Valná hromada České besedy Kaptol

  • Posted on:  sobota, 04 listopad 2023 00:00

HODNOTILI A PLÁNOVALI
Česká beseda Kaptol v roce svého stého výročí působení hodnotila činnost v minulém období, tedy v roce 2022 a plánovala akce na rok 2024. V neděli odpoledne 22. října se v Domě České besedy sešli členové spolku a také mnozí hosté a představitelé přátelských spolků z okolí.

Valnou hromadu vedl předseda spolku Zdenko Tauš a podal zprávu o činnosti Besedy minulém roce. Vyjmenoval celou řadu akcí, které Beseda uspořádala, také kulturní akce, kterých se spolek zúčastnil jak v okolí Kaptola, tak v uspořádání Svazu Čechů. Zmínil se o financích, díky kterým se renovovala kuchyň v Domě a vyřešilo osvětlení na hřišti za Domem. Mluvil i o dvou velkých akcích, jako je Den české kultury a Den otevřených dveří, které spolek připravil. Po zprávě předsedy následovaly zprávy besedních skupin. Jde o velice aktivní folklorní skupinu, hudební skupinu Bohemia a pěveckou skupinu. Za hudební skupinu mluvil Goran Hruška. Po zprávě o činnosti poprosil přítomné, aby se do skupiny přidali, protože je nedostatek hudebníků. Goran Hruška informoval o besední monografii, která se právě připravuje. Vyzval přítomné, jestli mají nějaké staré fotografie z činnosti spolku, aby je přinesli a zapůjčili. „Fotografie naskenujeme a vrátíme, určitě obohatí knihu, která vyjde v příštím roce,“ řekl G. Hruška.
Zprávu o financích v minulém roce podala Kristinka Ciganovićová a jménem dozorčího výboru mluvil Zdravko Peroutka. Předseda Besedy Zdenko Tauš přečetl plán práce na rok 2024. Vyjmenoval kulturní akce a také zdůraznil oslavu stého výročí spolku s představením monografie. Beseda i nadále plánuje vystupovat doma i všude, kam bude pozvaná. Plánuje udělat ohradu kolem hřiště a ve spolupráci s Klubem výtvarníků Svazu Čechů uspořádat výtvarné sympozium. Přeje si být hostitelkou některé přehlídky Svazu Čechů, jako je třeba Naše jaro, Zpěvánky nebo přehlídka malých hudebních skupin. Po oficiální části programu pěvecká skupina za doprovodu Gorana Hrušky na harmoniku zazpívala několik písní. Představili se i hosté z České republiky, kteří den před tím hráli v Bjeliševci na Dni české kultury. Svou návštěvou roční shromáždění poctili i předsedkyně Svazu Čechů v RCH Ana-Maria Štrumlová-Tučková a starosta obce Kaptol Mile Pavičić, kteří poděkovali za bohatou činnost a popřáli hodně úspěchů v další práci. Nabídli také pomoc při organizaci a uskutečnění besedních plánů. Text a foto A.-M. Štrumlová-Tučková

Read 109 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi