Print this page

Dny české kultury v Končenicích

  • Posted on:  čtvrtek, 22 září 2022 00:00

DALŠÍ BOHATÉ KONČENICKÉ HODY
Končenice 10. září 2022 zase ožily spoustou lidí, krásných krojů a českých gastronomických a kulturních zážitků. Konaly se tu tradiční Končenické hody, celodenní svátek české kultury a gastronomie.

Úvodem do této velkolepé oslavy byl páteční divadelní večírek, na kterém vystoupily divadelní skupiny Českých besed Tréglava a Dolní Střežany. Přestože v Končenicích divadelní skupina nepůsobí, obyvatelé mají divadla rádi a mnozí z nich si nenechali ujít příležitost pobavit se při českých komediích. O to, aby byl večer ještě veselejší, se postarala domácí hudební skupina.
Sobota začala slavnostně už zrána. O sedmé hodině vesnicí projel traktor s přívěsem, na kterém se vezli členové končenické dechovky a celou vesnicí vyhrávali české písně. Ohlásili tak, že tento den bude zajímavý a nevšední. Poněvadž jsou končeničtí známí rybáři, letos na oslavě české kultury a gastronomie zavedli novinku, soutěž ve vaření rybí polévky (fiše). Navzdory obavám, že o soutěž nebude zájem a že si lidé pro fiš nepřijdou, akce se vydařila naplno a chutné rybí polévky se dokonce nedostávalo. Rybí maso do soutěže darovalo Rybnikářství Končenice a ve vaření soutěžilo deset týmů z bližšího a dalšího okolí. Výsledek soutěže ohodnotila místní komise a za nejlepší prohlásila rybí polévku Zlatka Husáka z Velkých Zdenců. Druhý byl tým podniku Šafram z Bjelovaru a třetí domácí tým Cvrle a Besposlić. Zbytek rybí polévky po hodnocení zmizel dříve, než se pořadatelé stihli ohlédnout.
Hlavní dění hodů začalo v odpoledních hodinách. Na parkovišti před sportovním sálem účastníci jarmarku začali upravovat stánky a zanedlouho se mezi nimi hemžili návštěvníci a ochutnávali připravené dobroty. Kuchařky a kuchaři besed z Končenic, Lipovce, Daruvarského Brestova, Hrubečného Pole a Velkých a Malých Zdenců, kteří u vřelých plotýnek připravovali bramboráky a placky, nestihali péct, jaký byl zájem. Na stáncích nechybělo ani cukroví a moučníky, které připravily ženy z Končenic, Odkop, Daruvarského Brestova, Hrubečného Pole a Velkých a Malých Zdenců. Členky tvořivých skupin besed z Lipovce a Daruvarského Brestova nabízely své ruční práce a předměty na památku. U stánku sdružení Kaj vu srcu z Hrubečného Pole vyhrávala hudební skupina, při které si mnozí návštěvníci zazpívali. Mezi stánky bylo během celého odpoledne živo, lidé se volně procházeli, setkávali, besedovali, ochutnávali… Kromě domácích událost navštívil velký počet hostů z bližšího i širšího okolí. Velký zájem vzbudily i dva kočáry tažené koňmi které po celou dobu projížděly vesnicí a každý si mohl dopřát v současnosti vzácnou jízdu koňským potahem.
 Když si návštěvníci dosyta pochutnali na dobrotách u stánků, přesunuli se na náves, kde nejlépe mohli zhlédnout průvod účastníků programu. Zahájila jej domácí dechovka a po ní návsí prošly skupiny besed z Dolan a Hrubečného Pole a kulturně uměleckých spolků Veleševec, Molve a Prosvjeta z Garešnice. Večer začal ve sportovní hale koncert dechovek. Půlhodinovým pásmem českých a chorvatských písní se představily dechovky z Daruvarského Brestova a Dolan. Během trvání koncertu se sál zaplňoval diváky a před osmou hodinou začal slavnostní kulturně-umělecký program, který si nenechala ujít ani místožupanka z řad české menšiny Táňa Novotná Golubićová a delegace plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem.
Program zahájila pěvecká skupina Berušky České besedy Dolany doprovázená hudebníky. Zazpívala české písně, ale diváky nejvíce zaujala dalmatská píseň, kterou odměnili hojným potleskem. Další bod patřil kulturně uměleckému spolku Veleševec, dlouholetému přátelskému spolku Besedy Končenice, který se představil pásmem písní a tanců posávského kraje. Poté se jevištěm rozsypaly Korálky, mladí tanečníci České besedy Daruvarský Brestov a tanci potěšily diváky. Pěvecká skupina České besedy Hrubečné Pole při doprovodu hudebníků zazpívala několik českých lidových písní, které jsou mezi krajany vždy vítané. Ještě jednou se na jevišti objevili Dolanští, tentokrát taneční skupina Dolanka doprovázená dechovkou, která temperamentně zatančila několik českých tanců. Závěrečná část programu patřila chorvatské a srbské národnosti, což do programu přineslo změnu a osvěžení. Kulturně umělecký spolek Molve z Koprivnicko-križeveckého županství při hudbě tamburic zazpíval písně podravského kraje a mladí tanečníci srbského spolku Prosvjeta z Garešnice uvedli pásmo písní a tanců, které diváky zaujalo. Odměnili je dlouhým potleskem.
Po ukončení tohoto multikulturního programu se účastníci a zájemci o dobré pobavení přesunuli do Českého domu, kde se při občerstvení a hudbě domácích hudebníků bavili ještě dlouho do noci. Text Jiřinka Horká, foto jh a Oldřich Petržálek

FOTO na facebooku

Read 145 times