Krajané z Chorvatska na oslavě výročí v Novém Sadě

  • Posted on:  středa, 15 listopad 2023 00:00

ČESKÉ BESEDY HORNÍ DARUVAR A GAREŠNICA
Na oslavu pátého výročí svého založení Česká beseda Nový Sad v Srbsku pozvala také dva krajanské spolky z Chorvatska – České besedy Garešnica a Horní Daruvar. Slavnost se konala 21. a 22. října v Kulturní stanici Barka v Novém Sadu.
Na podnět několika obyvatel Nového Sadu českého původu byl v roce 2018 založen spolek, který bude shromažďovat občany českého původu i občany jiných národností.

Cíle spolků jsou uchování tradic a rozvoj české kultury, vzdělávání příslušníků české menšiny, sdružování občanů v Srbsku, kteří mají český původ.
Při oslavě 5. výročí spolek uspořádal svou tradiční akci nazvanou Novosadske radosti 2023, kterou pořádá od založení. Na dvoudenní oslavu si tamní krajané pozvali i představitele českých spolků z Bosny a Hercegoviny – Banja Luka a Sarajevo a ze Srbska – Kruščica, Bela Crkva, Bělehrad a Srem.
Po sobotním uvítacím projevu předsedkyně České besedy Nový Sad Lidiji Bubnjevićové, nar. Leksové následovalo zahájení výstavy Odkaz slavných Čechů v Novém Sadě. Na výstavě byly k vidění známé novosadské budovy, které kdysi vystavěli Češi nebo byli jejich majiteli, nebo známé osobnosti, které svou prací poznamenali buď stavitelskou, vzdělávací, odbornou, anebo vědeckou sféru.
Potom následovala přednáška nazvaná Co? Proč? Jak? o uměleckých dílech ze skla známého sklářského designera z Čech Vladimíra Kleina.
Na slavnostní akademii s názvem Pět let České besedy Nový Sad přečetla zprávu o Pěti letech s vámi předsedkyně Besedy Lidija Bubnjevićová Leksová. Dopodrobna vypočítala všechny akce spolku od jeho založení. Představila besední ročenku vydanou k 5. výročí založení, ve které je popsaná veškerá aktivita.
V kulturně-uměleckém programu vystoupil židovský pěvecký sbor Hašira z Nového Sadu, Klub mladých scénických umělců, též z Nového Sadu, s divadlem. Poté následovalo vystoupení pěvecké a hudební skupiny České besedy města Garešnice. Krajané zazpívali za doprovodu besedních hudebníků několik známých českých písní a jednu chorvatskou z Moslaviny. Skupina vystoupila v českých krojích a jejich vystoupení bylo vizuálně pěkně. S Garešnickými si zazpíval celý sál. U některých starších novosadských krajanů byla vidět i slza v oku. Jako poslední vystoupily besední pěvecká a hudební skupina z Horního Daruvaru. Zpěvačky za doprovodu harmoniky a vozembouchu zazpívaly několik tradičních českých písni. Jako zvláštní bod podborská kapela zahrála několik českých písni ke zpěvu, ale i k tanci, jak se říká, od podlahy. Hudebníci roztancovali celý sál a ještě přidali bis. Lidem v publiku se velice líbil vozembouch, který ještě neměli možnost vidět a rádi si ho i vyzkoušeli. Po celou dobu slavnosti vystavovaly na stáncích v předsálí Kulturní stanice své tradiční suvenýry tvůrčí skupiny českých besed Nový Sad, Garešnica a Horní Daruvar. Přítomní se mohli podívat na suvenýry tvořené různými technikami. Někteří si koupili suvenýry na památku, ale hodně suvenýru besedy také darovaly.
Na konci slavnosti si všichni účinkující, hosté a obecenstvo zazpívali známou Hašlerovu Tu naši písničku českou.
Na konci programu k Besedě oslavenkyně promluvili vzácní hosté – jménem velvyslance České republiky v Srbsku konzul v Bělehradě Petr Doležal Besedě poblahopřál k 5. výročí, přislíbil i nadále dobrou spolupráci s velvyslanectvím a pomoc jak finanční, tak i poradní. Josef Regent jménem garešnické Besedy poděkoval za pozvání na oslavu výročí Besedy, poblahopřál k aktivitě a pozval Besedu v příštím roce do Garešnice na besední akce. Také předal Besedě dary. Damir Malina jménem hornodaruvarské Besedy a Svazu Čechů v Chorvatsku poblahopřál k výročí, popřál hodně úspěšných akci do budoucna a nabídl přitom pomoc. Také pozval Českou besedu na oslavu 100. výročí založení podborské Besedy v příštím roce. Besedě předal dárky od hornodaruvarské Besedy, Svazu Čechů v RCH a Novinového nakladatelství Jednota.
Sobotní oslava pokračovala v nedaleké Sremské Kamenici při večeři a hudbě skupin z Garešnice a Horního Daruvaru. Muzikanti hráli k poslechu i tanci. A všichni při muzice tancovali.
Nedělní program začal kulatým stolem na téma Výzvy a možnosti společné práce v nadcházejícím období. Zúčastnili se ho představitelé českých besed a sdružení z Bosny a Hercegoviny, Srbska a Chorvatska. Zdejší české spolky, mimo chorvatských, už delší dobu spolupracují a navzájem se navštěvují. Maji podobnou problematiku v činnosti, špatné menšinové zákony a malé finanční prostředky na své programy. Pánové Regent a Malina představili menšinovou činnost Čechů v Chorvatsku, odpovídali na otázky přítomných a přislíbili pomoc, jestli budou o ni požádáni.
Po kulatém stole následovalo divadelní představení garešnických ochotníků Večeře pro jednoho. Sál Kulturní stanice Barka byl zaplněn do poslední židle. Dovední herci sehráli divadlo tak šikovně, že mu rozuměli i ti, kteří neovládají češtinu. Na konci sklidili velký potlesk.
Odpoledne se všichni vydali na turistickou prohlídku města Nový Sad, Petrovaradinu a Futogu, kterou domácí pojmenovali Slavní Češi v Novém Sadě o okolí. V Petrovaradinu navštívili rodný dům Josipa Jelačiče a vyšli si na petrovaradinskou tvrz. Po prohlídce a společném fotografování na památku všichni ještě jednou zazpívali písničku Ta naše písnička česká. Následovalo loučení s domácími se slibem v pokračování spolupráce. Chorvatská výprava se cestou domů zastavila ve slovenské osadě Gložan v slovenské etno-restauraci Studnja na tradiční slovenský oběd. Cesta domu pokračovala přes hraniční přechod Bačka Palanka – Ilok a přes východní Slavonii. Cestou domů v autobuse vládla veselá nálada při harmonice a zpěvu.  Text Damir Malina, foto dm a Beseda Garešnica

Read 19 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2023

V Jednotě číslo 47, která vychází 2. prosince 2023, čtěte:
- Sto let výuky češtiny v Záhřebu
- Večer národnostních menšin v Bjelovaru
- Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů
- Večer písní a tanců v Šibovci
- Valná hromada České besedy Daruvarský Brestov
- K 160. výročí narození Ludvíka Kuby
- Zajímavá výstava ve skotském Glasgowě
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi