Print this page

Oslava Dožínek Daruvar 2021 – České Dožínky v Chorvatsku

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

VZÁCNÁ PUBLIKACE JE ZROZENA
Pořady druhého dne letošních Dožínek začaly v neděli večer, kvůli nepříznivému počasí probíhaly v sále Českého domu. Přesto se v něm sešla spousta zájemců a vzácných hostů –

Chargé d’affaires Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku Slavomír Goga, zástupce za českou menšinu v Chorvatském Sněmu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, bjelovarsko-bilogorský župan Marko Marušić, zástupkyně župana za českou menšinu Táňa Novotná Golubićová, daruvarský starosta Damir Lneniček a další předsedové a představitelé institucí a besed a médií.
Po uvítání a projevech hostů dožínkový večer pokračoval křtem nové knihy České Dožínky v Chorvatsku. Tato jedinečná publikace, která měla podle plánu vyjít loni k devadesátému pátému výročí prvních krajanských Dožínek, světlo dne spatřila právě teď, na letošní Oslavě Dožínek.
Křest knihy byl úvodem do slavnostního dožínkového večera, uváděla ho poradkyně pro české školy v RCH Jitka Staňová Brdarová. Na začátku přítomné seznámila se všemi aktéry, kteří mají zásluhy o to, že tato poutavá knížka vyšla. O práci na knize, postupu jejího vzniku a významu pro menšinu a menšinový tisk promluvili ředitelka vydavatelství Jednota a grafická a technická redaktorka Lidija Dujmenovićová, hlavní a odpovědná redaktorka Jana Staňová a redaktor Željko Podsedník.
Moderátorka potom na jeviště pozvala autory Václava Herouta a Davora Ambroše, od kterých se posluchači dozvěděli, jak knihu připravovali. Návrh k vydání dal V. Herout v rámci činnosti vydavatelské rady Svazu Čechů, na pomoc k této obsáhlé práci pozval Davora Ambroše. V knize je zpracováno 60 krajanských Dožínek a je rozdělená do tří historických částí – období před druhou světovou válkou, po druhé světové válce do domovinské války a třetí, poslední, od domovinské války dodnes. Zdůraznili, jak obsáhlé a náročné je to dílo, důležité pro českou menšinu. Je v něm znázorněno úsilí a píle krajanů, včetně potíží, se kterými se potýkali při pořádání Dožínek během minulosti. „Zajímavé je připomenout, že si Dožínky během staletí udržely svůj jedinečný ráz a průběh, podle kterého jsou zvláštní a který se v podstatě během let neměnil,“ připomněli autoři.
Moderátorka si se všemi příjemně povídala o vzniku této knihy, ptala se i na různé zajímavosti, jako třeba, které Dožínky byly pro ně nezapomenutelné. Každý sdělil svůj zvláštní a jedinečný příběh, ale všichni konstatovali, že Dožínky jsou samy o sobě každé krásné a že se krajané z celého Chorvatska, ale i zahraničí vždy na ně těší a rádi přijdou podívat.
Jak už tomu bývá, každé nové tištěné dílo má být pokřtěno, aby bylo od čtenářů dobře přijato, a tak i tato kniha. Role kmotry se ochotně ujala Lenka Janotová, bývalá dlouholetá předsedkyně Svazu Čechů, která se podílela na pořádání většiny daruvarských, ale i ostatních Dožínek. Kniha byla pokřtěna pivem, mokem daruvarských Čechů. Každý zájemce si svůj exemplář bude moct koupit ve vydavatelství Jednota. Text a foto J. Horká

Read 57 times