Plaketa Chorvatské republiky Svazu Čechů

  • Posted on:  pátek, 10 listopad 2023 00:00

POCTA ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACI ČESKÉ MENŠINY
Prezident Chorvatské republiky Zoran Milanović předal 25. října na slavnosti ve svém úřadu v Záhřebu Plaketu Republiky Chorvatska Svazu Čechů v Chorvatské republice. Vyznamenání mu udělil za jeho přínos k rozvoji a propagaci mezinárodního postavení Chorvatské republiky svým působením na vědeckém, kulturním, hospodářském a jiném poli, ke 100. výročí jeho založení. Plaketu přijala předsedkyně Svazu Čechů Ana-Maria Štrumlová-Tučková, předání se zúčastnili také místopředsedové Svazu Marie Válková a Jiří Bahník a Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti, která ještě koncem roku 2021 dala podnět k udělení tohoto uznání.

Na slavnosti bylo odevzdáno 21 vyznamenání a devět plaket zasloužilým umělcům vědcům, ekonomům, sdružením, sportovcům, selektorům a trenérům, kterým prezident poblahopřál: „Dnes je zde třicítka lidí a sdružení vyznamenaných za dosažené konkrétní výsledky. Tím se liší od ostatních lidí, kteří pracují a dávají sebe za dosažení určitého cíle ve společnosti. Veškerá práce a lidská činnost, pokud je humánní a podle zákona, má svůj smysl, poslání a cíl. To, co dnes oceňujeme, může vzniknout jen z ambice, osobní lidské ambice, od které na konci konců vše vychází,“ uvedl prezident Milanović ve svém projevu. Mezi vyznamenanými byli i sportovci Marin Čilić a Matea Jelićová, fyzik akademik Ivo Šlaus, fotografka Slavka Pavićová (vdova daruvarského fotografa Milana Paviće) a Plaketu Chorvatské republiky kromě Svazu Čechů dostaly také podnik Končar-Elektroindustrija a diskografický podnik Croatia Records.
V odůvodnění Chorvatsko-české společnosti se připomíná, že Svaz Čechů v Chorvatské republice je zastřešující organizace spolků a institucí české menšiny, která pod tímto názvem působí od roku 1993 s cílem zachování a rozvíjení identity chorvatských Čechů a ochrany jejich práv a že je právním nástupcem Československého svazu v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců založeného v roce 1921 a pozdějších menšinových zastřešujících institucí. „Působením všech svých částí Svaz Čechů mimořádně přispěl k rozvoji identity příslušníků české menšiny, k zachování a zvelebení jejich jazyka a literární tvorby a dalších kulturně-uměleckých činností, k uchovávání tradic a obyčejů, jakož i k zabezpečení podmínek k hospodářskému a veškerému pokroku české menšiny a zároveň k rozvíjení kulturní a hospodářské spolupráce s Českou republikou. Výsledkem působení Svazu Čechů není jen zachování české menšiny, ale také rozvoj prostředí, v nichž příslušníci české menšiny žijí ve větším počtu a aktivně přispívají k blahobytu svého společenství s vědomím vlastní identity české i chorvatské strany. Tím nejlepším způsobem potvrzují tezi, že národnostní menšiny jsou bohatstvím Chorvatska a nejlepším pojítkem s jinými státy...
Svaz Čechů je příkladem dobře uspořádané menšinové instituce, jež není samoúčelná a která se během svých sta let neustále přizpůsobuje aktuálním společenským podmínkám a současným výzvám, ale neustupuje od svého základního poslání. Tím jde příkladem i dalším institucím v Chorvatsku,“ uváděla koncem roku 2021 Chorvatsko-česká společnost ve svém návrhu... Svaz Čechů už vyznamenal i první chorvatský prezident Franjo Tuđman, který v roce 1994, rovněž na podnět Chorvatsko-české společnosti, přinesl rozhodnutí, kterým pochválil Svaz Čechů a Českou besedu Záhřeb.
Plaketa Chorvatské republiky byla koncem roku 2016 udělena i České besedě Záhřeb, také na podnět Chorvatsko-české společnosti, tehdejší prezidentkou Kolindou Grabarovou-Kitarovićovou, ke 140 letům jejího působení.     Text Marijan Lipovac, foto Úřad prezidenta/Dario Andrišek

UDĚLENÍ PLAKETY
Jako předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsko jsem 25. října měla čest jménem Svazu převzít Plaketu Republiky Chorvatska. Byla mu udělená na návrh Chorvatsko-české společnosti ke stému výročí. Na slavnostní ceremonii jsem pozvala svoje nejbližší spolupracovníky, místopředsedy Svazu paní Marií Válkovou a pana Jiřího Bahníka. Společně s námi se slavnosti zúčastnil i předseda Chorvatsko – české společnosti Marijan Lipovac.
Poprvé v životě jsem měla možnost navštívit kancelář chorvatského prezidenta a Pantovčak, kde prezident sídlí. Také jsem byla velice ráda, že jsem se setkala s významnými osobnostmi, které dostali ocenění ve stejný den. Byla to pro mne velká čest, a proto děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že zastřešující instituci spolků a institucí české menšiny se toho významného uznání dostalo.  
Přeji všem krajanům v Chorvatsku, aby i nadále pečovali o svůj mateřský jazyk a starali se o kulturně-uměleckou činnost, uchovávali tradice a obyčeje, protože to je naše největší bohatství – naše nemateriální hodnota, kterou bychom měli přenechat ve stejné kráse našim potomkům.
Ana-Maria Štrumlová-Tučková

Read 23 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2023

V Jednotě číslo 47, která vychází 2. prosince 2023, čtěte:
- Sto let výuky češtiny v Záhřebu
- Večer národnostních menšin v Bjelovaru
- Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů
- Večer písní a tanců v Šibovci
- Valná hromada České besedy Daruvarský Brestov
- K 160. výročí narození Ludvíka Kuby
- Zajímavá výstava ve skotském Glasgowě
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi