Print this page

Návštěva ze Slezské univerzity v Opavě

  • Posted on:  středa, 12 květen 2021 00:00

O MOŽNOSTECH SPOLUPRÁCE
V druhé polovině dubna Svaz Čechů v Republice Chorvatsku navštívily Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. a Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. z Fakulty veřejných politik v Opavě. Ve Svazu se setkaly s vedením krajanských institucí, při čem si naplánovaly další schůzky a jednaly o možnostech budoucí spolupráce.

O pobytu mezi krajany a během dalších setkání nás podrobně informovaly: „Pracovní cesta do Daruvaru byla realizována i přes stále trvající koronavirová opatření, nařízená vládami všech Evropských států. Právě díky určitému mezidobí, které narušilo původní a tradiční kontaktní mobility a praktické stáže studentů, jsme za cíl této návštěvy zvolili upevnění a konkretizaci spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě, potažmo Fakultou veřejných politik a školami v Daruvaru a okolí. Mimo cílenou diskusi, hledání společného zájmu a možností, jsme si v průběhu pobytu také vyměnili zkušenosti v oblasti vzdělávacího postupu dětí a žáků. Sdílení strategií, poznatků a názorů na současnou situaci ve vzdělávání je přiměřeným informačním zdrojem působícím na rozvoj obou spřátelených stran a jejich institucí. V tomto duchu můžeme pokračovat v již navázaných mezinárodních vztazích, které se nám daří dlouhodobě rozvíjet a systematicky rozšiřovat.
Pracovní jednání ve Svazu Čechů se ubíralo zejména směrem rozvoje spolupráce se základními školami v Daruvaru a Končenicích. Díky přítomnosti jak předsedkyně Svazu Čechů Anny-Marie Štrumlové Tučkové, obou ředitelů škol – Mgr. Marie Valkové a Jaromíra Vrabce, tak poradkyně Mgr. Jitky Staňové Brdarové a poslance Vladimíra Bílka, byla konkrétním způsobem přiblížena situace v obou zemích, vzdělávací potřeby a možnosti obou partnerských stran pro budoucí mezinárodní aktivity. Budou mezi ně patřit zejména dvoutýdenní a dvouměsíční zahraniční stáže opavských studentů oborů speciální pedagogika a sociální patologie a prevence, které souvisí s projekty Erasmus+ a ESF Mobility, které v současné chvíli realizuje Slezská univerzita v Opavě.
V závěru jednání kulatého stolu poděkovala dr. Preissová Krejčí všem za spolupráci na nové knize Jídlo není jenom „něco k jídlu“, D. Janáka a kolektivu, na které se podíleli mnozí čeští krajané jako informátoři, tak také fotodokumentací, bez které by tato publikace ztratila jistou kvalitu a úroveň. Publikace byla vytvořena za podpory projektu poskytovaného Ministerstvem kultury ČR NAKI II Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace, který řeší Slezská univerzita v Opavě.
V rámci dalšího individuálního programu byla uskutečněna návštěva u zástupkyně župana Táni Novotné Golubićové. Spolu se svými kolegy se již několik let podílí na pracovních stážích pro studenty Veřejné správy a sociální politiky Slezské univerzity v Opavě. Mají tak možnost seznámit se s odlišnou kulturou a přístupem k soustavné práci veřejné správy v Daruvaru a okolí. Ve spolupráci se bude pokračovat, což potvrdila i zástupkyně župana.
Následující den jsme navštívili Českou mateřskou školu Ferdy Mravence, ve které nás uvítala ředitelka Zdenka Kutilová a (za okny) provedla třídami, seznámila s učitelkami a situací, kterou způsobila koronavirová pandemie i zde. Paní ředitelka taktéž projevila zájem o spolupráci se studenty, zejména s logopedickými preventisty a asistenty osobními i asistenty pedagogů.
Návštěva pokračovala v České základní škole Komenského. Odborná debata, která se zde rozvinula, se týkala zvláště odlišností výchovně-vzdělávacího procesu, didaktických strategií a postupů. Týkala se podpory školského poradenství ve formě zabezpečení diagnostických, reedukačních a intervenčních procesů pro žáky s obtížemi ve výuce a začleňování asistentů do škol. Týkala se nově také realizace volnočasových družin v odpoledních hodinách. Zde je výhled na spolupráci v budoucích obdobích.
I v rámci volných víkendových dní se nám zástupci české menšiny velmi věnovali a pomohli nám pochopit život daruvarské menšiny v souvislostech historických i současných. Díky odborné prohlídce města a okolí, jež bylo před třiceti lety konfrontováno s hrůzami domovinské války, která je nejpatrnější z masakru v Ivanově Sele, a nutné dočasné emigraci ponejvíce českých dětí z této oblasti do Jánských Koupelí v Opavském regionu v roce 1991, nás paní profesorka Anna Vodvárková seznámila s reálnými fakty, která tato místa spojují a deklarují stěžejní události.
Poslední oficiální setkání se odehrálo v pondělí v České základní škole v Končenicích a odhalilo mnohé další odborné možnosti jak didaktického, tak profesního rozvoje pedagogů i studentů. Velmi záhy byly nastíněny možnosti zapojení do spolupráce v oblasti volného času dětí, mimoškolních aktivit, výletů a organizace letních či zimních škol, při kterých by bylo možné využít praktické pomoci studentů z Opavy. Ředitel Jaromír Vrabec velmi aktivně a poutavě představil potřeby této základní školy, rozdílnost a komplexnost chápání celé situace ve vzdělávání, a to nejen v Končenicích.
Pracovní cesta, která se konala pod záštitou Evropského programu Erasmus+, byla velmi užitečná nejen z důvodu propojení mezinárodních vazeb a informací, ale rovněž z důvodu zabezpečení konkrétních úkolů a spolupráce a výhledu pro další období.
Velmi si vážíme kladných vztahů a jejich trvání a velmi oceňujeme možnost diskuse ohledně dalších plánů a možností. Vzájemná podpora těchto dvou regionů – daruvarského a opavského – má jasné a zřetelné obrysy, které splývají ve společných projektech a realizaci podpůrných aktivit, a jsou pro obě strany významnou výzvou.“ uvedla Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy opavské univerzity. Připravila A.-M. Štrumlová Tučková

Read 60 times