Print this page

České školy navštívila ředitelka AZOO

  • Posted on:  středa, 26 květen 2021 00:00

OD MENŠINY BY SE DALO NĚCO I NAUČIT
Oficiální návštěvu Daruvarska a zdejších škol podnikla 13. května ředitelka státní Agentury pro výchovu a vzdělávání AZOO dr. sc. Dubravka Brezaková Stamaćová doprovázená tajemnicí Jasnou Laurovou. V doprovodu poradkyně pro české školy Jitky Staňové Brdarové navštívily české školy v Daruvaru, Lipovci a Končenicích.

Ve Svazu Čechů se setkaly s menšinovými předáky a představiteli županství, setkaly se i s ředitelkami chorvatských mateřských, základních a středních škol.
První zastávkou byla Česká mateřská škola Ferdy Mravence, kde ředitelka Zdenka Kutilová hostům představila celý cyklus péče o nejmladší. Moc se líbila práce ve třídách a školní dvoreček s krásným hřištěm. Ředitelka České základní školy Komenského Marie Válková hostům představila školu, co vše žákům nabízí, jak je uspořádaná výuka a do jakých činností jsou zapojeni. Ředitelka Stamaćová byla nadšená klidným prostředím a zelení, v níž se škola nachází. Zajímala se o zdokonalování učitelů. Ředitelka Válková a poradkyně Staňová Brdarová vyzdvihly význam možností, aby se učitelé zdokonalovali i v České republice, odkud pokaždé přinášejí nové ideje.
Hosté ze Záhřebu se ve Svazu Čechů dále setkali s vedením Svazu Čechů, poslancem Vladimírem Bílkem, místožupankou Táňou Novotnou Golubićovou, přednostkou županského úřadu pro vzdělávání, kulturu a sport Vanjou Posavcovou, poradkyní v županském shromáždění pro stavitelství a prostorové zařízení Hanjou Guberovićovou, ředitelkou Mateřské školy Vladimir Nazor Irenou Šulentićovou. Předsedkyně Svazu Čechů informovala hosty o aktivitách, které jsou žákům českého jazyka k dispozici díky Svazu Čechů, jako jsou letní školy v České republice, školy lyžování, přehlídky a kurzy pro tanečníky a hudebníky. J. Staňová Brdarová referovala o počtu žáků českého jazyka a modelech, podle kterých se učí, o přehlídkách a soutěžích. Poslanec V. Bílek upozornil, že se velký důraz klade právě na vzdělávání, a že se snaží udělat co nejvíce pro zlepšení podmínek výuky. „Největší bohatství, které máme, je náš učitelský kádr,“ uvedl. Připomněl výsledky, kterých zdejší žáci dosahují. Zástupkyně župana T. Novotná Golubićová konstatovala, že zdejší školy mají v županství dobrého partnera, a že vzdělávání je základem zachování identity. Připomněla rozsáhlou akci Měsíc mateřského jazyka. Přednostka V. Posavcová uvedla, že má vzdělávání pro županství prvořadý význam. Zmínila projekty energetické obnovy, přístavby škol, a zmínila, že by se vbrzku mělo pracovat na stavbě koleje pro žáky v Daruvaru. Chorvatskou mateřskou školu představila ředitelka I. Šulentićová.
Ředitelka agentury D. Brezaková Stamaćová mluvila o složení svého úřadu i tom, na co se v práci zaměřuje. Jako profesorka chorvatské literatury má cit také pro jiné literatury a jazyky. Zapojila se do aktivu pro české učitele a už tehdy projevila zájem, aby k tomuto setkání došlo. Vyjádřila velkou spokojenost s tím, co viděla, a konstatovala, že chorvatský národ může být šťastný, že má své menšiny, a že by se v lecčems od menšin mohl i poučit. Zmínila to například v souvislosti s chorvatskou diasporou ve Vojvodině. Přislíbila, že by Agentura mohla zařadit Olympiádu z českého jazyka do svého kalendáře činností, když autoři vypracují dobrý návrh a poskytnou materiály k recenzi. Celá akce by pak mohla probíhat i pod hlavičkou státní agentury. Ředitelka nabídla všem činitelům ve školství jakoukoli pomoc. Vyjádřila svou spokojenost zdejším prostředím i přijetím u našich lidí. „To je výhoda malých prostředí. Všechno je blízko, a město je krásné a upravené,“ řekla.
Ředitelka AZOO Brezaková Stamaćová a tajemnice Laurová s poradkyní Staňovou Brdarovou navštívily obvodní školu v Lipovci, kde se u učitelky Drahušky De Bonové velmi zajímaly o práci s kombinací čtyř tříd, o práci žáků s tablety, které dostali v rámci projektu e-škola a mnohém jiném. Dále si prohlédli Českou mateřskou školu v Končenicích, kterou jim představila ředitelka Gordana Tomášková. Ředitel české školy J. Růžičky Jaromír Vrabec je provedl školou – v druhé a třetí třídě u učitelky Silvany Zemanové Orozovićové mohli hosté sledovat práci s dotykovým panelem, u Elenky Podsedníkové si návštěva prohlížela nový Můj slabikář a další české učebnice.
Po obědě ve školní jídelně a prohlídce ústřední končenické školy se vedoucí agentury v Daruvaru sešly s ředitelkou Základní školy V. Nazora Kornelijí Částkovou a ředitelkami Gymnázia Daruvar Romanou Heroutovou a Ekonomické a turistické školy Dinkou Kavalirovou. Jednalo se o přístavbě školy, o zemětřesením narušené budově obvodní školy v Ivanově Poli, o výuce češtiny na středních školách, úspěchu studentů a budoucím internátu pro středoškoláky. Setkáním s vedoucí agentury byli všichni spokojení a doufají, že to bude znamenat další zlepšení podmínek práce ve výuce. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 52 times