Oslava 105. výročí založení České obce Bjelovar

  • Posted on:  neděle, 05 listopad 2023 00:00

VE PROSPĚCH MENŠINY I V DALŠÍM STOLETÍ
Krajanky v krojích, v podzimními plody a obrazy krajanských výtvarníků vyzdobeném Kulturním domě v Bjelovaru, vítaly hosty na kulturně- -uměleckém programu k velkolepé oslavě 105 let úspěšné, bohaté a různorodé činnosti České obce Bjelovar.

Činnost ve prospěch Bjelovaru a jeho okolí a celé menšiny zdůraznili ve svých pozdravných projevech hosté na oslavě 21. října. Předsedkyně spolku Miruška Lončarová vyjádřila dík předkům za bohatství kultury, zachování jazyka a zvyků a přání, aby mladí „šli naší cestou“ s důrazem, že o úspěchy se zasloužili všichni členové a za to jim patří velký dík.
Program k oslavě zahájila vždy vítaná dvacetiletá divadelní skupina Lucerna úryvkem z letošního divadla Blázinec, ve které na závěr poblahopřála k 105. výročí svému spolku. Program pokračoval krátkým představením každé skupiny České obce Bjelovar a hostujících České besedy Hercegovec a HORKUD Golub Bjelovar. Na jeviště vystoupili tanečníci malé a střední skupiny Srdéčko, činné od r. 2006, hudba a zpěvačky. Po nich se se svými tanci pochlubily hercegovecké Světlušky, doprovázené dechovkou a zpěvačkami. Bjelovarské Kateřiny, první ženský menšinový pěvecký sbor, vždy, a i tentokrát, za jejich výkon publikum odměnění bouřlivým potleskem. Přátelský HORKUD Golub s doprovodem uvedl velkým potleskem odměněné písně a tance Bilogory. Žáci, kteří se učí český jazyk a kulturu modelem C, přítomným zazpívali písně, kterým se ve škole naučili. A už důstojně vykročily Manželské páry České besedy Hercegovec, společně s doprovodem dechovky a pěvecké skupiny. Hudební skupina Staří přátelé se představila písní Kristýnka a hrála s chutí. Závěr programu patřil domácí vokální skupině Rozmarýnky vyšňořené červeno-bíle v tónu písně i přidáním chorvatské, si odnesli bouřlivý potlesk. Pozdravilo a vyprovodilo je z jeviště velké Srdéčko, nejaktivnější skupina, jejíž někteří tanečníci už 35 let těší diváky a důstojně představují českou menšinu v Chorvatsku i ve vlasti našich předků.
Program uzavřela tradiční Písnička česká, kterou zazpívali všichni přítomní. Následovalo společné posezení a příjemné pobavení při hudbě Starých přátel v sále České obce. Program, jehož režisérkou byla Snježana Srdićová, vedly Blanka Goljaková a Anita Frančićová. Text Marie Selicharová, foto Marcel Selichar

POZDRAVY HOSTŮ – Velvyslanec ČR Milan Hovorka poděkoval za pozvání a poblahopřál k výročí i jménem deseti a půl milionu obyvatel Česka. Uvedl, že 105 let je úctyhodné stáří, ale v Obci vidí jen mládí, energii, přání setkávat se a bavit ve spolku, což potvrzuje během roku řada uspořádaných událostí, o které je velký zájem. Poděkoval županství a městu za podporu české menšině.
Poslanec Vladimír Bílek připomněl význam založení české školy v minulosti za pomoci prostředků, vydělaných hraním divadel. Zdůraznil, že Obec byla zakladatelkou Dnů české kultury. Pozdravil a poblahopřál k výročí také jménem Rady národnostních menšin RCH.
Místopředseda Svazu Čechů Jiří Bahník poblahopřál Bjelovarským jménem předsedkyně Svazu a celé rodiny českých besed. Uvedl, že do 105 let se vejde mnoho výzev a hezkého. Pořekadlo žijte sto pět by se mělo změnit v žijte dvě stě pět.
Zástupkyně župana Bjelovarsko-bilogorského županství Táňa Novotná Golubićová, také jménem župana Marka Marušiće, poděkovala za obětavost spolku, entuziasmus a úspěšnou činnost i v dalším století.
Dalšími hosty oslavy byli tajemnice sdružení kulturních spolků Bjelovarsko-bilogorského županství Olga Martinovićová a Slaven Klobučar, tajemník sdružení kulturních spolků Bjelovaru.
UZNÁNÍ – Chorvatský sněm kultury udělil České obci Bjelovar Listinu za úspěšnou a dlouholetou činnost ve prospěch menšiny a prostředí, ve kterém působí. Listinu dostala také Miruška Lončarová za padesáti šestiletou činnost ve prospěch menšiny. Česká obec udělila uznání za spolupráci Bjelovarsko-bilogorskému županství a Táni Novotné Golubićové, Svazu Čechů v RCH, poslanci Vladimíru Bílkovi a poděkování účastníkům v programu a vedoucím skupin České obce a čtyřiceti dlouholetým a obětavým členům bjelovarského krajanského spolku.

Read 92 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi