Print this page

V Daruvaru se konala valná hromada Svazu Čechů v RCH

  • Posted on:  čtvrtek, 17 červen 2021 00:00

SVAZ I DÁLE POVEDE ANNA-MARIE ŠTRUMLOVÁ TUČKOVÁ
Zastřešující instituci krajanské komunity v Chorvatsku, Svaz Čechů, i v nadcházejícím čtyřletém období povede dosavadní předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková. Je to nejdůležitější zpráva z volební valné hromady Svazu, která se konala 6. června 2021 v daruvarském Českém národním domě za přítomnosti 74 z 97 delegátů.

Dobrou zprávou je fakt, že se sjezd krajanských funkcionářů uskutečnil živě, a tak označil konec patnáctiměsíčního odvolávání a rušení kulturních akcí kvůli protiepidemickým opatřením.
Zcela plný dům, veselé hlasy krajanů, kteří se dlouho neviděli, potom hymny a minuta ticha za všechny zesnulé mezi dvěma valnými hromadami, pozdravy hostů – všechno bylo tak, jak má být. Po loňském březnu to byla první větší schůze, která se konala fyzicky, a všichni vyjádřili spokojenost, že se vracíme na předkrizové podmínky a naději, že české besedy budou vbrzku pracovat naplno.
Mezi hosty valné hromady byli poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, předseda Koordinace menšinových rad Damir Malina, předseda Chorvatsko-české společnosti Marijan Lipovac, místostarostka Daruvaru Vanda Ceglediová, ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová a poradkyně pro české školy Jitka Staňová Brdarová. Vítala je předsedkyně A.-M. Štrumlová Tučková, která po zvolení pracovního předsednictva, vedl ho Jiří-Juraj Bahník, podala zprávu o činnosti Svazu v jejím prvním mandátu se zvláštním důrazem na minulé dva roky od poslední valné hromady.
„V našich spolcích se pracovalo hodně. Nyní máme konečně možnost znovu zkoušet a doufejme, že nám už nic nebude stát v cestě a že zase začíná období zkoušek a akcí, večerů strávených při hudbě a písničce, a v české řeči. Budeme nacvičovat divadla, tance a písně, potom vystupovat na krajanských akcích, ale i představovat naši českou kulturu jinde,“ řekla a dodala: „Menšinové spolky v Sisacko-moslavinském županství kromě pandemie koronaviru postihla i další katastrofa. Jde o zemětřesení, které lidem v tomto kraji zničilo hospodářské budovy a obytné domy. Svaz se angažoval i v tomto směru a vbrzku, až veškeré finance, na které máme podepsané smlouvy, budou na účtu Svazu, rozepíšeme veřejnou výzvu (javni poziv) a pomůžeme rodinám i finančně.“
„Během minulého období se hodně pracovalo a vkládalo do infrastruktury, a to díky prostředkům z Úřadu pro lidská práva, jasné, vděčíme za to projektům, které jsme všichni společně vytvořili. Svaz koupil nemovitost, a právě se staví budova pro České kulturní centrum,“ zdůraznila předsedkyně. „Budova Svazu má novou omítku, máme přistavěnou školu a školku. Každá beseda vypracovala projekty na úpravu svých nemovitostí. Všude se hodně pracovalo pro zkvalitnění podmínek práce. Daruvarská Beseda, například, má krásně upravenou ubytovnu, do Českého domu v Hercegovci se hodně vkládalo, dále ve Zdencích, Dolanech, Lipovci, Končenicích, Bjeliševci, Kaptole, Záhřebu, Bjelovaru…. Snad do každé naší nemovitosti. Podle přání, řekla bych. Všude byla staveniště a mistři a my jsme to hrdinně zvládli přes veškeré problémy, k radosti všech nás. Společně s hospodářskou radou vše řešíme tak, aby všichni byli spokojení.“
Přestože velké akce musely být kvůli krizovým opatřením zrušené, v krajanských spolcích se pracovalo naplno. Potvrzují to zprávy, které podali předsedové rad Svazu nebo jejich zástupci. Kulturní rada s kluby výtvarníků a literátů, divadelní, školní, historická, informační, vydavatelská a hospodářská rada měly docela bohatou činnost, a v mimořádných podmínkách koronavirové krize se vyznaly výborně.
„V roce 2020 měl Svaz k dispozici ze všech zdrojů 7,7 milionu kun, o rok dříve osm milionů,“ řekla ve své zprávě účetní. „Díky rozhodnutí Rady pro národnostní menšiny, že menšinové spolky nemusí vracet neutracené prostředky za odvolané kulturní programy a že je mohou využit na investice do infrastruktury a na režijní výdaje, a díky vydatné podpoře Úřadu pro lidská práva a řady ministerstev jak chorvatských, tak českých, jsme uskutečnili řadu dobrých projektů. Kromě toho se už několik let dotace ze státního rozpočtu zvyšuje, poslední dva roky o deset procent,“ zaznělo ve zprávách.
Všechny zprávy rad, finančních orgánů a dozorčího výboru byly schválené jednomyslně. Členové valné hromady dali zelenou i rozhodnutím předsednictva, které schvalovalo důležité dokumenty, dokud se valná hromada nemohla konat. Byla schválena i pravidla o realizaci veřejných zakázek, byl změněn plán práce na rok 2021 a zvolení členové inventarizační komise.
Poslední část valného shromáždění patřila tajné volbě předsedkyně a členů dozorčího výboru. Během přestávky na sčítaní hlasů se zájemci mohli podívat na právě dokončenou ubytovnu v podkroví Českého domu. Volební komise sdělila, že Anna-Marie Štrumlová Tučková jako jediná kandidátka získala 68 hlasů, tedy velkou většinu hlasů zúčastněných členů shromáždění. Z dvanácti navržených kandidátů do nového dozorčího výboru, bylo zvoleno pět členů a pět členů náhradních.
„Budu tady ještě jeden mandát, a to snad proto, že jste se mnou byli spokojení, že jsem byla korektní a že jsem snad něco udělala. Beru to jako velkou čest. Je velkou ctí byl předsedkyní Svazu Čechů, ale je to i velká povinnost,“ řekla předsedkyně A.-M. Štrumlová Tučková ve svém závěrečném projevu. „Práci předsedkyně budu vykonávat s velkou láskou, s optimismem, elánem, tolerancí a třeba i s trochou štěstí. Slibují vám, že povedu Svaz svědomitě za pomoci svých pilných spolupracovníků a doufám, že nám korona dovolí, abychom uskutečnili své plány a abychom na podzim oslavili sté výročí Svazu.“ Text a foto M. Pejić

Nové vedení – Ve volební části valné hromady byli kromě předsedkyně zvoleni také členové dozorčího výboru: Romana Rašetićová, Tomislav Doležal, Ljerka Voborská, Mirko Knížek a Jasminka Piščevićová, zatímco náhradními členy výboru byli zvoleni Ante Zadro, Martina Rajzlová, Zdenka Cvahteová, Anita Takačová a Natálie Ježková. „Na dalším zasedání předsednictva zvolíme místopředsedy Svazu a předsedy rad,“ ohlásila předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková.

Z projevů hostů – „Chtěla bych vám poděkovat za veškerou spolupráci a věřím, že v ní budeme pokračovat,“ řekla zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová a zdůraznila, že skvěle spolupracovala s dosavadním županem Damirem Bajsem a že doufá, že stejně dobře bude spolupracovat i s novým županem, Markem Marušićem. Vyzvala krajany, aby se při nadcházejícím sčítaní lidu hlásili k české menšině, „protože uskutečnění menšinových práv zaleží na tom, kolik nás je.“
O sčítání lidu a potřebě deklarovat se jako příslušník krajanské komunity mluvil i předseda Koordinace menšinových rad Damir Malina. „Také mohu s hrdostí říct, že je naše komunita velmi dobře uspořádaná a pracuje velmi dobře, takže může být vzorem všem jiným menšinám.“
„Vyzývám všechny, abyste na valných hromadách a na veškerých menšinových akcích, které se nyní po uvolnění krizových opatření budou uskutečňovat, tlumočili, jak hodně je důležité hlásit se k české menšině,“ řekl poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek.
„Přeji vám všem hezký pobyt v našem krásném Daruvaru a úspěšnou první veřejnou akci, která se koná za více méně normálních podmínek po celém roce krizových omezení,“ řekla místostarostka Daruvaru Vanda Ceglediová a dodala: „Na shledanou na Dožínkách!“

Read 54 times