Print this page

Krajanské spolky a školky navštívili Mikuláši

  • Posted on:  středa, 05 leden 2022 00:00

STAŘEC S BÍLOU BRADOU PŘINESL DĚTEM RADOST
O prvním prosincovém víkendu a začátkem týdne navštívil Mikuláš se svými pomocníky mnohé Besedy a nejmladším členům daroval sladké dobroty. Nezapomněl ani na děti v mateřských školách, které na něho čekaly s básničkami a písněmi.

PŘIŠLA I SVATÁ BARBORA
Aby starý zvyk nezanikl, postarala se o svátku svaté Barbory veselá obchůzka, která navštívila několik rodin v Končenicích a Daruvarském Brestově. Barbora a její pomocník čert, který domlouval zlobivým dětem, přinesli dárky a potěšení, ale vyvolali i strach. Děti slíbily, že budou už jen hodné.     
LIPOVEC
V neděli odpoledne 5. prosince Mikuláš v doprovodu krásných andělů a rozdováděného čerta zavítal do Českého domu v Lipovci. Učitelka Drahuška De Bonová nečekanou výpravu pozvala, aby se posadila a spolu s diváky sledovala program, který připravili žáci místní školy. Program sestavený z recitací, písní, divadélka a rytmických tanců se všem velice líbil, a proto po programu Mikuláš ochotně všem dětem rozdělil dárky, ale přitom si ověřil, co ještě děti umí a jak se jinak chovají. Vše sledoval veselý čertík a některým z dětí nadělil proutek nebo brambory. Po nadílce bylo pro děti připravené i malé občerstvení.  Text a foto js
KAPTOL
Mikulášská nadílka se v České besedě Kaptol pořádá tradičně každý rok 5. prosince. Kvůli koronavirové pandemii se v loňském roce uskutečnit nemohla vůbec, ani letos se děti s Mikulášem nesetkaly, ale pro všechny tanečníky a žáky českého jazyka a kultury nechal v České besedě dárkové balíčky.  Text a foto Zdenko Tauš
STŘEŽANY
Mikuláš 5. prosince předvečer obdaroval děti v místním domě v Dolních Střežanech. Mikuláš přišel s dvěma veselými pomocníky – čerty, kteří malým i dospělým v sále už předem dělili maličkosti a skotačili. Starší děti se jich nebály, ale malým nebylo všechno jedno, když na ně zaútočil ošklivý a divoký čert obtočený řetězy a mnozí při přebírání dárků pustily i slzičku. Byly to hlavně nejmenší, roční dětičky, kterých je letos ve Střežanech chvályhodně velký počet.  Text a foto jh
IVANOVO SELO
V Českém domě v Ivanově Sele se 5. prosince sešlo více než padesát dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Čtyři žáci místní školy připravili desetiminutový program, ve kterém byly recitace a divadélko. Publiku se program velice líbil a žáky odměnilo potleskem. Po programu do sálu vstoupil veselý Mikuláš v doprovodu rozdováděného čerta. Po rozdělení padesáti tří dárků se se všemi vyfotografoval a slíbil, že za rok přijde zase. Po nadílce se přítomní nerozcházeli domů, ale besedovali při čaji a svařeném víně.   Text a foto amšt
DOLANY
Při své tradiční prosincové obchůzce nezapomněl Mikuláš ani na dolanské děti. Na školním hřišti ho v pondělí 6. prosince dočkala spousta dětí, kterým nevadil ani studený vítr a sníh. Mikuláš s sebou vedl čerta, ale ten byl řetězem pevně připoután, aby nenadělal příliš čertovin. Rachot řetězu dětem oznámil, že Mikuláš je už blízko. Dárků měl celou hromadu, protože věděl, že na něj čekají samé hodné děti. Radost mu udělaly krátkou písničkou a s Mikulášem se rády vyfotografovaly. Nejstatečnější se snažily čertovi ukrást koště a svou dobrou náladou ho nakazily, takže se také neustále usmíval.    Text a foto aj  
BJELOVAR
Na svém putování se Mikuláš s čertem zastavili i v bjelovarské České obci. Tam překvapil členy nejmladší a střední taneční skupiny na jejich pravidelné zkoušce. To bylo radosti! Překvapení tanečníci si s nadšením vzali od Mikuláše dárky a slíbili, že budou i dál pilně tančit a scházet se na zkouškách. Dárky pro více než třicet dětí, ze kterých nejmladší ještě nemělo ani dva roky, zajistila Česká obec.   Text js, foto Obec
VIROVITICA
Svatý Mikuláš přišel na zkoušku malých tanečníků i ve Virovitici. Tanečníci se při té příležitosti oblékli do nových krojů, které jim Mikuláš poslal předem, a když se s čertem objevil na zkoušce, bylo to skutečné překvapení. Děti Mikuláši zazpívali a zatančili, čert je zlobil a na závěr děti zhlédly i loutkovou scénku Jak Honza s Kašpárkem ošidili čerty v pekle. Škoda, že se kvůli protiepidemickým opatřením nadílky nemohly účastnit i ostatní děti s rodiči. Ty ale poslali Mikuláši výtvarné práce a on jim za odměnu nechal dárky doma v botičkách. Na závěr mikulášského období divadelní sekce uspořádala 6. prosince ve večerních hodinách mikulášskou obchůzku městem, kde kolemjdoucí mohli zažít tradiční české kouzlo návštěvy Mikuláše a čerta, poslechnout si recitace a koledy a vyfotografovat se s veselou čeládkou. Vše bylo promítáno online prostřednictvích sociálních sítí. Text Jasna Bergerová, foto Beseda
JAZVENIK
Česká beseda Jazvenik přivítala 5. prosince bez ohledu na covid-19 Mikuláše s čertem. Letošní vítání proběhlo v menším počtu, ale stejně radostně. Přítomné děti s rodiči netrpělivě čekaly na zvonění zvonů a řinčení řetězů a s příchodem Mikuláše s čertem do Českého domu se hned začaly modlit a slibovat, že budou hodné. Po společné písničce Mikuláš rozdal dárky, ale při tom je neustále zlobil čert, takže se některé děti opravdu bály a svůj strach nezdolaly ani při pořizování společné fotografie.     Text a foto Zvonko Příhoda
VELKÉ A MALÉ ZDENCE
Česká beseda Velké a Malé Zdence uspořádala pro děti vánoční dílny, na kterých si každé dítě za pomoci dospělých členů Besedy vytvořilo různé vánoční ozdoby. Po zdařilé dílně do místního domu zavítal Mikuláš, který rozdělil dárky dvaceti pěti dětem. Ty mu zazpívaly a zatančily.  Text amšt
VIROVITICKO-PODRAVSKÝ KRAJ
V hudební škole ve Virovitici 5. prosince navštívil děti Mikuláš. Mikuláše doprovodili velký strašný čert a tři andělíčci. Mikuláš a andělíčci dětem z virovitických škol dělili dárky – cukroví a jiné sladkosti. A jak děti dostávaly dárky, tak i ony obdarovaly Mikuláše tak, že mu recitovaly básničky a zazpívaly několik písniček. Vše zajistila a připravila Česká beseda Viroviticko-podravského županství.
Text a foto Iva Brabcová

FOTO na facebooku

Read 47 times