Print this page

Menšinám o deset procent více

  • Posted on:  středa, 12 květen 2021 00:00

RADA PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ROZHODLA O ROZDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY
Polovinou dubna rozhoduje Rada pro národnostní menšiny republiky Chorvatsko o finančních prostředcích ze státního rozpočtu, které jsou určené na podporu programů kulturní autonomie národnostních menšin. Letošní rozhodnutí bylo schváleno 14. dubna na schůzi Rady, která se kvůli protiepidemickým opatřením konala telefonicky. Zúčastnili se jí všichni členové tohoto poradního tělesa a hlasovali jednomyslně.

Na schůzi byla schválena i zpráva o loňském roce, když s 43 miliony a 395 tisíci kunami byly financovány programy 83 menšinových sdružení a institucí. Základní částka obnášela 41 milionů 995 tisíc kun, zatímco se zbytek vztahuje na bilaterální smlouvy a program podpory romské menšině. Na letošní rok měla Rada k dispozici o deset procent více, tedy 46 milionů 194 tisíc kun a spolu s programem podpory romské menšině 47 milionů 594 tisíc kun. Letos mělo právo na rozpočtové prostředky 88 sdružení s úhrnem 127 členskými skupinami.
„Především musím poděkovat všem, kteří dělali vyúčtování. Kvůli koronavirové pandemii bylo náročnější a složitější, protože se řada akcí nemohla uskutečnit, ale finanční prostředky se mohly využit pro financování infrastruktury v krajanských spolcích, Svazu, v Jednotě,“ řekl poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zároveň člen Rady pro národnostní menšiny, kterého jsme požádali o komentář letošního rozdělení peněz pro menšinovou kulturní činnost. „Na druhé straně, vyúčtování bylo hodnoceno jako velmi dobré, stejně tak naše členky a instituce přihlásily velice kvalitní programy na letošní rok, bez ohledu na to, že ještě nevíme, jestli nám pandemie dovolí je uskutečnit.“  
Poslanec Bílek dodává, že je desetiprocentní navýšení obnosu výsledkem úsilí klubu menšinových poslanců a Rady pro národnostní menšiny v čele s předsedou Aleksandrem Tolnauerem. Česká menšina dostala vzhledem ke kvalitě vyúčtování a plánování o kapánek více. Jinak, skupiny českých besed, Svaz a vydavatelství Jednota odevzdaly více než 160 přihlášek projektů, což názorně svědčí o dobré uspořádanosti a velké aktivitě menšinové komunity. Na realizaci těchto programů dostala česká menšina čtyři miliony 240 tisíc kun, z toho kolem poloviny (dva miliony 98 tisíc kun) jde na informační činnost Jednoty, zatímco je všechno ostatní určeno pro menšinové spolky a programy jejich skupin a pro Svaz Čechů.
Přestože se prostředky rozdělují teprve v dubnu, menšinové spolky a instituce i dosud mohly být činné a dostat finance. „Již několik let funguje princip financování činnosti menšinových spolků na začátku roku tak, že se činnost v prvním kvartálu financuje paušálně, na základě průměru v roce předchozím,“ vysvětluje V. Bílek.
Rozhodnutí o rozdělení prostředků bylo právě uveřejněno ve věstníku Narodne novine a následuje podepsání smluv s jednotlivými uživateli. „Mě těší, že se nám podařilo zajistit finance a doufám, že situace s onemocněním covid-19 bude natolik dobrá, abychom většinu programů a projektů uskutečnit mohli,“ říká poslanec Bílek. „Pravděpodobně nebudeme moci pořádat akce s velkým počtem účastníků a diváků, ale díky Jednotě se zprávy o akcích a z akcí dostanou ke každému krajanovi.“   Text M. Pejić, foto úřad poslance

Read 72 times