Print this page

Mše k svátku svatého Václava v Lipovci

  • Posted on:  středa, 13 říjen 2021 00:00

Obyvatelé Lipovce se 28. září sešli u místní kapličky, kde se konala tradiční mše svatá k uctění patrona vesnice svatého Václava. Z kapličky, která nese jméno tohoto známého světce, před a během samého obřadu mše, zněly písně v češtině v podání pěvecké skupiny Lipovecká děvčata.

Před začátkem mše si přítomní vesničané mohli před kapličkou prohlédnout vitráže znázorňující svatého Václava a svatou Ludmilu, malby žáků lipovecké školy. Letos se připomíná 1100 let od umučení svaté Ludmily, která byla babičkou svatého Václava.
Svatou mši vedl farář Ivan Popić, a jak sám po obřadu uvedl, nebylo to v kapličce svatého Václava v Lipovci poprvé. Zavzpomínal na Vánoce před několika lety, kdy v obřadu a svěcení domů v Lipovci pomáhal farářovi Nikolićovi. Vzpomínal, jak byla velká zima, ale v samé kapličce bylo příjemné teplo. Pochválil zpěvačky za jejich výkon a také vyjádřil přání, aby ho některou z písní naučili nebo alespoň některé české slovíčko.
Farář Popić pochválil také přítomnost dětí na mši svaté, a poděkoval vesničanům, že dbají o rozvoj pospolitosti věřících. Děti měly po obřadu pro všechny přítomné další překvapení. Byla to známá anglická píseň Dobrý král Václav (Good King Wenceslas), přeložená do češtiny. Společně ji nacvičili a předvedli ve formě malého představení s učitelkami z České republiky Bohdanou Pěvou Šolcovou a Ilonou Kirchnerovou a učitelkou Drahuškou De Bonovou. Děti a učitelky přitom měly na hlavě čepičky a představovaly pážata svatého Václava, učitelka Šolcová hrála na ukulele a učitelka Kirchnerová na kytaru, a roly svatého Václava sehrál Martin Vojtěch.
Za scénku byli odměněni potleskem, všichni přítomní se poté společně vyfotografovali. A jistě se už těšili na nedělní oblíbené václavské posvícení.            Text a foto A. Janota

Foto na facebooku

Read 66 times