Print this page

Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje

  • Posted on:  čtvrtek, 23 červen 2022 00:00

PROSTOR BUDE ZAJIŠTĚN
Česká beseda Viroviticko-podravského kraje uspořádala 10. června valné shromáždění s kulturně-uměleckým programem. O průběhu schůze Jednotu informovala předsedkyně spolku Jasna Pérová Kožnjaková, která na schůzi podala zprávu o činnosti v minulém roce. Beseda používala prostory Psychologického centra Putokaz, hudební školy Jana Vlašimského a městské knihovny ve Virovitici.

V červnu minulého roku vedoucí Besedy spolu s žáky, kteří se učí češtinu podle modelu C, navštívili Svaz Čechů a Jednotu v Daruvaru. V srpnu se Beseda zúčastnila oslavy Dne města Virovitica a Etno dne v Ivanově Sele. Mnozí členové spolku se byli podívat na Dožínky v Daruvaru. Během minulého léta bylo s přáteli z Vyškova domluveno vysázení lípy ve Virovitici a zájezd na Vyškovsko s účastí na moravských Dožínkách.
Velice aktivní byla skupina výtvarníků, která se věnuje malování, vyšívání a tvoření ozdob z krepového papíru… Vytvořené předměty vystavují na stáncích při návštěvách jiných spolků, například na jarmarku starých řemesel v Tréglavě nebo na akci Prosinac u gradu ve Virovitici.
V říjnu Beseda založila pěvecký sbor, který vystoupil v Bjelovaru. Měl vystoupit i na Krajanských zpěvánkách, ty však byly kvůli koronaviru odvolány.
Velice zdařilá byla návštěva Mikuláše a andělů, kteří upoutali pozornost četných návštěvníků na besedním stánku u virovitického zámku.
Předsedkyně Pérová Kožnjaková dodala, že je činnost v roce 2022 ještě bohatší, protože už nejsou žádná protiepidemická opatření. Pochválila spolupráci se Svazem Čechů, který se snažil vyřešit problém s prostorem pro tento spolek. Zdůraznila výbornou spolupráci s městem Vyškovem a připomněla zdařilou akci vysázení lípy přátelství.
Jako třešnička na dortu valné hromady byla informace, že Česká beseda Viroviticko-podravského kraje dostala od města prostor pro svou činnost. Klíče už dostala a místnosti je třeba upravit a vymalovat, při čemž bude potřebná pomoc institucí. Členové už se nemohou dočkat, aby se konečně nastěhovali na jedno místo, jelikož mají spoustu besedních věcí uloženo porůznu u členů spolku.
Předsedkyně uvedla i plány do budoucna, na prvním místě to je úprava místností, dále již zmíněný zájezd do České republiky a Dožínky ve Vyškově, chtějí připravit Den české kultury a vystoupit na akcích, kam budou pozváni. Zprávu ukončila konstatací, že největší odměna za činnost a snahu je přátelské ovzduší a upřímné přijetí besedy do velké rodiny Svazu Čechů, poděkovala všem za spolupráci a médiím za sledování jejich činnosti.
Po zasedání následoval kulturně-umělecký program domácích a hostů. Jako první se třemi písněmi představil domácí besední sbor pod vedením Barbary Bogojevićové Brdarové. Potom hostující skupina z Hrubečného Pole zahrála divadelní představení a program končil Sněhurkou, kterou letos už popáté zahrál Antonín Horák.
Po programu se všichni ještě dlouho bavili a plánovali další akce spolku.   Připravila A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 62 times