Print this page

Česká mateřská škola Ferdy Mravence Daruvar – Úspěšný projekt ukončen

  • Posted on:  středa, 11 květen 2022 00:00

Závěrečnou konferenci 20. dubna ve slovenském městě Martin ukončil projekt Ukaž mi moje město z programu Erasmus+. Partnery projektu, který začal v roce 2019 a obsahoval čtyři mobility, byly mateřské školy měst ze čtyř států – kromě hostitelského města Martin (Slovensko), které bylo zároveň vedoucím projektu, v partnerském závazku byly také mateřské školy města Jičín (Česko), města Kalisz (Polsko), a daruvarská školka Ferdy Mravence, kterou na závěrečné konferenci zastupovala tříčlenná delegace.

Hlavní cíl tohoto projektu byla výměna zkušeností pracovníků ve školkách, ve výuce a výchově předškoláků, a zároveň poznávání krás a historických památek partnerských měst a jejich okolí. Kromě toho, každý z partnerů měl dodatečné specifické úkoly, které byly prezentované na závěrečné konferenci. Od ředitelky mateřské školy Ferdy Mravence Zdenky Kutilové jsme se dozvěděli, že pro tuto příležitost školka připravila videonahrávku, ve které děti ze školky představují město Daruvar. Druhá část úkolu byla společenská hra, kterou vyrobila školka a delegace ji úspěšně představila v Martině.
Podle slov ředitelky Z. Kutilové konference v Martině byla na vysoké úrovni. Konala se na městském úřadě a začala vernisáží výstavy výtvarných prací předškoláků ze všech partnerských měst. Konferenci zahájila vedoucí projektu Alena Šimíková, hosty přivítal starosta města Martin Andrej Hrnčiar. Poté ředitelky školek města Martin představily partnerská města, každá přitom hovořila o městě a školkách, které navštívila během mobilit. Následoval křest kalendáře na rok 2023, který obsahuje výtvarné práce dětí školek zapojených do projektu. Kalendář pokřtily ředitelky partnerských školek pomoci papírových srdíček červené barvy, což symbolizovalo srdcem vykonaný projekt. Každá z ředitelek měla možnost sdělit své dojmy a zkušenosti o průběhu a benefitech celého projektu. Při slavnostní večeři byly účinkujícím školkám odevzdaná potvrzení o úspěšné účasti v projektu.
Během pobytu na Slovensku delegace daruvarské školky navštívila také Snowland Valčianska dolina, skiareál čtrnáct kilometrů vzdálený od města Martin, pod čerstvou vrstvou sněhu, který napadal kolem Velikonoc. Do Daruvaru sebou přivezly padesát exemplářů kalendáře s dětskými výkresy.  Text A. Janota, foto školka

DOJMY O PROJEKTU
Ředitelka Zdenka Kutilová: „Měla jsem obavy ohledem tohoto projektu, zdalipak ho zvládneme, protože jsme malá školka. Ostatní partnerská města měla výhodu, že všechna mají více školek, které se do projektu zapojily. Ale jsem moc ráda a hrdá, jak jsme ho zvládli, a musím za to pochválit náš malý kolektiv. Myslím si, že jsme úspěšně představili školku Ferdy Mravence a také město Daruvar.“
Anička Pavlovićová: „Závěrečná konference projektu byla moc dojemná. Jsem ráda, že předškolní děti měly možnost účinkovat v jednom z programu Erasmus+. Když projekt začínal, byla jsem vychovatelkou předškolní skupiny děti, které měly za úkol namalovat části města Daruvaru. Byla to výtvarně moc nadaná generace, až bylo těžko vybrat nejlepší práce. V Daruvaru žijí už přes třicet let, ale i sama jsem se během projektu o městě hodně naučila. Naše děti dostanou kalendáře se svými výkresy a budou moci zhlédnout výtvarné práce dětí z jiných států. Děkuji všem, kteří mě umožnili účinkovat v tomto krásném projektu.“
Željka Zadrová: „Projekt nám určitě prospěl v každodenní práci. Poznatky nových prostorů, krajů a měst a nové zkušenosti o metodice výchovy a výuky, které jsme dostali poznáním zahraničních kolegyň, jsou nedocenitelné. Všichni v podstatě máme stejný cíl, a to je zlepšit podmínky pro děti, které chodí do školky. Poprvé účinkují v projektu tohoto typu, většinou jsou Erasmus+ programy zaměřené na školy a fakulty, a jsem velice spokojená.“  

Read 42 times