Print this page

Výstava o české menšině v Opavě

  • Posted on:  středa, 13 říjen 2021 00:00

TŘICET LET OD PŘIJETÍ DĚTSKÝCH UPRCHLÍKŮ
V rámci popularizace vědy a výzkumu na Fakultě veřejných politik v Opavě se zásluhou Andrey Preissové Krejčí, která dlouhodobě spolupracuje s českou menšinou v Daruvaru, realizuje výstava s názvem: 30 let od přijetí dětských uprchlíků z bývalé Jugoslávie na Opavsku.

Výstava Opavanům představuje příběh záchrany dětí z Daruvarska, které byly evakuovány do České a Slovenské federativní republiky během domovinské války, neboť letos uplynulo 30 let od odjezdu daruvarských dětí do bezpečí. Byla to akce, která je známa podle prosby Lenky Janotové: Zachraňte naše děti! a domovinská válka, která provázela rozpad Jugoslávie, ohrožovala i jejich životy. Tehdejší Československo, s Václavem Havlem v čele, nabídlo dětem bezpečí daleko od válečných zvěrstev.
Výzva Zachraňte naše děti se stala symbolem války na Daruvarsku. Byl to symbol společné identity Daruvařanů napříč národnostmi (chorvatské, maďarské, české, slovenské i srbské), neboť pomoc byla určena dětem z ohroženého Chorvatska bez ohledu na národnostní příslušnost. Kromě žádosti o umožnění pobytu dětí a mládeže v České republice, včetně řádné výuky, zásobování školními pomůckami, didaktickým materiálem, učebnicemi a literaturou, jakož i zásobování školních kuchyní trvanlivými potravinami, pak Svaz Čechů a Slováků požádal český stát také o zdravotnický materiál, technické zařízení včetně vysílaček či videokamer. Vláda České republiky obratem 8. září 1991 schválila přijetí dětí z ohrožených míst Daruvarska k pobytu v České republice, dokud se situace v regionu nezlepší. Termín odsunu byl stanoven na 13. září 1991. Seč, Jánské Koupele, Stráž pod Ralskem, Mariánské Lázně, Zderaz-Proseč, Chlum u Třeboně, Vranov na Dyjí – názvy obcí, mezi nimiž nezasvěcení neshledávají žádnou souvislost. A přesto se jedná o jména vesnic a měst, na něž současné generace krajanů v Chorvatsku nikdy nezapomenou. Do ubytoven v daných obcích byly umístěni dětští uprchlíci, jejich učitelé a vychovatelé, maminky s malými dětmi na dobu více než čtyř měsíců v době, kdy jejich domovy byly v centru válečného dění v prvních měsících války Chorvatska za nezávislost.
Výstava, kterou připravila v Opavě Andrea Preissová Krejčí k 30. výročí uvedených událostí, představuje příběh dětských uprchlíků a jejich doprovodu v Jánských Koupelích na Opavsku, kde byla umístěna druhá největší skupina dětí, které uprchly před hrůzami války do bezpečí. Fakulta se dlouhodobě zabývá vzděláváním, vědou a výzkumem v oblasti migrace a integrace cizinců a národnostních menšin. V univerzitním centru v OC Breda & Weinstein proběhla 21. září odpoledne vernisáž výstavy mapující tuto záchrannou akci z roku 1991, kdy ČR přijala více než 1500 dětí z Daruvarska, které se tehdy nacházelo na frontové linii války v Chorvatsku.
Vernisáže výstavy se zúčastnila profesorka Anička Vodvárková, která v roce 1991 vedla celou skupinu v Jánských Koupelích na Opavsku. Skupina v Jánských Koupelích pobývala od 21. září 1991 do 27. ledna 1992, tedy čtyři měsíce a jeden týden.
Úvodní slovo k výstavě měl tajemník Fakulty veřejných politik Josef Vícha, který poděkoval autorce výstavy a vzácnému hostu paní profesorce Vodvárkové. Následně výstavu uvedla Andrea Preissová Krejčí a Anička Vodvárková promluvila o pobytu dětí v Jánských Koupelích a poděkovala všem za péči a starost, s níž všechny v Jánských opatrovali.
Výstava na 18 panelech představila problematiku odsunu dětí, českou menšinu v Chorvatsku, akci Zachraňte naše děti, Jánské koupele na Opavsku a také osobní příběhy účastníků záchranné akce, emotivní částí výstavy byly panely popisující domovinskou válku očima dětí, které naplnily vzpomínky dětí na pobyt v Československu a prožité události z Našeho koutku a Jednoty.
