Print this page

S poslancem o státním rozpočtu na rok 2022

  • Posted on:  středa, 19 leden 2022 00:00

DALŠÍ NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ PRO MENŠINOVOU ČINNOST
Chorvatský sněm v polovině prosince minulého roku schválil státní rozpočet na rok 2022. O tom, které projekty byly do rozpočtu zařazeny a která část prostředků je plánovaná pro činnost menšin v Chorvatsku, jsme se dozvěděli od poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimíra Bílka.

„Když shrneme celý minulý rok, a navíc vzhledem k tomu, že situace s pandemií byla už druhý rok po sobě složitá co se týká finančních prostředků, česká menšina může být velice spokojená. Než Sněm připravil rozpočet na letošní rok, dvakrát slaďoval loňský rozpočet, což znamenalo určité navýšení prostředků pro činnost menšiny v obou případech. Především to byly prostředky pro kapitální investice Svazu, převážně se týkaly projektu kulturně-vzdělávacího střediska ve Tkonu. Část prostředků byla zaměřená také na instituční podporu činností besed, což jsou prostředky, které besedy mohou používat téměř ke všem účelům.“   
Při souhrnu projektů, které mají místo v letošním rozpočtu, klíčovým bodem poslanec Bílek označil dobrou přípravu a plánování. „Za to musím především poděkovat všem českým besedám, všem spolkům, jejich předsedům a výkonným výborům. Stejně tak děkuji našim institucím, školám, školkám, Jednotě a Svazu Čechů. Všichni dohromady připravili nové čtyřleté plány, z kterých jsme vyčlenili část určenou na letošní rok a navrhli je Radě pro národnostní menšiny. Tímto způsobem se nám podařilo dostat navýšení prostředků o pět procent s ohledem na minulý rok. Doufáme, že nám v tomto roce covid dovolí, abychom uskutečnili většinu menšinových akcí, také ve vydavatelství a všech ostatních kulturně-uměleckých a osvětových činnostech.“
Dalším důležitým zdrojem prostředků pro fungování naší menšiny je Úřad pro lidská práva, kde byly základem pro financování operační programy Vlády Chorvatska, a podle mínění poslance, česká menšina zase dobře splnila svůj úkol. „Zase se vracím na dobře připravené plány na čtyřleté období. Tyto plány každoročně zlepšujeme a právě proto se nám povedlo dostat určité navýšení prostředků. Doufám, že prostředky budou stačit na většinu našich projektů, především jsou určeny k zlepšení infrastruktury v českých besedách a institucích. Mezi ostatním se snažíme vbrzku připravit také část dokumentace pro další přístavbu mateřské školy Ferdy Mravence. Největší částka je určena na stavbu kulturně-vzdělávacího střediska ve Tkonu, kde práce probíhají podle plánu. Zajištěny jsou také prostředky na všechny poplatky pro získání stavebního povolení pro druhou část stavby.“
Podle plánu některé projekty získají podle rozpočtu část prostředku přímo z ministerstev chorvatské Vlády. „Od ministerstva kultury plánujeme získat určitou část peněz pro financování další fáze Českého kulturního centra v Daruvaru, na kterém by stavební práce měly být letos ukončené, a začalo by vybavování a závěrečné úpravy. Také částka od ministerstva zemědělství je vyšší, což znamená, že majitelé rodinných zemědělných hospodářství budou moct kandidovat na peněžní příspěvek ve výši 60 000 kun. Dále je tu třetí fáze ministerstva hospodářství, která je po dvou letech odmlky zase zavedená pro majitele živností a malých podniků.“
Navýšení prostředků získal také program pro území, kde převážně žijí příslušníci menšin. „Tento program byl zařazený do programů Vlády na žádost menšinového klubu, a finanční částka je zvýšená na 75 milionů kun oproti 51 milionům kun v minulém roce. Program zahrnuje projekty regionálního rozvoje a také projekty, které kandidují jednotky lokální samosprávy. Podle nového rozvrhu jednotek místní samosprávy v regionálním rozvoji město Daruvar bylo z páté kategorie přeřazeno do čtvrté, což znamená, že Daruvar bude moct kandidovat nové projekty na program pro národnostní menšiny. Zároveň je to důležité i pro majitele rodinných hospodářství a majitele živností, které jsem už připomněl dříve.“
Od poslance Bílka jsme se dozvěděli také o rozvojové smlouvě sever chorvatské Vlády na období 2021 až 2027, která zahrnuje pět krajů, a součástí je i Bjelovarsko-bilogorské županství. „Ve smlouvě je i řada našich projektů. Mezi nejdůležitějšími je rychlá silnice mezi Bjelovarem a Viroviticí. Dále je tu vybavení nemocnice v Bjelovaru. Pro náš kraj je ale nejdůležitější rozvoj Daruvarských lázní, které v tomto sedmiletém období mají možnost použít téměř 380 milionů kun na rozvoj zdravotního cestovního ruchu. Je tu také částka pro rozvoj ekologického cestovního ruchu Ekoturizam 360, z kterého se pokusíme obnovit zámek hrabat Jankovićů.“ Otázky kladl A. Janota, foto úřad poslance

Read 51 times