Print this page

Krajanská komunita se připravuje na sčítání lidu

  • Posted on:  čtvrtek, 16 září 2021 00:00

HRDĚ SE HLASME K ČESKÉ NÁRODNOSTI
Sčítání lidu je největší a nejdůležitější akce desetiletí, týkající se menšinových práv, která velice zaleží na počtu příslušníků. Letos sčítání probíhá v značném počtu evropských zemí, mezi které patří také Chorvatsko. O tom, jak se krajanská komunita připravuje na sčítání obyvatel, mluvili novináři Jednoty a českého vysílání Rádia Daruvar s poslancem za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimírem Bílkem, s předsedkyní Svazu Čechů Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou a předsedou Koordinace menšinových rad a županské rady české menšiny Damirem Malinou.


Sčítání začne 31. srpna ve 24 hodin, samotné sčítání bude trvat od 13. září do 17. října a realizuje se dvěma způsoby – do 26. září se občané sčítají sami vyplněním online formuláře a ostatní potom fyzicky sčítací komisaři.

PANE POSLANČE BÍLKU, JAKÝ JE LEGISLATIVNÍ RÁMEC SČÍTÁNÍ LIDU, CO PŘINESLY JEHO ZMĚNY A JAK SČÍTÁNÍ BUDE PROBÍHAT?
Na výsledku sčítání bude ve velké míře záležet postavení a rozvoj české krajanské komunity v příštích deseti letech a její budoucnost vůbec. Základ pro to je zákon o sčítání, který se nedávno měnil i na podnět národnostních menšin. Žádali jsme, aby se podle vzoru České republiky a několika dalších evropských států dovolilo uvést dva mateřské jazyky, nebo možná i dvě národnosti. To bohužel neprošlo, ale dostali jsme možnost, aby na území, kde žijí menšiny, příslušníci menšin dělali sčítací komisaře. Další novinkou je možnost digitálního sčítání, které bude probíhat v první fázi akce. Každý občan, který disponuje službou e-Građani, může vyplnit formulář pro všechny členy rodiny. Opravdu nám zaleží na budoucnosti, a zvu všechny naše krajany, kteří mají český původ nebo prostě mají rádi český jazyk, kulturu a tradice, jsou členy krajanských spolků, nebo děti chodí do české školy, aby se při sčítání vyjádřili jako Češi. Tato statistická záležitost rozhoduje o uskutečnění práv určených zákonem. Tato práva zaleží na počtu příslušníků. Tedy, na nás záleží, jaké budeme mít školství, kolik budeme mít představitelů v městských a regionálních zastupitelstvech a v menšinových radách. Pro srovnání se můžeme podívat na to, co jsme udělali za minulých deset let díky pilné práci a svornosti jak na poli kultury a vzdělávaní, za což dík patří Svazu Čechů, tak v zastupování a v projektech infrastruktury, kde menšinová komunita velice úspěšně spolupracovala s jednotkami místní samosprávy. Je to i mezinárodní spolupráce, jsou to i různé fondy – připomeňme, že se právě díky reprezentativnímu zastoupení české menšiny do infrastruktury, hospodářství a zemědělství vkládaly dodatečné peníze, jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů, a že se od vstupu Chorvatska do Evropské unie rozproudila i mezinárodní spolupráce. Silnější zastoupení české menšiny znamená nejen větší možnosti pro krajanskou komunitu, ale také zvýšení kvality života celého prostředí.

PANÍ ŠTRUMLOVÁ TUČKOVÁ, CO PODNIKÁ SVAZ, ABY SE CO NEJVÍCE KRAJANŮ HLÁSILO K ČESKÉ NÁRODNOSTI A JAK JSTE V KRAJANSKÝCH SPOLCÍCH ŠÍŘILI POVĚDOMÍ O DŮLEŽITOSTI POČTU PŘÍSLUŠNÍKŮ MENŠINY?
V posledních několika letech zvláštní pozornost věnujeme mladým, dětem, žákům a studentům základních a středních škol a realizujeme různé projekty právě pro mladé generace. Uspořádali jsme několik táborů, stejně tak děti pátých, šestých, sedmých a osmých tříd cestují pravidelně do České republiky díky projektům, jež ve Svazu Čechů vypracováváme. Děláme tak právě kvůli tomu, že nám záleží na budoucnosti české menšiny – myslíme si, jestli naše děti budou ve styku se současnou českou kulturou, budou mít blíž k jazyku a identitě, což je právě posláním Svazu a všech příslušníků české menšiny. Svaz letos oslavuje sté výročí, a pokud jsme sto let mohli udržovat český jazyk, krásné české školy a lidové zvyky, musí se nám to podařit i v budoucnu. Vzhledem k tomu, že schválení a realizace všech projektů zaměřených na prospěch menšiny zaleží na počtu příslušníků, musíme usilovat o zpomalení asimilace.
Všichni jsme svědky toho, jak minulé dva roky pandemie korony ovlivnila veškerou krajanskou činnost. Mnohé besedy tak neměly valné hromady v běžných termínech, ale když se opatření uvolnila, řada spolků uspořádala svá výroční shromáždění. Právě valné hromady využíváme k tomu, abychom krajanům vysvětlili, že má pro celou komunitu rozhodující význam hlásit se k české menšině v co největším počtu. Hovořili jsme o tom i na všech ostatních akcích, na oslavách výročí, na dnech české kultury, na kulturně-uměleckých programech a různých schůzích.
Samozřejmě, že jsme přítomní také na sociálních sítích, které nejvíce používají mladí – máme zvláštní webovou a facebookovou stránku, kde sdílíme články uveřejněné v Jednotě, která se velice silně zapojila do celé akce, a během minulých měsíců řádně psala a píše o sčítání lidu. Tedy, využíváme všechny možnosti moderní digitální doby, abychom učinili čím víc. Jsme si vědomi toho, že se asimilaci bohužel neubráníme, ale jsme přesvědčeni, že ji můžeme zpomalit, aby počet příslušníků české menšiny hodně neklesl a abychom si menšinová práva udrželi aspoň na dosavadní úrovni.

PANE MALINO, JAKÁ JE SITUACE CO SE TÝKÁ RAD ČESKÉ MENŠINY, JAK JSTE PŘIBLIŽOVALI SČÍTÁNÍ LIDU V MENŠINOVÉ SAMOSPRÁVĚ A PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?
Česká menšina v Chorvatsku není nejpočetnější menšina, ale je jistě nejorganizovanější, a ostatní si nás berou za příklad dobré praxe. Náš přinos k obraně v domovinské válce, kdy jsme se bez váhání zapojili do obranných jednotek a vítězné strany, a pomoc České republiky, která se postarala o bezpečnost našich děti, značně přispěly k šíření dobrého jména české menšiny v Chorvatsku. Zvlášť je pověstná naše dobrá spolupráce mezi třemi pilíři krajanské komunity – Svazem Čechů, poslancem v parlamentu a menšinovými radami a představiteli. I v této akci jsme působili spolu, domlouvali se a tlumočili obecenstvu, proč je pro všechny prospěšné deklarovat se Čechem. Koordinace rad české menšiny na tom pracuje víc než rok, a na všech schůzích apeluje na svědomí krajanů. Máme dobrou zkušenost z minulého sčítání, kdy jsme společně a velice kvalitně vymysleli kampaň, která měla velký úspěch ve zpomalovaní asimilace, tedy zastavili jsme trend velkého poklesu počtu příslušníků menšiny.
Pokusili jsme se to zopakovat i nyní. Koordinace bude i nadále jednat o způsobech, jak oslovit co největší počet krajanů a vysvětlit význam této akce. V podmínkách koronavirové krize to nebylo snadné, ale věřím, že jsme byli úspěšní a že se to odrazí na výsledku sčítání. Uvědomme si, že je v obcích, městech a krajích, kde působí menšinové rady, lehčí komunikace s místní samosprávou a realizace menšinových projektů, a nedovolme, abychom kvůli poklesu počtu příslušníků menšiny přišli o možnost volit rady a představitele.  

PANE POSLANČE BÍLKU, JAKÝ BYSTE NA ZÁVĚR POSLAL NAŠÍM KRAJANŮM VZKAZ?
My jsme na svůj původ hrdí, a jsme pyšní na svou práci a všechno co děláme, nejen pro českou menšinu, ale i pro komunitu v níž žijeme, i pro celou společnost. Jedná se možná o nejdůležitější krajanskou akci během deseti let. Je to poslední příležitost, že se máme možnost tímto způsobem hlásit k své národnostní příslušnosti a mateřském jazyku, a samým tím velmi ovlivnit budoucnost české menšiny v Chorvatsku. Vyjadřování je dobrovolné a zaleží jen a jen na každé osobě, na osobním postoji ke kořenům a původu, ale také na postoji k budoucnosti nás a našich dětí. Na počtu příslušníků zaleží i financování, jak kulturní činnosti, tak i menšinové a místní infrastruktury. Nesmíme zapomenout ani právo na výchovu a vzdělávání, zastoupení v místní a regionální samosprávě a chorvatském parlamentu, na menšinovou samosprávu a dvojjazyčnost, na používání českého jazyka v úřadech, u soudu, právo na dvojjazyčné občanské průkazy... Proto je důležité, aby se každý, kdo se cítí být Čechem k české menšině hlásil. Prosím vás, milý krajané, přátelé, kamarádi, hlaste se k české národnosti, protože na tom zaleží budoucnost české menšiny v Chorvatsku.
Otázky kladli Lenka Lalićová a Mato Pejić, zpracoval M. Pejić, foto úřad poslance

Read 78 times