Print this page

Májky se stavěly i během pandemie

  • Posted on:  středa, 11 květen 2022 00:00

KVĚTNOVÉ ZVYKY NEVYMŘOU
Naše krajanské spolky dbají o to, aby české májové zvyky nevymřely. Každoročně se 30. dubna postarají o to, aby na návsi nebo před kulturními, českými nebo hasičskými domy postavily májku, která bude stát až do 31. května. Bylo tomu tak i během pandemie, ale i letos. Svou účastí tyto akce podpořili poslanec Vladimír Bílek a bjelovarsko-bilogorská místožupanka Táňa Novotná Golubićová.

Šibovec
Stavění májky uspořádal dobrovolný hasičský spolek a Beseda. Hasiči skáceli 18metrový habr a členové Besedy smažili bramboráky. U hasičského domu májku ozdobili fábory a do koruny zavěsili láhev kořalky. Májku muži zvedali pomocí lan a žebříků, ale všechno šlo lépe, když za lana zatáhly ženy. Stavění se zúčastnilo kolem čtyřiceti obyvatel.      Text a foto aj
Lipovec
Stejně jako vloni měli v Lipovci 30. dubna dvojí program. Při tradičním stavění májky se konalo i pálení čarodějnic. Hasiči přivezli před Český dům habr, který později oloupali. Vyhrávala besední dechovka a podávalo se občerstvení. Čarodějnice prošly vsí v průvodu, a u Domu májku ozdobily stuhami a balóny. Hlavní čarodějnici, obžalovanou za všechno zlo, upálili na hranici. Text a foto aj
Poprvé mají májku i v Lipovlanech
Na iniciativu předsedkyně České besedy Věry Ožogové se český zvyk stavění májky dostal i do Lipovlan. Poprvé v dějinách spolku stojí dvanáctimetrová habrová opentlená krasavice před kulturním domem v parku a bude ho zdobit až do 31. května, kdy bude skácena. Dozvěděli jsme se, že ji kdysi krajané stavěli v nedaleké Krivaji. „Doufáme, že se tento zvyk stane naší tradiční akcí. Akce se zúčastnila besední hudba Zlaté roky a dospělí členové, členové Kulturně vzdělávacího spolku Karpati a místní důchodci. Mezi nimi i řada diváků, dokonce i z Polska. V ozdobené koruně májky visí láhev s pálenkou. Přítomní se pak bavili při občerstvení,” dodala V. Ožogová.
Dežanovec
Už asi šestý rok, kdy je v čele Besedy Lída Holečková, se májka staví i v této vsi. „U nás se akce účastní hasiči, kteří vykopou jámu, očistí kmen a členové Besedy májku ozdobí stuhami a postarají se o občerstvení. Zdvihli jsme ji pomocí lan a traktoru a příjemně jsme se u toho pobavili. Májku jsme zdobili i během pandemie,“ uvedla předsedkyně.
Tréglava
„U nás stavíme májku od roku 2015. V naší vsi se tak dělalo i dříve, pak se přestalo, a když jsem převzal vedení Besedy, postaral jsem se o to, aby se zvyk obnovil,“ řekl nám předseda Zvonko Harauzek. „Akce se zúčastnili beseďáci i hasiči. Zkoušku si při tom udělala nová taneční sekce dospělých žen.“
Dolní Střežany
„Letos se o stavění májky před Českým domem opět postarala mládež. Tradice stavění májky je dlouhá. Mezi Dolními a Horními Střežanami se vždy soupeří, kdo má májku vyšší. Dospělí chyběli, hostovali totiž v České obci Bjelovar,“ informovala předsedkyně Besedy Jiřinka Machová.
Horní Daruvar
„Stavění májky bylo i letos událostí pro celou ves. Sešli se mladí i staří. Předcházelo hledání nejvyššího buku, z něhož muži odstranili kůru. Letos byl 20metrový. Výška májky je symbolem rivality sousedních vsí. Májku tradičně zdobí ženy, děti a mládež. Zdvihali jsme ji pomocí traktoru a lan. Byla to příležitost, aby se všichni pobavili při občerstvení a besední kapele. Vrchol májky zdobí kruh se stuhami a tradičně láhev slivovice,“ uvedl předseda Besedy Damir Malina.
Mezurač
„V naší vsi se májka staví tradičně k večeru a poté se koná i valná hromada. Letos to bylo ale v poledne bez schůze. Více než 10 metrů vysokou májku do půlky oloupanou a ozdobenou pentlemi jsme zvedli pomocí lan a vysokého žebříku. Hrála přitom besední dechovka,“ řekl nám předseda Velibor Potužák.               Text A. Raisová, foto besedy

FOTO na facebooku

Read 31 times