Print this page

Seminář pedagogů českých škol v Chorvatsku v České republice

  • Posted on:  středa, 08 prosinec 2021 00:00

ODBORNÉ ZDOKONALOVÁNÍ A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Přes velkou nejistotu vyvolanou rostoucí pandemii koronaviru a stále přísnějším protiepidemickým opatřením se Svazu Čechů a Agentuře pro výchovu a vzdělávání podařilo připravit mezinárodní seminář pro pedagogy českých menšinových škol v Chorvatsku. Konal se od 18. do 21. listopadu v Brně a Valašském Meziříčí a byl zaměřen na aktuální pedagogickou práci v českých školách, řídicí a organizační práci ve školství a metodické a inovační tendence ve výuce.

Součástí semináře byl i kulturně poznávací vlastivědný program.
Na cestu se vydalo dvaadvacet učitelů a první zastávka v České republice byla zároveň i prvním pracovištěm. Bylo to v Brně, na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde krajanskou výpravu srdečně uvítala vedoucí Ústavu českého jazyka Zdeňka Hladká. Výprava se ihned zúčastnila hodiny, na které profesorka Hana Žižková se svými studenty dělala komplexní jazykovou analýzu textu. Jarmila Vojtová potom prezentovala činnost Ústavu českého jazyka, který pravě letos naplnil sto let působení.
Své první století Ústav připomněl výstavou fotografií 100 let jazykovědné bohemistiky na FF MU, na kterou se čeští učitelé z Chorvatska podívali a našli tam i záběry pořízené na Daruvarsku, kam často jezdí studenti a profesoři z brněnské fakulty. A naopak, studenti z Chorvatska studují na Masarykově univerzitě a zanechávají tam výrazné stopy, jako třeba Monika Klučková, která za svou diplomovou práci obdržela cenu děkana. Pravě Monika ukázala hostům hlavní město Moravy a během procházky vyprávěla o historických a kulturních pamětihodnostech a o pověstích starého Brna.  
Pracovní část zájezdu pokračovala v pátek ve Valašském Meziříčí, ve Středisku volného času, instituci, která na všechny udělala hluboký dojem. Jde o starou školu, která byla upravena na centrum, v němž kolem patnácti zaměstnaných provádí velké množství lákavých programů zaměřených na uvolnění, odpočinek, sportování a vůbec hodnotné trávení volného času svých spoluobčanů všech věkových skupin, od dvouletých dětí až k seniorům. Středisko zřizují a financují město a kraj, a o všechny programy panuje neskutečně velký zájem. Možnosti jsou opravdu nesčetné – od dětských heren, početných dílen, přes stolní tenis a lukostřelbu až k józe a boxu.  
Polygon na výuku dopravní kultury je dalším zařízením, které nadchlo krajanské pedagogy. Na něm se uskutečňuje desetihodinový program výuky pro žáky prvního stupně, kteří se na cvičišti setkávají se stejnými dopravními značkami jako na městských ulicích.
V meziříčské Základní škole Šafaříkova probíhal velice bohatý a zajímavý program přednášek a dílen. Ředitel školy Milan Hendrych seznámil hosty s organizací školní družiny a celodenní výuky. Pedagožka Miroslava Vašutová ukázala práci s dětmi s podpůrnými opatřeními – inkluze a dalším bodem semináře byla arteterapie ve výuce. Do odborné částí semináře patřila také přednáška o dějinách Žerotína a žerotínského zámku, v jehož penzionu byla daruvarská výprava ubytovaná, nadále návštěva divadla a galerie, kde si mohla prohlédnout výstavy dvou českých výtvarníků. Navštívila Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které je největším muzeem svého druhu v České republice a je tematicky rozčleněno do tří celků – Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina. Poslední povinná naplň zájezdu byla prohlídka starého hradu ve slovenském Trenčíně na zpáteční cestě domů.
PESTRÝ DOPROVODNÝ PROGRAM
Všechen zbylý čas, jehož na konci ani nebylo tak hodně, využili učitelé na sportovní a zábavní činnosti, nákupy a procházky městem. Koupali se v meziříčským akvaparku, vyzkoušeli bowling, a zavítali i do Olomouce na motokáry v Kart areně sportbar. V Rožnově si prohlédli minipivovar, který navazuje na tři století dlouhou tradici vaření piva v Rožnovském pivovaru.     
Stezka Valaška – Pustevny měla být třešničkou na dortu skvělého zájezdu, avšak krajanská výprava neměla štěstí s počasím. Jde totiž o jednu z osmi stezek mezi korunami stromů v České republice, která končí dvaadvacet metrů vysokou rozhlednou, ze které se rozléhá nádherný výhled na hřebeny Beskyd, ale pravě tohoto dne, kdy se tam naši učitelé vydali, se na celý areál spustila tak hustá mlha, že doslova nebyl vidět prst před nosem. Přesto výlet stál za to a, koneckonců, fotografie pořízené na rozhledně, na kterých se zdá, jako by lidé stáli v mléce, mají nenahraditelný půvab.       
Výlet na stezku mezi korunami stromů využili účastníci zájezdu i pro návštěvu beskydského lyžařského střediska Bílá, kam jezdí žáci českých škol v rámci spolupráce s městem Valašské Meziříčí, kterou navázala končenická česká škola Josefa Růžičky. Ředitel školy Jaromír Vrabec, který byl i vedoucím této cesty, prozradil, že začátkem příštího roku, pokud to dovolí epidemická situace, do skiareálu zase zamíří dvě skupiny dětí, a někam na sníh se pravděpodobně vydá i třetí, protože po českých školách v Končenicích a Daruvaru velký zájem o školu lyžování projevilo také město Daruvar.

