obrovskou inspirací.
J. Bahník mluvil o zdejším našem fenoménu, jak to nazval, při kterém se krajané scházejí, přivážejí děti do české školy a snaží se uchovat své dědictví. Přimlouval se o ještě vyšší stupínek zastoupení české kultury v Záhřebu – České centrum, o jehož otevření se zdejší krajané už delší dobu přimlouvají. „Trváme na tom, aby se česká a chorvatská kultura vzájemně prolínaly,“ uvedl, „a bylo by nejhezčí, aby to bylo na této adrese... Byl bych rád, aby se naše vazby z minulosti přesunuly do současnosti,“ uvedl J. Bahník. Velkým krokem k tomu by byla bilaterální smlouva mezi oběma státy o reciproční ochraně menšin. „Při svém působení vidím, jaký vítr do plachet to je pro menšiny, které takovou dohodu mají,“ řekl a popřál si, aby se to uskutečnilo do oslav 150. výročí Besedy v roce 2024.
Ministr Tomáš Petříček odůvodňoval nepřítomnost Českého centra financemi, třebaže centra podle něj plní pozitivní roli při šíření dobrého jména vlasti. Ohledně bilaterální dohody se v současnosti zkoumají návrhy, které vláda loni dostala, v následující době se bude jednat s partnery na chorvatské straně. Požádal však zdejší stranu o trpělivost.
Jiří Bahník i Vladimír Bílek se přimlouvali za kladné vyřešení obou otázek, neboť by nešlo o velké finanční náklady, když je prostor pro České centrum k dispozici. Poslanec zmínil nedávný případ s pokusem o prosazení stanov obce Dežanovec s vynechanými právy české menšiny. Bilaterální smlouva by mohla pomoci, aby k takovým pokusům nedocházelo a aby se udržela úroveň práv české menšiny. Hlavními otázkami jsou tedy finance, které by se vlastně nenavyšovaly, a lidská a menšinová práva. „Česká republika doposud žádnou takovou smlouvu nemá, ale má spoustu výjimek ohledně jiných menšin. Naším cílem je dostat tuto otázku na úroveň prezidentské smlouvy,“ uvedl V. Bílek. Stručně ministrovi představil své desetileté působení a angažování na projektech. „Máme dobrý tým,“ konstatoval.
Jiří Bahník a Marijan Lipovac předali panu ministrovi a členům delegace soubor knih vydaných Besedou a Radou o Českém národním domě a Češích v Záhřebu, jakož i nejnovější titul Česko na dlani. Tomáš Petříček se srdečně rozloučil a pak už spěchal na letiště vrátit se do vlasti. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 73 times