Print this page

Nový velvyslanec České republiky v Záhřebu navštívil krajanskou komunitu

  • Posted on:  středa, 15 prosinec 2021 00:00

KLOBOUK DOLŮ ZA VAŠI PRÁCI
Po více než roce, kdy v Chorvatsku nebyl český velvyslanec, nastoupil do této funkce inženýr Milan Hovorka, který jen pár dnů po příchodu do Záhřebu navštívil krajanskou komunitu v Daruvaru. Návštěva se uskutečnila 2. prosince a s Jeho Excelencí Hovorkou přijeli i jeho manželka paní Jarmila Hovorková, obchodní rada velvyslanectví Josef Dvořáček, nový konzul Tomáš Stolina a zástupce velvyslance Slavomír Goga.

„Nejdříve bych chtěl poděkovat za krásné přijetí a zároveň za možnost být dnes zde,“ řekl velvyslanec Hovorka a dodal, že je to jeho první cesta mimo Záhřeb, kam přijel před deseti dny, zatímco ještě před dvanácti dny byli s manželkou Jarmilou v Indii. Zmínil také, že „ještě jsem neodevzdal panu prezidentovi pověřovací listiny, což znamená, že ještě nejsem plnohodnotný velvyslanec“. Že mu na vztazích s krajanskou komunitou velice zaleží dal najevo i tím, že jednu z prvních schůzek v Záhřebu měl s poslancem za českou a slovenskou menšinu Vladimírem Bílkem, který ho seznámil s uspořádáním a činností české menšiny. „Chtěl jsem tímto způsobem signalizovat prioritu a význam, které krajanské komunitě přikládám.“
Pan velvyslanec Hovorka zdůraznil, že trval na tom, aby do Daruvaru cestovali i další představitelé diplomatické mise, čímž zvedá tento úkol na úroveň velvyslanectví a ministerstva zahraničních věcí a slíbil, že vynaloží všechny síly na „rozšiřování česko-chorvatské věci a zviditelňování krajanské komunity v České republice, jak v médiích, tak i v politických, kulturních a v neposlední řadě ekonomických kruzích“.
Velice poděkoval svému zástupci Slavomíru Gogovi, že více než rok, kolik v Záhřebu nebyl český velvyslanec „konal skvělou práci a zajistil bezvadné fungování všech velvyslaneckých služeb“.   
Potom krajanskou komunitu, její uspořádání a činnost představili hostitelé – ředitelé českých mateřských a základních škol Zdenka Kutilová, Gordana Tomášková, Marie Válková a Jaromír Vrabec, poradkyně pro české školy Jitka Staňová Brdarová, vyslané české učitelky Bohdana Pěva Šolcová a Ilona Kirchnerová, předsedové kulturní, školní, divadelní, vydavatelské a hospodářské rady Kristina Kvapilová, Silvana Zemanová Orozovićová, Mája Krejčová, Lidija Dujmenovićová a J. Vrabec. O zastoupení české menšiny v tělesech místní a regionální samosprávy, o menšinové samosprávě a o hájení menšinových zájmů v poslanecké sněmovně mluvili zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, předseda menšinové koordinace Damir Malina a poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek. Informoval o úsilí na přípravě bilaterální dohody o reciproční ochraně práv národnostních menšin mezi Chorvatskem a Českou republikou a o velkých investicích, mezi kterými velikostí a významem zvlášť vyniká Kulturně-vzdělávací středisko ve Tkonu na ostrově Pašmanu. Předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková, hostitelka vzácné návštěvy, seznámila hosty s uspořádáním a způsobem financovaní krajanských spolků a institucí.
Pan velvyslanec Hovorka projevil velký zájem o všechny výklady a po každé získané informaci si udělal malé resumé a navrhoval konkrétní akce a budoucí společné projekty. Jeho manželka Jarmila měla také samá slova chvály pro krajanskou komunitu, se kterou se poprvé setkala ještě před dvacítkou let, když měla Holubička vystoupení v ženevském Paláci národů, a ona manžela doprovázela v diplomatickém poselství – ve Stálé misi ČR při Světové obchodní organizaci (WTO).
Velvyslanec Hovorka mimo jiné ohlásil, že si přeje recepci pro krajany v rezidenci velvyslance, která se vloni a letos nekonala. Uskuteční se už 14. prosince. Příští setkání krajanů s novým českým velvyslancem proběhne ještě dříve – už v neděli 12. prosince na valné hromadě Svazu v Šibovci. Pozvání na valné shromáždění zastřešující organizace chorvatských Čechů pan velvyslanec ihned přijal a vyjádřil přání přitom navštívit ještě některou z krajanských institucí, třeba školu v Končenicích. Ohlásil také, že „můžeme počítat s jeho účastí na oslavě stého výročí Svazu Čechů“, která se bude konat v červenci.
Velvyslanec Hovorka vyjádřil na konci „nesmírnou spokojenost se vším, co česká menšina v Chorvatsku dělá“. Ze všeho, co slyšel, byl zcela nadšen, a zvlášť ho „uchvátilo množství kapitálních projektů“, které se pravě uskutečňuje. Některé z nich, které nedávno skončily, nebo právě probíhají, i navštívil a osobně se přesvědčil „jak schopná je, a co dokáže krajanská komunita“. Kromě zcela obnovené budovy Svazu a Jednoty si prohlédl dostavěnou část české mateřské a základní školy, staveniště Českého kulturního centra a ubytovnu České besedy na půdě Českého domu.
„Klobouk dolu za vaši práci a za vaši schopnost zajistit takové veřejné prostředky a využít je obdivuhodným způsobem,“ uzavřel nový český velvyslanec v Záhřebu, inženýr Milan Hovorka.    Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Ing. Milan Hovorka
Šedesátiletý diplomat, inženýr Milan Hovorka se narodil v Karviné a vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Léta působil v Ženevě, začátkem devadesátých let jako 1. tajemník stálé mise ČSFR v Ženevě, poté jako chargé d'affaires a jako vedoucí stálé mise ČR při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě, velvyslanec, stálý představitel ČR při WTO v Ženevě. Byl dlouholetým vrchním ředitelem sekce států Evropy a zemí SNS Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, potom náměstkem ministra průmyslu a obchodu České republiky a poradce ministra. Od roku 2015 dosud byl velvyslancem v Indii a zároveň i velvyslancem v Bangladéši, Nepálu, na Maledivách, na Srí Lance a v Bhútánu.

Read 106 times