Print this page

Zájem o knihu o krajanské učitelce

  • Posted on:  středa, 10 listopad 2021 00:00
  • Written by 

PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE V DARUVARU
Knihovna Franty Buriana České besedy Daruvar uspořádala 27. října v Českém domě v Daruvaru v rámci Měsíce chorvatské knihy představení knihy První krajanská učitelka Slávka Žukovićová-Máchová, kterého se zúčastnily tři desítky zájemců.

Vedoucí knihovny Marie Selicharová přivítala autora knihy profesora Václava Herouta a lidi, kteří se na jejím vzniku podíleli, jakož i všechny přítomné, mezi nimiž byli také studenti a profesoři z Česka. Profesor Herout ve svém výkladu popsal životní cestu Slávky Žukovićové, narozené Máchové, lipovecké rodačky, která se velmi zasloužila o společenský život ve Velkých a Malých Zdencích a Hercegovci a v pozdějších letech v Daruvaru. Vysvětlil historické okolnosti, za jakých žila a působila od dětství v Lipovci, učitelské školy v Pakraci, působení na krajanském venkově, v Záhřebu i v Libyi. Miroslava Veltruská popsala svou práci na seřazování literární tvorby autorky uveřejněné v krajanských tiskovinách i ve sbírce Mozaika a přečetla několik básní a próz pro děti i dospělé. Blaženka Bukačová vyprávěla, co ji vedlo k shromažďování básní a textů autorky, která byla její příbuzná. Željko Podsedník vyjmenoval členy kolektivu, kteří knihu připravili.
Velice pěkně o své paní učitelce a vzpomínkách na ni mluvila krajanka Drahuška Šulentićová, nar. Pařízková, zmínila zajímavé setkání z nedávných důchodcovských let, při kterém s krajankou z Končenic spolu vzpomínaly na paní učitelku Slávku. „Paní učitelka si tuto knihu určitě zasloužila,“ konstatovala paní Šulentićová.
Návštěvníci si mohli prohlédnout vkusnou výstavu ilustrací z knihy, kterou přichystala Jaruška Pihýrová. Zájemci si mohli knihu koupit za zvýhodněnou cenu. Knihovnice připravily na společnou besedu malé občerstvení.  Text a foto Ž. Podsedník

Read 137 times