Print this page

Seminář pedagogických pracovníků české menšiny

  • Posted on:  středa, 11 květen 2022 00:00

ZAČÁTEK DALŠÍCH SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ
Smržovka je malebné městečko v Jizerských horách, které je mezi Čechy v Chorvatsku, obzvláště mezi žáky, dobře známé. V roce 2017 se v horské roubené chalupě penzionu U Potůčku u pana Ivo Rašína konala první letní škola žáků šestých tříd českých škol v Chorvatsku. Z letních škol se žáci vraceli vždy nadšeni, proto se poradkyně pro školy s výukou v českém jazyce Jitka Staňová Brdarová rozhodla letošní seminář pedagogických pracovníků české menšiny připravit právě tam. Všech 16 účastníků semináře, který se konal během velikonočních prázdnin od 18. do 23. dubna, bylo krásou Jizerských hor a bohatým programem nadšeno stejně tak jako žáci.

Seminář byl zaměřen na logopedii, a tak si učitelé vyslechli přednášky a zapojili se do logopedických dílen o logopedické prevenci v praxi výuky češtiny a výslovnosti a vyvozování hlásek h a ch, ď a ť a r a ř. Zamysleli se nad odlišností české a chorvatské výslovnosti ostatních hlásek a dostali pokyny, jak si šetřit hlasivky při učitelské práci. Učitelé si také prohlédli mnoho logopedických příruček a pomůcek a mohli si vyzkoušet, jak s nimi pracovat ve výuce. Ještě dlouho se bavili s přednašečkami Mgr. Ilonou Hulínovou-Mihalcovou, v české menšině dobře známou, a PhDr. Renatou Škaloudovou a vymýšleli další společné projekty.
Návrh další spolupráce dostali pedagogičtí pracovníci české menšiny i při návštěvě obou škol. Oběma rozlehlými nově upravenými budovami základní školy Smržovka je provedla ředitelka Mgr. Renata Klimentová. Obzvlášť zajímavé byly pro naše učitele projekty zaměřené na spolupráci žáků z různých tříd podporující kladné vztahy ve škole i společnosti. V základní škole Lesní v Liberci se učitelé rozdělili podle vyučovacích předmětů a dvě hodiny sledovali výuku českých kolegů, potom se s nimi radili o učebnicích, metodice a kurikulech. Školou je provedl ředitel Mgr. Jiří Dvořák, představil našim učitelům program Step by step, besedovalo se o postupu přijímacích zkoušek na střední školy a také o Mezinárodní ceně vévody z Edinburghu, kterou žáci školy Lesní získali.
Učitelé i svá odpoledne věnovali vzdělávání, ale zábavným způsobem. V iQLANDIA science centru v Liberci si vyzkoušeli přes 400 interaktivních exponátů, přibližujících vědecké poznatky zábavným způsobem. Účastnice semináře byly uchváceny sbírkami orchidejí, kapradin, masožravých rostlin a dalších exotických rostlin v liberecké Botanické zahradě. Všichni se zasmáli při divadle Společenstvo vlastníků od českého autora Jiřího Havelky v Městském divadle Mladá Boleslav. Pobavili se neobyčejnými objevy v Muzeu Járy Cimrmana a na rozhledně Maják.
Část semináře byla věnovaná výrobě skla, která je pro Jizerské hory typická. V Harrachově navštívili sklárnu, ve které se vyrábí sklo foukáním a Muzeum skla, ve Smržovce si nakoupili korálky a další skleněné předměty a zájemci navštívili i Jablonec nad Nisou.
Počasí nebylo účastníkům semináře příliš nakloněné, ale to nevadilo, aby mnoho času nestrávili také procházkami. Vylezli na Finkův kámen nad Smržovkou a dohlédli až na Krkonoše a do Polska. Prošli se i Krkonošským národním parkem a došli i k Mumlavskému vodopádu, kde je překvapil tlustý sníh i v polovině dubna.
Přestože na seminář vyjeli už na Velikonoční pondělí, semináři věnovali celé své jarní prázdniny a domů se vrátili unaveni až před ránem
 23. dubna, jsou všichni účastníci semináře plni krásných dojmů a slov chvály. Touto cestou děkují Svazu Čechů, Ministerstvu vědy a vzdělávání RCH a Agentuře pro výchovu a vzdělávání RCH za možnost zdokonalovat se v České republice. Text Jitka Staňová Brdarová, foto učitelé

FOTO na facebooku

Read 36 times