Volební valná hromada v Horním Daruvaru

  • Posted on:  čtvrtek, 26 říjen 2023 00:00

PLÁNUJÍ OSLAVU VELKÉHO JUBILEA
Česká beseda Horní Daruvar v čele s předsedou Damirem Malinou uspořádala v pátek 13. října volební valnou hromadu s kulturně-uměleckým programem. Jde o devadesátou devátou valnou hromadu tohoto spolku, v roce 2024 bude Česká beseda Horní Daruvar oslavovat sté výročí působení.

Volební valnou hromadu řídilo pracovní předsednictvo, které vedla Natálie Ježková. Předseda D. Malina podal zprávu o činnosti spolku od minulé valné hromady. Vyjmenoval všechny akce, do kterých byly zapojené besední skupiny, také akce, které pořádala Beseda. Vyjádřil spokojenost s učiněným. Zvlášť poděkoval učitelce z České republiky Iloně Kirchnerové, která v jejich spolku připravuje velice zajímavé zábavně poučné programy, které přilákaly do Besedy velký počet dětí a rodičů. Předseda D. Malina velice chválil akci Den bramboráků, která je už známá široko daleko a letos se soutěže ve smažení bramboráků zúčastnilo dokonce deset týmů.  
Potom podávali zprávy o činnosti všichni vedoucí skupin: hudební, pěvecké, a divadelní a tvořivé, které mají za sebou celou řadu krásných vystoupení a zájezdů. Vlasta Klírová podala zprávu hospodářky a uvedla všechno, co se v minulém roce nakoupilo. Jde převážně o kuchyň, která je teď dobře vybavená. V minulém roce byl do celého Domu zaveden plyn.
Následovala finanční zpráva a zpráva dozorčího výboru s vyjmenováním všech příjmů a výdajů v roce 2022. Pak valné shromáždění dalo absolutorium dosavadnímu vedení a zvolilo nový správní a dozorčí výbor spolku.
Dosavadní předseda Damir Malina poděkoval všem, kteří v Besedě pracují a navrhl plán práce a finanční plán na další období, ve kterém spolek bude oslavovat významné jubileum – sté výročí působení. Beseda i nadále plánuje vystupovat na všech akcích Svazu a jiných přátelských spolků. Také pořádat své akce. Uvedl, že se připravuje besední monografie, která by měla vyjít v roce 2025. Plánuje také dokončit úpravu dětského hřiště, ústřední topení a klimatizaci v Domě, rekonstrukci šenku, upravit podlahu…
Na konci valné hromady spolku poblahopřáli a poděkovali za činnost zástupkyně župana Táňa Novotná Gloubićová a předsedkyně Svazu Čechů Ana-Maria Štrumlová-Tučková.
Po pracovní části valné hromady následovalo krátké divadelní představení, které divadelní skupina sehrála v rámci Noci kostelů. Jde o představení, které nese název O životě Karla Havlíčka Borovského – Kráska ze Šumavy. Šlo o velice zajímavou a poučnou hru, kterou herci uvedli takzvaným scénickým čtením. Obecenstvo se ze hry dozvědělo o faktech divadelního kříže, který stojí ve vesnici a další jiné zajímavosti a legendy. Publiku se velice líbilo a odměnilo je velkým potleskem.   Text a foto A.-M. Štrumlová-Tučková

Nový správní výbor – Vlasta Klírová, Natálie Ježková, Kruno Sabo, Lana Malinová, Jindřich Hlušička, Denis Richter, Damir Horák, Simona Malinová, Věnka Vokasová, Dario Pinkava, Nikola Kovačić, Mirek Horák, Damir Malina, Mirela Malinová Resová, Vlatko Malina, Véna Pinkava a Milica Horáková. Dozorčí výbor – Vládo Vokas, Romana Jandová a Jozo Kubizňák.

 HDA Vybor

Read 113 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi