Print this page

24. seminář slovanských menšin Evropy

  • Posted on:  středa, 20 říjen 2021 00:00

MEZI MOLIŠKÝMI CHORVATY
Pracovní skupina pro evropské slovanské menšiny (AGSM) Federální unie evropských národnostních menšin (FUEN) připravila 24. seminář od čtvrtka 30. září do 3. října 2021 v italském regionu Molise, kde se setkali představitelé několika slovanských menšin z různých stran Evropy. Českou menšinu (Koordinaci rad a představitelů české menšiny v Republice Chorvatsko) představovala Táňa Novotná Golubićová. Hostitelem letošního semináře byla moliško-chorvatská menšina – jedna z nejmladších menšinových organizací v rodině AGSM a FUEN.

Chorvatská menšina, která žije v italské oblasti Molise, se tam usadila v 15. a 16. století (po útěku před Turky z oblasti mezi řekami Cetinou a Neretvou). Dnes Chorvati v Molise žijí jen v několika vesnicích, kde tvoří většinu populace. Jsou to osady Kruč (Acquaviva Collecroce), Mundimitar (Montemitro) a Filić (San Felice). Kromě zmíněných míst, kde Chorvaté žijí jako jazyková menšina Itálie, výzkum ukázal, že v obci Tavela (Tavenna) ještě stále existují chorvatské kulturní a jazykové charakteristiky. Italská ústava neuznává koncept národnostní menšiny, ale zaručuje pouze ochranu jazykových menšin. Seminář AGSM kladl důraz na řešení problematiky členů této komunity a na představení regionu, měst a vesnic, ve kterých žijí.
Seminář zahájil Antonio Sammartino, prezident hostitelské nadace Agostina Piccoli a Angelika Mlinar, víceprezidentka FUEN a tisková mluvčí AGSM. Na setkání se diskutovalo o implementaci zákona o uznávání menšin v Itálii, také se jednalo o oblastech života chorvatské komunity, které jsou chráněné a které ne, a také jaké výhody a nevýhody přináší uplatnění zákona v praxi. Účastníci prodiskutovali zásadu vzájemnosti v politice menšinových komunit v Itálii a Chorvatsku a také dopad a důsledky na tuto a ostatní komunity během uzavření vyvolaných covid-19.
Všichni zúčastnění měli příležitost podat zprávu o stavu své menšiny a Matic Germovšek Žnidaršič – kooordinátor AGSM představil činnost pracovní skupiny a plány do budoucna, jako je například příprava krátkého filmu o každé menšinové skupině.
Táňa Novotná Golubićová přiblížila přítomným dobré postavení české menšiny ve společnosti, způsoby, jak jsme se přizpůsobili pandemické době, ale i výzvy jako je například sčítání lidu, asimilace, odliv mozků a vylidňování venkovských oblastí. Vyžila tuto příležitost poděkovat všem, kteří finančně pomohli obyvatelům českých míst postižených zemětřesením.
Byla to skutečně daleká a velmi náročná cesta, ale na druhé straně to bylo velice inspirativní a dojemné setkání s menšinovou komunitou, která tak dlouho a láskyplně uchovává jazyk svých předků. Archaické chorvatštině, která se tam používá, nikdo neříká „chorvatský jazyk“, ale všichni mu říkají „na našo“. Pro mě je obzvlášť zajímavý fakt, že jazyk byl do značné míry zachován i silnou podporou literární tvorbě. Dnes je osada Mundimitar světovým rekordérem v počtu amatérských básníků (79 básníků na 600 obyvatel). Pokud chcete slyšet, jak zní „na našo“, doporučuji navštívit webovou stránku: https://cujemose.it/ Text a foto  Táňa Novotná Golubićová

Foto na facebooku

Oslaveno 25. výročí AGSM
Při této příležitosti jsme oslavili 25. výročí AGSM. Pracovní skupina AGSM byla založena v roce 1996 na svém prvním semináři v Schmochtitz (Smochćicy) v Kreis Bautzen (Budyšíně) v Německu. AGSM byla založena na návrh Domowiny – Asociace Lužických Srbů a dnes sdružuje více než 30 členských organizací a partnerů.

Read 103 times