Print this page

Valná hromada České besedy Velké a Malé Zdence

  • Posted on:  středa, 11 květen 2022 00:00

SHROMÁŽDĚNÍ S VYSTOUPENÍM BESEDNÍCH SKUPIN
Do kulturního domu ve Velkých Zdencích se 30. dubna sešel velký počet krajanů na řádné shromáždění České besedy Velké a Malé Zdence. Po pracovní části se v programu představili hudebníci, zpěvačky a malí a velcí tanečníci, večer dozněl při občerstvení, přátelské besedě a tanci při spolkové hudbě.

Předsedkyně besedy Anna Milićová Zápotocká přivítala přítomné členy a hosty, jmenovitě místopředsedkyni Svazu Čechů Marii Válkovou, zástupkyni župana Táňu Novotnou Golubićovou, učitelku Jitku Jílkovou, představitele besed z Hrubečného Pole, Tréglavy, Brestova a místních hasičů a další. Minutou ticha všichni uctili památku zesnulých členů.
Ze zprávy tajemnice Vesny Růžičkové jsme se dozvěděli o činnostech spolku se 187 členy, z nich je aktivních třetina. Působí v něm tři věkové skupiny tanečníků Vodičky, pěvecká skupina Zdenačky a hudební skupina. Nejmladší tanečníci vedení Anitou Takačovou vystupovali v Garešnici na akci Děti jsou ozdobou světa, tančili také na oslavě Dne vítězství a chorvatských obránců, jakož i na Dni české kultury v Brestově a Tréglavě a o svátku Marinje v Hrubečném Poli. Zdenačky vedené Kristinou Ontlovou s novým uměleckým vedoucím Zvonimirem Slavíčkem zpívaly doma při odhalení pomníku obráncům, na brestovském Dni české kultury, uspořádaly zdařilý večírek s písničkou s mnoha hosty, nechyběly na vánočních koncertech. Tanečníci Vodičky s vedoucími Vesnou Růžičkovou, Emou Vaňousovou a Dajanou Vekićovou tančili na oslavě stého výročí Besedy v Hercegovci, na Končenických hodech, v Brestově, doma na Dnech české kultury, uspořádali také vlastní večírek tanců s hosty. Konaly se velikonoční, podzimní a vánoční dílny, mikulášský večer s nadílkou, členky představovaly spolek stánkem na několika různých akcích.
Josefka Dobrijevićová podala finanční zprávu, podle níž měl spolek loni k dispozici přes 850 tisíc kun. Většinu použil na rozsáhlou adaptaci místností na poschodí, výměnu oken, úpravy výčepu, kuchyně a vybavení a instalaci nového topení. S úpravami se má pokračovat, spolek požádal o další prostředky na adaptaci venkovního skladu. Práce na překrytí střechy domu financovalo město Hrubečné Pole, se kterým Beseda výborně spolupracuje. Správnost údajů a jednání dosvědčila Jára Mikcová z dozorčího výboru. Učitelka Jitka Jílková zpravila o výuce češtiny na hrubečnopolské škole, na kterou chodí 64 dětí, z nich 16 do obvodní školy ve Velkých Zdencích. J. Dobrijevićová představila také plán činností na rok 2023, který počítá s asi 48 tisíci kun příjmů, tradičními besedními akcemi, ale také se zájezdem do Česka. Zprávy a plány byly jednomyslně schváleny.
Povzbuzující slova ke spolku pronesly zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová a místopředsedkyně Svazu Marie Válková. Pochválily jeho činnosti, akce a píli a přislíbily veškerou pomoc v rámci možností.
V kulturním programu se radostně představily všechny taneční skupiny, krásným zpěvem nadchly také Zdenačky pod taktovkou Z. Slavíčka, které nabídly i nové aranžmá Ty naší písničky české a novou píseň o Zdencích. Hudební skupina vedená Damirem Tomáškem, která svými tóny vítala příchozí a doprovázela tanečníky, vyhrávala i po valné hromadě k tanci a pro radost. Text a foto Ž. Podsedník

FOTO na facebooku

Read 43 times