Valná hromada České besedy Dolní Střežany

  • Posted on:  čtvrtek, 26 říjen 2023 00:00

VŮLE K PRÁCI NA ÚCTYHODNÉ ÚROVNI
Pilný krajanský spolek v Dolních Střežanech pracuje i v neděli a 15. října uspořádal v Českém domě valnou hromadu. Na řádném ročním shromáždění členů spolku se jednalo o činnosti v minulém roce i o plánu práce a finančním plánu na rok 2024. Hodnotilo se a plánovalo ve společnosti hostů a pěveckých skupin přátelských českých besed Holubňák, Šibovec a Garešnica.

Všechny přítomné v květinami vyzdobeném Českém domě pozdravila předsedkyně České besedy Dolní Střežany Jiřinka Machová a zároveň vyzvala, aby minutou ticha vzdali čest zesnulým členům spolku. Po volbě pracovních těles a zprávě verifikační komise o dostatečném počtu přítomných členů pro pravoplatné rozhodování, zazněla výjimečně bohatá zpráva o činnosti spolku v roce 2022 v podání tajemnice spolku Ankici Nechvátalové. V Besedě nyní působí dvě skupiny – divadelní pod vedením Zdenky Šenholdové a pěvecká Střežaňačky, kterou vede Ankica Nechvátalová a hudbou doprovází Zdenko Fila. Ze zprávy o činnosti vyplývá, že během roku zřídka najdeme týden, ve kterém by nevystupovala alespoň jedna z besedních skupin. Proto během roku ani neměly přestávky ve zkouškách. „Všechno, co se chce, také se může, jen je třeba trochu vůle,“ uvedla tajemnice A. Nechvátalová o spolkovém mottu, který zazněl v jednom besedním divadle. Finanční zprávu o stavu účtu na konci roku 2022 podala Zdenka Šenholdová, a poté shromáždění obě zprávy jednomyslně schválilo. Jménem dozorčího výboru Zdenka Šenholdová uvedla, že správní výbor pracoval podle besedních stanov a usnesení valné hromady a svědomitě plnil plán práce.
Do planu práce na rok 2024 Beseda mezi ostatním zařadila pořádání maškarního průvodu, divadelního večera a večera písní a tanců, Dne české kultury – Vánocům vstříc a mikulášské nadílky. Beseda se plánuje zúčastnit všech akcí Svazu Čechů v RCH a podle možností přijat také pozvání přátelských spolků a zúčastnit se jejich akcí. Plánuje se také zájezd dvou besedních skupin do České republiky. Beseda by ráda vybavila kuchyň novou lednicí a do šenku potřebuje chladicí vitrínu. Uvažuje se také o vymalování sálu, předsálí a šenku. Finanční plán na rok 2024 obsahuje příjmy ve výši 11 800 eur.
Bilancujícímu spolku k dosavadní činnosti poblahopřáli a popřáli hodně úspěchů v budoucnosti také hosté, mezi kterými byl poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, místopředsedkyně Svazu Čechů v RCH Marie Válková, předseda Rady české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství Damir Malina, místostarostka obce Dežanovec z řad české menšiny Kristina Kubištová, předseda Rady české menšiny obce Dežanovec Slávko Nechvátal, předsedkyně České besedy Šibovec Sanela Mildová a představitelé českých besed  Holubňák a Garešnice.
Po pracovní části shromáždění následovala část zpěvná s vystoupením čtyř pěveckých skupin. Kromě domácích zazpívaly také členové pěveckých skupin českých besed Šibovec, Holubňák a Garešnice. Hostující soubory dostaly poděkování za účast a pobavení pokračovalo při chutné večeři.   Text a foto A. Janota

Read 100 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi