Print this page

Zájezd vychovatelek do Polska

  • Posted on:  středa, 10 listopad 2021 00:00

ČESKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA DARUVAR
Polské město Kalisz bylo od 28. září do 2. října čtvrtou, poslední pracovní zastávkou projektu Erasmus+ nazvaného Ukaž mi moje město, na kterém spolupracují mateřské školy ze čtyř států. Kromě hostitelského města Kalisz v partnerském svazku tohoto projektu jsou také město Martin (Slovensko), Jičín (Česká republika) a Daruvar. Českou mateřskou školu Ferda Mravenec v Polsku zastupovala šestičlenná delegace.

V rozhovoru s ředitelkou školky Ferda Mravenec a vedoucí delegace Zdenkou Kutilovou jsme se dozvěděli, že město Kalisz je nejstarší město v Polsku, od Daruvaru je vzdálené kolem 1100 kilometrů. Sama cesta trvala patnáct hodin, delegace z Daruvarska byla ubytovaná v hotelu ve středu města Kalisz, které má přes 100 000 obyvatel. Hostitele pro účinkující připravili bohatý a různorodý program. Během pobytu měli možnost prohlédnout si pamětihodnosti města, ve dne a v noci. Přijali je představitelé města Kalisz na městském úřadě. Dále navštívili pětipatrové interakční muzeum, které zajímavým a novým způsobem představuje dějiny města. Zvláštní byla také prohlídka městského zámku, kde viděli skutečné zubry.
Pracovní část zájezdu zahrnovala návštěvu tří mateřských škol (město Kalisz jich má dokonce čtyřiapadesát), a v každé z nich se delegace zúčastnila dílen s různými úkoly. Každá školka se pokusila představit to, čím je jedinečná, činnosti, kterými se odlišuje od ostatních. Jedna připravila výtvarnou dílnu s výrobou stromu štěstí, druhá se zase představila dílnou zpěvavých her a tanců, které používají v práci s dětmi, třetí ze školek obsahovala experimentální laboratoř přizpůsobenou předškolnímu věku a některé z chemických pokusů, které se v laboratoři dělají, předvedly děti.  
Přestože to byla poslední zastávka, projekt Ukaž mi moje město bude obsahovat ještě jedno setkání se závěrečnou prezentací výsledků, a to by se měla konat na jaře příštího roku v městě Martin na Slovensku, které je nositelem projektu. Podle pravidel, která byla stanovena v Kaliszi, každá ze školek zapojených do projektu má připravit videonahrávku, ve které děti představují nejvýznamnější části svého města.
Zájezd do Polska ocenila ředitelka Z. Kutilová jako velmi úspěšný, a nové zkušenosti ve výchově předškolních děti určitě v praxi použijí. Polsko má dobře uspořádané mateřské školství a nové poznatky jsou velmi užitečné. I o samé účasti v projektu se vyjádřila kladně, přestože pro malou mateřskou školu, jakou je daruvarský Ferda Mravenec, to bylo trochu náročné. Následuje příprava na závěrečné setkání a natáčení videa. Sdělila nám, že s vychovatelkami z jiných států navázaly dobrá kamarádství a těší se na budoucí setkání.   Text A. Janota, foto škola

Read 369 times