Print this page

Rijecký park Mlaka

  • Posted on:  středa, 25 srpen 2021 00:00

BRADÁČ A PARK VĚDY
Rijecký park Mlaka, lokálně známější jako Giardino Pubblico, patří mezi nejstarší parky ve městě. Je jedním z mála parků v Rijece, který neprojektoval a nezařídil český zahradník Josef Kulfánek. V roce 1874 ho projektoval, podle sugescí známého rijeckého starosty Ciotty, též legendárně známý projektant Filiberto Bazarig.

Nalézá se nedaleko středu města asi kilometr a půl na západ, tam, kde je na protější straně hlavní rijecké dopravní tepny průmyslová část města s Rijeckým majákem. V minulosti byl tento park znatelně větší, dnes na jeho krajních částech vyrostly budovy. Leží na území bohatém prameny pitné vody, na terénu, který tehdejší obec koupila od barona Juraje Vranyczanyho.
Park dnes spojuje dvě ze třech rijeckých hlavních dopravních tepen ve směru východ–západ, sám se rozprostírá směrem sever–jih, vznikl na stráních obrácených k jihu a sestává ze dvou částí. Dolní část, Cecilinovo, na zatopeném a zasypaném terénu je rovinná a prostírá se podél potůčku. Horní část parku si zachovala rakousko-uherský vzhled na třech terasách svahu a jeho rostlinnou základnou je odedávna zde existující les dubu plstnatého a vavřínu. Pozastavíme se na dvou pozoruhodných místech v tomto parku, jednom v jeho jižní a na dalším místě v jeho severní části.
V jižní části parku, téměř u samé cesty, mezi květinovou rondelou a vybetonovaným korytem potoka je prostor zvaný Park vědy, založený v roce 2016. Jeho obsahem jsou exponáty, které ukazují nebo i dokládají zajímavé jevy z fyziky, zeměpisu, astronomie, psychologie… Tak si třebas na hudební ohradě (glazbena ograda) hůlkou můžete zahrát Ódu na radost, ale i jiné skladby. Zvuková zrcadla jsou naladěná tak, že zvuky nebo slova vyřknutá šeptem v ohnisku jednoho, jsou slyšet v ohnisku druhého zrcadla, vzdáleného 20 metrů. Takový efekt se využíval v minulosti při vzdálené komunikaci. Je to opravdu atraktivní fyzikální jev. Další edukační zařízení je tzv. Spirala adaptacije. Zatočíte-li kruh s nakreslenou spirálou, při rotaci získáte dojem, že vidíte komín ve třech dimenzích. Tento jev je založen na setrvačnosti oka a jeho adaptaci.
V severní části parku je jeskyně s umělým jezerem a nad ním hlava vousatého muže, rijeckého Bradáče, po domácku Mustacion (správně Mustacchione), který připomíná Bradáče pražského. Pramen potůčku Mlaka, který dnes teče pod zemí, je zde využitý jako fontána, která dodává vodu, ta pak vytéká z úst Bradáče. Fontána Mustacione byla postavena v roce 1874 jako veřejná prádelna (perilo) a ve funkci byla v létech 1873 až 1913. Nalézala se u Korza, před dnešním hotelem Bonavia. Zásobovala se vodou z potoka Žudinka. Dnes z ní zůstala jen hlava vousatého muže, která je přenesená do jeskyně na Mlaku. Fontana Mustacchione je též dílo Filiberta Bazariga, autora mnohých rijeckých velkolepých fontán vystavěných v 19. století ve stylu klasicismu, dodnes nazývaných Bazarigovy fontány.
Připomeňme si mimochodem, že pražský Bradáč je „Reliéf hlavy vousatého muže původně umístěn na Juditině kamenném mostu, dnes ve stěně pod Křižovnickým náměstím u Karlova mostu. Tento reliéf Pražanům slouží po staletí jako vodoměrná značka – znamení příchodu velké vody. Pokud se hladina Vltavy dotkne jeho vousů, je čas zahájit evakuaci Starého Města“ (zdroj Wikipedie).     Text a foto Sněžka Hercegová

Read 69 times