Print this page

Dny české kultury v Rijece

  • Posted on:  středa, 17 listopad 2021 00:00

PŘÍJEMNÉ ČESKÉ DNY
Tak jako ostatní české spolky v Chorvatsku, tak i jediná u moře, rijecká Česká beseda, chce veřejnosti přiblížit českou kulturu. Letošní Dny české kultury, které pořadatelé nazvaly České dny, byly po loňské kovidové přestávce deváté a proběhly 5. a 6. listopadu v Českém domě T. G. Masaryka.

Podle informací předsedkyně rijecké Besedy Sněžky Husákové pátek nabídly divadelní představení Slaměný klobouk divadelního spolku Vojan z České republiky. Padesátce diváků se komedie velmi líbila, překlad do chorvatštiny připravila Jana Radovićová. Hosté z České republiky si před vystoupením prohlédli Rijeku včetně pevnosti Trsat. Průvodkyně S. Husáková uvedla, že se hostům Rijeka velmi líbila.
Kulturní program na druhý den připravily domácí skupiny. Z taneční sekce vystoupila ale jen nejstarší, skupina Manželské páry, a to s novou choreografií U Mandy v choreografii S. Husákové. Ráčkové se kvůli izolaci některých členů nemohli programu zúčastnit a bylo jim to hodně líto. Několik českých lidových písní zazpíval za doprovodu harmoniky smíšený besední sbor Nostalgie. Divadelníci pobavili publikum desetiminutovým humorným skečem Stáří autorky Sněžky Husákové. Hlavní roli poprvé sehrála i její maminka Fanynka Husáková, která doposud byla režisérkou. Hosté z Matice slovenské Rijeka přidali k dobru tanec s vyprávěním Šimi šimi, svou báseň přednesla Margita Rekićová-Grolmusová. V podání smyčcového tria rodiny Veljakovy z Rijeky zazněly Dvořákovy skladby a lidové písně z Moravy.
V závěru programu rijecká Beseda dala Fanynce Husákové (85) poděkování za více než dvacetileté vedení spolku a za její angažovanost při stavbě Českého domu. Účastníci Dnů české kultury dostali uznání za účast, divadelní spolek Vojan z ČR i monografii rijecké Besedy a Riječtí dostali na oplátku monografii spolku Vojan. Všichni se po oba dny dobře bavili, spontánně pro duši si zpívali a s hosty z Česka se při kytaře naučili nové písně. Text A. Raisová, foto Beseda

Read 85 times