Print this page

Předsednictvo Svazu Čechů na zájezdu v České republice

  • Posted on:  středa, 27 říjen 2021 00:00

ÚSPĚŠNÝ ZÁJEZD S BOHATÝM PROGRAMEM
Jednání v Československém ústavu zahraničním, ministerstvu zahraničních věcí a v chorvatském velvyslanectví v Praze, setkání v úřadu prezidenta na Pražském hradě, účast na krajanské konferenci ve Valdštejnském paláci, prohlídky Prahy a plavba Vltavou – všechno to se vešlo do třídenního programu pobytu členů předsednictva Svazu Čechů a výkonného výboru Svazu v hlavním městě České republiky. Zájezd, který se uskutečnil od 7. do 9. října, měl velký úspěch, shodují se jeho účastníci.

Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích a aktuální potřeby české diaspory byl název konference, kterou 7. a 8. října v sídlu Senátu Parlamentu České republiky uspořádala Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí společně s odbornými partnery. „Naše vystoupení vzbudilo velký zájem, mimo jiné i proto, že prvního dne konference zaznělo několik projevů, v nichž řečníci velice pěkně mluvili o krajanské komunitě v Chorvatsku, zvlášť Ivo Barteček, který představil naše menšinové školství,“ řekla nám předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková.
Ve svém projevu předsedkyně Štrumlová-Tučková představila krajanskou komunitu, její uspořádání a bohatou činnost, zaměřenou na péči o českou tradici a jazyk, na spolupráci s institucemi České republiky a finanční podporu obou zemí. Své vystoupení ukončila slovy: „Je hezké být chorvatskou Češkou v šesté generaci, pečovat o jazyk a kulturu svých předků, jsem hrdá na svůj český původ.“
Poslanec Vladimír Bílek mluvil o bilaterálních vztazích a zdůraznil význam bilaterální dohody mezi Chorvatskem a Českem. „Konkrétní výsledek našeho vystoupení je pozvání na zahraniční výbor Senátu Parlamentu České republiky, kde bychom s předsedkyní Svazu měli představit náš návrh a jednat o bilaterální smlouvě o ochraně práva národnostních menšin – Čechů v Chorvatsku, Chorvatů v Česku. Je to iniciativa české menšiny v Chorvatsku, a je to pro nás velká věc.“
„Po konferenci k nám přistoupili mnozí senátoři, které zajímala naše činnost, dokonce jsme domluvili i další návštěvu Senátu, kde bychom právě členům zahraničního výboru horního domu českého parlamentu vysvětlili význam bilaterální dohody pro chorvatské Čechy,“ uzavřela předsedkyně Štrumlová Tučková.
Byla to třešnička na dortu, bod, který dal celém zájezdu jedinečný ráz a zvláštní význam, celá cesta měla bohatý programem a byla velice úspěšná. „První den našeho pobytu v Praze jsme byli na recepci u předsedy Československého ústavu zahraničního Jaromíra Šlápoty a jeho spolupracovníků,“ říká předsedkyně Svazu. „Pan Šlápota přivítal celou naši výpravu a pochválil dlouholetou spolupráci, během které za necelých dvacet let Svazu věnoval téměř dvanáct a půl milionů korun finančních příspěvků na úpravu a výbavu českých základních a mateřských škol a spolků.“
Jménem všech Čechů v Chorvatsku předsedkyně Štrumlová Tučková poděkovala ČSÚZ-u, že je patronem krajanské komunity a dohlíží na podmínky práce v mateřských a základních školách. Za podporu poděkoval i poslanec Vladimír Bílek.
Následovala prohlídka částí hlavního města se stálou spolupracovnicí Ivanou Ivkovićovou, která zahrnovala i hodinovou plavbu Vltavou a nevšední seznamování s pražskými pamětihodnostmi z paluby lodi, potom zase pracovní část na ministerstvu zahraničních věcí. Krajanskou výpravu uvítal ministr Jakub Kulhánek se svými spolupracovníky, kteří se zabývají záležitostmi týkajícími se diaspory – předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Tomášem Czerninem a vedoucím oddělení pro krajanské záležitostí Jiřím Krátkým. Po srdečném jednání měli krajané jedinečnou příležitost prohlédnout si místnosti ministerstva zahraničí, které se jinak nenavštěvují, včetně Masarykova bytu.
Milé setkání měla krajanská výprava také na chorvatském velvyslanectví, kde velvyslankyně Ljiljana Pancirovová uvítala krajany a zdůraznila, jak skvěle spolupracuje jak se Svazem, tak s poslancem Bílkem. Zmínila i předčasně zesnulého krajana Fráňu Vondráčka a spolupráci s Chorvatsko-českou společností. Velvyslankyně Pancirovová doprovázela delegaci Svazu i na hradě, kde představitelům úřadu prezidenta Miloše Zemana předala čestné uznání, které Svaz udělil prezidentovi přede dvěma roky. Uznání převzal ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta Republiky Rudolf Jindrák. Následovala dvouhodinová prohlídka hradu s průvodcem, během které krajané navštívili všechny sály a místnosti, do kterých běžní turisté nemohou.
V sobotu měla výprava uvolněnější program a další prohlídku hlavního města. V neděli se vydala na zpáteční cestu, na které se zastavila v Českých Budějovicích, kde navštívila proslulý pivovar Budějovický Budvar.
„Na zájezdu nás bylo úhrnem dvaatřicet,“ řekla předsedkyně Svazu na závěr a dodala: „Zájem byl větší, ale kvůli epidemickým opatřením nemohli cestovat ti, kteří neměli platný covidový pas, tedy potvrzení o očkování.“  
„Předsednictvo s výkonným výborem získaly na tomto zájezdů přehled o mnohých záležitostech a dozvěděly se kterým směrem plánují Svaz a poslanec vést menšinu do budoucna,“ říká předsedkyně Štrumlová Tučková. „Jsem velice ráda, že jsme udělali velký krok k dosažení dlouhodobého cíle – podepsání bilaterální dohody. Pravě tento víkend, kdy jsme byli v Praze, probíhaly v Česku parlamentní volby, a to znamená, že znovu musíme v parlamentu vysvětlovat, kdo jsme a co chceme. Smlouva, o jejíž podepsání usilujeme, je dokument nejvyššího stupně, a až ji budeme mít, nebudeme muset pořad představovat svou komunitu a potřeby, bude to dokument, který trvale zaručí podporu České republiky a uplatňování práv, které nyní máme. Další nevýhodou v dosažení toho cíle je to, že Česká republika nezná instituci bilaterální dohody, zatím tedy nemá žádnou smlouvu o reciproční ochraně národnostních menšin, a tím je o trošičku nesnadnější takový druh dohody získat. Musíme i několikrát do roka jet do Česka a na různých úrovních vysvětlovat, proč je to důležité, a že nežádáme nic nového ve srovnání s tím, co už máme, ale že dohodou budeme mít jistotu, že o to v budoucnu nepřijdeme.“
„Celá cesta má pro naši menšinu velký význam – pro předsednictvo to byl vzdělávací zájezd, v němž mělo možnost seznámit se se způsobem fungování českých institucí a dozvědět se o formách spolupráce mezi českými institucemi a Svazem Čechů a úřadem poslance,“ shrnul poslanec Bílek význam tohoto zájezdu.
Česká strana navrhla i novou bilaterální smlouvu o spolupráci v kultuře, totiž mezi dvěma ministerstvy kultury. „Bylo navrženo, aby se do programu zařadilo Muzeum moravských Chorvatů v Jevišovce a České kulturní centrum v Daruvaru, čímž by byly zajištěné finanční prostředky na dokončení stavby a vybavení obou staveb. Dalším důležitým výsledkem této cesty bylo zviditelňování české menšiny, jak vůči krajanům ve světě, kteří se zúčastnili krajanské konference, tak vůči senátorům České republiky. S paní velvyslankyní Ljiljanou Pancirovovou jsme se domluvili, že spolu navštívíme některá z ministerstev a budeme jednat o realizaci všech připravených projektů. Ze všech domluvených jednání se nejdříve uskuteční představení bilaterální dohody před zahraničním výborem Senátu, která by se měla konat už v listopadu tohoto roku. Doufám, že se kromě se senátory setkáme také s jednotlivými poslanci Poslanecké sněmovny, která by do té doby měla být konstituována,“ uzavřel poslanec Bílek.   Text M. Pejić, foto úřad poslance

Read 110 times