Print this page

Valná hromada České besedy Verovice

  • Posted on:  čtvrtek, 15 červenec 2021 00:00

NAVZDORY OKOLNOSTEM BYLA ČINNOST ZNATELNÁ
Členové a příznivci České besedy Verovice se 26. června sešli v Českém domě na řádné valné hromadě spolku. Úvodem do valné hromady přítomné, mezi kterými bylo více než polovina aktivních členů Besedy, a hosty Besedy – předseda Kulturně uměleckého spolku Virovitica Matija Gosler a několik členů spolku – přivítala a pozdravila předsedkyně Jasna Bergerová.

Přítomným přenesla pozdravy a přání členů, kteří se valné hromady nemohli zúčastnit a všichni společně minutou ticha vzdali čest zesnulým členům Besedy. Shromáždění vedl předseda pracovního předsednictva Branko Svoboda.
Zprávy o činnosti v minulém období a plánech na rok 2021 podala předsedkyně Jasna Bergerová. Zdůraznila, že Beseda svou činnost ani během pandemie nezastavila, veřejné programy a vystoupení, které bylo možno uskutečnit, kombinovala s online aktivitou na veřejných sítích, udržovala Český dům a upravovala stavbu ve dvoře Domu, kde budou působit umělecké dílny a hostovat jak domácí, tak řemeslníci z Česka. Svou zprávu doložila fotografickou prezentací významných událostí v Besedě v roce 2020.
V plánu práce na rok 2021 zdůraznila, že část finančních prostředků získaných z Úřadu pro lidská práva prostřednictvím Svazu Čechů použila na nákup hudebních nástrojů pro dechovou hudbu a na údržbu Českého domu. V rámci kulturního amatérismu, financovaného z prostředků Rady pro národnostní menšiny, plánuje na podzim pořádat Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského, které se v obvyklém jarním období kvůli epidemii koronaviru neuskutečnily, dále Dny české kultury, oslavit Evropský den jazyků, účast na akcích Svazu Čechů, spolupracovat s menšinovými a městskými sdruženími, přivítat hudebníky z České republiky a uskutečnit další návrhy a projekty z plánu činností.
Finanční zprávu účetního servisu Folio podala Vesna Hercigonjová, dozorčí výbor ji schválil jednohlasně. Všechny zprávy a plány shromáždění schválilo. Beseda přivítala dvě nové členky a pochválila zájem mladých o činnost ve spolku.
Po oficiální části valné hromady proběhl kulturně-umělecký program. Nejdříve přítomným zazpíval besední pěvecký sbor doprovázený hudbou malého orchestru pod vedením sbormistra Rudolfa Chalupy. Se sborem a později i jednu sólovou píseň zazpívala nová členka Milijana Kovačová oblečená do kyjovského kroje, který pro Besedu ušila členka a švadlena Zdenka Milkovićová. Během pandemie obnovila fond dětských besedních krojů a stará se o jejich údržbu.
Po dojemném zpěvu jeviště patřilo taneční skupině, která diváky potěšila tancem Česká beseda.
Po ukončení programu se návštěvníci ještě dlouho v menších skupinách bavili a besedovali v příjemném chládku zeleně na útulném dvorečku u Českého domu a ve svěžích sklepních místnostech. K příjemné náladě přispěla i česká hudba a píseň, která několik párů přiměla i k tanci. Text Jasna Bergerová, foto Iva Brabcová

Read 86 times