BOHATÁ A VELICE ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE
Spolupráce s městem Valašské Meziříčí se stále rozrůstá. Kromě spolupráce základních škol na projektech mezinárodních seminářů, školy lyžování, kromě spolupráce České besedy Končenice, která se zúčastňuje meziříčských vánočních trhů, byla navázána také spolupráce střední školy Hrubečné Pole s meziříčským Ústavem pro neslyšící. Nyní se chystá i společný projekt Gymnázia Daruvar a Valašského Meziříčí. Několik účastníků zájezdu, kteří z částí pracují i na gymnáziu, využilo tuto cestu na první domluvu o zpracovaní projektu, který začne začátkem příštího roku. A to všechno za pouhé tři roky, kolik uplynulo ode dne, kdy Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí, nebo Valmezu, jak mu přezdívají, vyslal do Daruvaru delegaci prozkoumat možnost spolupráce s krajanskou komunitou, a tam našli výborného spolubesedníka v osobě ředitele končenické školy Jaromíra Vrabce. K navazovaní kontaktů a finanční podpoře akcím přispívá také poslanec Vladimír Bílek a jeho úřad, a krajanským výpravám jsou pořad dokořán otevřené dveře ředitele školy Šafaříkova Milana Hendrycha, vedoucího rozvojového oddělení města Daniela Šuláka a vedoucího finančního odboru Zdeňka Studeníka, kteří byli i tentokrát skvělými hostiteli krajanských učitelů. Zasloužili si vřelá poděkovaní účastníků semináře. Na zpáteční cestě vedoucí semináře, poradkyně a vnější spolupracovnice Agentury pro výchovu a vzdělávání Jitka Staňová Brdarová využila příležitost poděkovat i panu řediteli J. Vrabcovi, že i za velice nepříznivých epidemických podmínek zájezd nevzdal a že se podařilo spolu uspořádat velice kvalitní a zajímavý seminář „a ještě ke všemu živě, a ještě ke všemu v zahraničí.“ Poděkovala i „Svazu Čechů, že seminář financoval, poslanci V. Bílkovi, že mimo jiné přispěl na oběd posledního dne zájezdu, předsedkyni rady pro školní otázky Silvaně Zemanové Orozovićové za krásně zařízenou prohlídku Trenčína a všem účastníkům semináře za zájem, který projevili jak o odborné přednášky a dílny, tak o kulturní a zábavný program.“
„Já už vím, že mám krásný tým jak v Končenicích, tak v Daruvaru, a že dokážeme všechno udělat. Nejvíce mě hřeje, když vidím všechny pohromadě na bowlingu a podobných činnostech, protože je jedním z cílů takových cest rozvíjet společenství a spolupráci,“ řekl závěrem vedoucí cesty Jaromír Vrabec. „Jsem velice spokojen, jak se nám to všechno podařilo.“
Než se vydají na další seminář, budou probírat dojmy z této cesty, která s desítkou odborných akcí, a ještě tolik doprovodných zábavných a sportovních aktivit byla jednou z nejúspěšnějších vůbec.      Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 95 times