Samotným odsunem dětí z válečné zóny celá akce teprve začala. Vedení Svazu Čechů a Slováků a České školy J. A. Komenského zorganizovalo odjezd dětí do Československa ve čtyřech termínech, následně bylo třeba zajistit dětem v emigraci výuku, učebnice, pomůcky, zabezpečit všem základní potřeby, teplé oblečení, průběžné návštěvy rodičů, zdravotní péči apod. Největší zátěž se kladla na učitele, kteří nejen vyučovali, ale měli děti na zodpovědnost čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu – poskytovali dětem péči v takovém rozsahu, jak jen byla možná.
Výstava byla otevřena za přítomnosti představitelů Slezské univerzity v Opavě, předně rektora doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., také představitelů Fakulty veřejných politik, která ji uskutečňuje, vedení fakulty zastupovali: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., proděkanka studijní a sociální záležitosti, Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., proděkanka pro zahraniční vztahy, která krajanskou komunitu navštívila v dubnu letošního roku a Ing. Josef Vícha, tajemník fakulty, a také za přítomnosti médií a sice především regionální televize Polar a celostátní televize ČT, která natáčela pro pořad Sousedé a Babylón, hlavní dramaturgyně pořadu Marta Růžičková již opakovaně v Daruvaru o krajanech natáčela. Oba televizní štáby natočily rozhovory s autorkou výstavy Andreou Preissovou Krejčí i vzácným hostem Annou Vodvárkovou a také natáčely vernisáž i dojemná setkání návštěvníků výstavy, mezi nimiž byl nejeden pamětník daných událostí, s profesorkou Vodvárkovou. Mezi návštěvníky byli příznivci krajanů v Chorvatsku i Mgr. et Bc. Jana Kočí, Ph.D. s rodinou a prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.
„V průběhu vernisáže se vzpomínalo na život dětí a jejich učitelů a vychovatelů v Jánských, protože přišli také pamětníci z české strany: ředitelka Střediska volného času Mgr. Soňa Wenzelová a paní Jaroslava Poláková, (dříve to byl Dům dětí a mládeže), pan Mgr. Antonín Šrom (tehdy byl v referátu zdravotnictví a sociálních věcí) a nám tehdy zajišťoval a organizoval všechno potřebné pro život. Bylo přítomno několik bývalých zaměstnanců v Jánských Koupelích. Setkání s nimi bylo dojemné a příjemné, protože se o nás tenkrát starali dobří a obětaví lidé,“ vzpomíná Anna Vodvárková.
Paní Vodvárková všem přítomným poděkovala slovy: „Děkujeme, děkujeme…. mohli bychom děkovat do nekonečna, a ještě bychom dostatečně nepoděkovali za péči, lásku, starostlivost a obětavost všem těm, kteří se o nás starali čtyři měsíce a jeden týden v Jánských Koupelích u Opavy.“
Podle reakcí všech přítomných se vernisáž výstavy vydařila a Opavští na pomoc dětem z Jugoslávie nezapomínají, ba naopak tito navždy zůstali v jejich srdcích. Těžké chvíle, které Chorvatsko před 30 lety zakoušelo byly představeny důstojně a emotivně. Aničku Vodvárkovou cestou provázela Andrea Preissová Krejčí a Opavou ji provedla paní Jaroslava Poláková, která pracovala ve Středisku volného času a v Jánských Koupelích pečovala o volný čas dětí. Samozřejmě, že si nenechala ujít ani vernisáž výstavy. Setkání bylo velice dojemné, a byla navrhnuta návštěva Daruvaru. Byl čas i na návštěvu Olomouce a Svatého Kopečku u Olomouce.
Výstava bude otevřena do konce října a budou ji provázet přednášky Andrey Preissové Krejčí a filmové projekce vzpomínek pamětníků a filmu Tisíc kilometrů od války.
Text Anna Vodvárková a Andrea Preissová Krejčí, foto slu.cz

Foto na facebooku

Read 249 times