Print this page

Zasedaly Rady české menšiny Daruvaru a BBŽ

  • Posted on:  středa, 19 leden 2022 00:00

PLÁNY PRÁCE A FINANCOVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
Rada české menšiny města Daruvaru a županská menšinová rada Bjelovarsko-bilogorského županství měly 20. prosince společnou schůzi ve velkém sále Českého národního domu v Daruvaru. Schůze se zúčastnili i hosté – poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, představitelé české menšiny a předsedové menšinových rad ze sousedních obcí a měst a představitelé České besedy Daruvar.

„Rozhodli jsme se pro společnou schůzi proto, abychom ušetřili a také abychom se lépe poznali, a navíc máme stejný pořad jednání,“ řekl úvodem předseda županské rady Damir Malina, který schůzi řídil spolu s předsedkyní městské rady Romanou Rašetićovou a místopředsedkyní županské rady Annou-Marii Štrumlovou-Tučkovou. Dodal, že takovou praxi Rada už vyzkoušela. Minulá schůze se konala v Hrubečném Poli spolu s tamní městskou radou české menšiny.
Podle schválených finančních plánů županská rada bude v příštím roce disponovat osmdesáti a městská dvaceti tisíci kunami, což je zmenšení ve srovnání s rokem letošním, které vyvolaly potíže při plnění županského rozpočtu.
Co se týče plánů práce, podobají se dosavadním a zahrnují činnost rad v oblasti informování, spolupráci v Chorvatsku a zahraničí, akce zaměřené na zachování českého jazyka a kultury, účast ve veřejném životě a péče o uskutečňování a ochranu práv příslušníků české menšiny, připomínání významných výročí a podporu společných projektů menšinových rad a představitelů.
T. Novotná Golubićová podala informaci o semináři FUEN. Konal se v regionu Molise na jihu Itálie, kde žije chorvatská menšina, která byla hostitelkou semináře. „Zároveň bylo oslaveno dvacáté páté výročí působení skupiny slovanských menšin FUEN, jednalo se i o přizpůsobování činnosti protiepidemickým opatřením,“ řekla T. Novotná Golubićová. Na semináři představila českou menšinu v Chorvatsku a pozvala molišské Chorvaty, aby na daruvarské akci Měsíc mateřského jazyka představili svou poezii, kterou udržují svůj jedinečný chorvatský jazyk.
Poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek podal zprávu o své činnosti od posledního zasedání. Při tom kladl důraz na největší akce české menšiny – stavbu Českého kulturního střediska v Daruvaru a rekreačního střediska ve Tkonu na ostrovu Pašman. Zmínil se i o kampani během sčítaní lidu a o lokálních volbách.
Rada si vyslechla i zprávu o problémech, které mají krajané na území obce Dežanovec, kde obecní rada ještě jednou změnila obecní stanovy, a zrušila zděděné právo příslušníků české menšiny na dvojjazyčnost. Jak informovali D. Malina a poslanec V. Bílek, o této otázce se momentálně jedná na úrovní ministerstev a chorvatské vlády. Vbrzku bychom měli dostat jejich rozhodnutí.
Županská rada schválila i dotace daruvarskému gymnáziu na vybavení učebny pro českou třídu. Všichni radní dostali jako dárek Český lidový kalendář na rok 2022, který pravě tohoto dne vyšel z tisku. Každá česká beseda dostala balíček vlajek pro své potřeby. Po schůzi se účastníci zdrželi na malém rautu a neformálním posezení.   Text a foto M. Pejić

Read 48 times