Dožínkové dozvuky a odevzdání uznání

  • Posted on:  pátek, 10 listopad 2023 00:00

JEŠTĚ STÁLE ČERSTVÉ VZPOMÍNKY NA DOŽÍNKY V KAPTOLE
Uspořádat Dožínky je velká čest a letos, jak víme, ji měla kaptolská Beseda, která kromě Dožínek oslavila i sté výročí založení. Kaptolští Dožínky připravovali už pošesté a přesně věděli, jak velká je to práce, která si vyžaduje dlouhodobé plánování, spoustu času a mnoho dobré vůle. Česká beseda Kaptol vše zvládla bez chyby a jako výsledek toho si všichni, kteří pomáhali při uskutečnění a všichni účastníci si zasloužili uznání a poděkování. V sobotu 28. října se konaly Dožínkové dozvuky, aby si všichni ještě jednou připomněli dožínkové slavnosti a aby se odevzdala uznání skupinám, jednotlivcům, besedám a všem, kteří pomohli při realizaci mohutné oslavy s více než 1000 účastníků.

Dožínkové dozvuky slavnostně zahájil předseda České besedy Kaptol Zdenko Tauš a v úvodní řeči pozdravil hosty, mezi kterými byli poslanec za českou menšinu Vladimír Bílek s manželkou, starosta Kaptolu Mile Pavičić a zástupce požežsko-slavonské županky Ferdinand Troha s manželkou. Uvedl, že celá Česká beseda Kaptol je velmi hrdá na letošní Dožínky a s úsměvem řekl, že to nebyla jednoduchá záležitost: „V zákulisí celých Dožínek se vyskytovaly problémy, menší nebo větší, ale byly úspěšně vyřešeny, a tak není třeba o nich mluvit.“ Dále poděkoval všem, kteří v sebemenší míře pomohli: „Bez vás by to nebylo možné.“
Hosty pozdravil i poslanec V. Bílek a podotkl, že je důležité o Dožínky pečovat i dál: „Dožínky jsou naše bohatství a je to nádherná akce. Je to velice obsáhlá práce, ale když se vidí výsledek, jsou všechny problémy už zapomenuty.“ Připomněl také, jak je důležité, aby se česká kultura a tradice zachovala. Předsedkyně Svazu Čechů Ana-Maria Štrumlová-Tučková uvedla, že je velice potěšena a také hrdá, že se Dožínky vydařily. Poděkovala všem, kteří pomohli při realizaci této rozsáhlé a pro Čechy nejdůležitější slavnosti.  Místožupan F. Troha a starosta Kaptola M. Pavičić také uvedli, že jsou rádi, že mohli také k slavnosti přispět.
Předsedkyně Svazu Čechu potom rozdělila přes 140 uznání jako poděkování a na památku institucím, besedám, vedoucím a jednotlivcům, bez kterých by letošní Dožínky nebylo možné uskutečnit. Dále vyzvala všechny, kteří byli možná náhodou vynecháni, aby se bez obav přihlásili a předem se omluvila, pokud k tomu došlo.
Následoval slavnostní program, ve kterém se představila taneční skupina Besedy Kaptol ve svých charakteristických krojích. Perfektně nacvičeným tancem získala potlesk všech přítomných hostů. K hostování si Kaptolští pozvali smíšený pěvecký sbor České besedy Bjeliševec, který večer zpestřil svými písněmi. Dále vystoupila mužská pěvecká skupina z Bjeliševce. Jeviště pak znovu ovládly krojované tanečnice z Kaptolu a na závěr programu vystoupil domácí pěvecky sbor s několika písněmi. Za odměnu vystupujícím se hosté přidali tleskáním v rytmu a zpívali se sborem všechny jim známé písničky. Po programu si hosté vyměnili dary v podobě obrazů, které většinou vznikly na předdožínkovém výtvarném sympoziu.
Předseda Tauš byl celým programem velmi dojat, děkoval všem a pozval všechny, aby se po večeři zůstali bavit při muzice.  Text a foto S. Klimšová

Read 19 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2023

V Jednotě číslo 47, která vychází 2. prosince 2023, čtěte:
- Sto let výuky češtiny v Záhřebu
- Večer národnostních menšin v Bjelovaru
- Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů
- Večer písní a tanců v Šibovci
- Valná hromada České besedy Daruvarský Brestov
- K 160. výročí narození Ludvíka Kuby
- Zajímavá výstava ve skotském Glasgowě
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi