S předsedkyní Svazu Čechů Anou-Marií Štrumlovou-Tučkovou

  • Posted on:  pátek, 26 leden 2024 00:00

UPŘÍMNÍ A PILNÍ LIDÉ JSOU TAJEMSTVÍM ÚSPĚŠNÉHO ROKU ZA NÁMI
Minulý rok byl plný krajanských akcí a celé řady událostí. Bylo tomu tak i proto, že jsme se konečně zbavili opatření způsobených pandemií. Bez zábran se mohlo plánovat a plány také uskutečňovat. Svaz má za sebou i některé velké projekty. Poprosili jsme předsedkyni Svazu Anu-Marii Štrumlovou-Tučkovou o názor na minulý rok.

Zajímala nás i očekávání pro rok, který je před námi.
Koronavirová pandemie je za námi a řekla bych, že právě díky tomu se v minulém roce zvýšil počet krajanských akcí. Především byla uspořádána největší krajanská akce, a to jsou Dožínky. Jak jste spokojena s organizací a spoluprací se členy České besedy Kaptol, kteří hostili tuto nejrozsáhlejší krajanskou akci?
Máte pravdu, pandemie skončila a už nemáme žádná omezení a aktivity a činnost našich spolků konečně můžou fungovat. Pracujeme jako dříve, řekla bych, snad ještě více. Ano, největší, a dovoluji si říci i nejkrásnější, krajanská akce – naše české Dožínky v Chorvatsku – mohla být uspořádána bez omezení. Připravili jsme se na ni velice pečlivě a také se vydařila. Dožínky se konaly ve Zlatém údolí ve své plné kráse. Jsem velice spokojená s organizací. Velký dík patří všem, kteří se zapojili do velice obsáhlé a náročné organizace. Samozřejmě, že k přípravě takové akce bylo třeba mít velkou skupinu vynikajících lidí. Právě takové lidi jsme měli v našem týmu. Nikoho bych zvlášť nevytýkala, protože všichni byli skvělí. Jsem s Dožínkami velice spokojená a doufám, že se líbily i všem krajanům, kteří se jich zúčastnili, a hostům, kteří se na ně přišli podívat.
Co se týče dožínkových slavností, začínají se už plánovat ty příští? Můžete nám o tom povědět více?
Na posledním loňském předsednictvu, kde jsme připravovali i valnou hromadu a plánovali akce na rok 2024, jsme hned jednali i o Dožínkách, které jsou nejnáročnější krajanskou akcí. Předsednictvo Svazu rozhodlo, že se budou konat v Daruvaru, jelikož jde o 100. výročí konání prvních Dožínek.
V minulém roce získal Svaz Čechů od prezidenta Zorana Milanoviće Plaketu Republiky Chorvatska. Myslím, že je to veliká čest jak pro Svaz a jeho spolupracovníky, tak pro všechny příslušníky české menšiny v Chorvatsku. Jaký byl pocit získat takové uznání a jak k tomu došlo?
Bylo mi velkou ctí převzít jménem Svazu Čechů v Republice Chorvatsku takové úctyhodné uznání. Jsem velice vděčná Chorvatsko-české společnosti v čele s předsedou Marijanem Lipovcem, který navrhl, aby Svaz takové uznání dostal. Uznání patří všem krajanům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli. Na slavnost udělení plakety jsem pozvala místopředsedy Svazu Marii Válkovou a Jiřího Bahníka. Jsem ráda, že právě oni byli mým doprovodem. Jde o den, o slavnost a o okamžiky, které si budeme všichni pamatovat celý svůj život.
Jeho excelence velvyslanec Milan Hovorka velice podporuje českou komunitu v Chorvatsku. Můžete uvést nějaké příklady této bohaté spolupráce?
Velmi nás těší, že si pan velvyslanec Milan Hovorka váží krajanské komunity a již od prvního dne, kdy nastoupil do funkce, je často mezi námi krajany. Vždy je naším vítaným hostem. V minulém roce navštívil kromě Dožínek také další svazové akce a mnohé spolky. Díky spolupráci s velvyslanectvím a panem Hovorkou jsme měli možnost uvítat mezi námi vynikající hudebníky, folklorní soubor Ondráš a další kulturně-umělecké spolky z České republiky. Zdůraznila bych ještě setkání se dvěma českými ministry, ministrem vnitra Vítem Rakušanem v Rijece a ministrem zahraničí Janem Lipavským, který s významnou delegací navštívil Daruvar a setkal se s představiteli krajanů.
Díky České republice mezi námi působí i dvě vynikající české učitelky Ilona Kirchnerová a Tereza Vlček Klímová. Hodně spolupracujeme i s nimi a pořádáme velice zajímavé akce pro krajany, zejména pro děti.
Stavba dlouho očekáváného Českého kulturního centra v Daruvaru je u konce. Jaká bude jeho funkce a jak ovlivní krajanskou činnost?
České kulturní centrum nedávno prošlo technickou prohlídkou, což znamená, že stavební práce jsou ukončené. Teď je před námi založení instituce a veškeré jiné záležitosti, aby i tato instituce začala samostatně žít a pracovat. O funkci a záležitostech centra se bude jednat v dalších měsících. S jistotou už víme, že v této budově bude umístěn archiv české menšiny a budou zde také k dispozici nové prostory pro schůze, přednášky a podobně. Je tam prostor i pro Klub mladých, který byl nedávno založen v rámci Svazu Čechů. Projekt je z 90 % financován z Ministerstva kultury a médií Republiky Chorvatska.
Ještě jeden velký projekt se blíží ke konci, a to Kulturně-edukační centrum (KEC) Tkon. Kdy se očekává jeho dokončení a od kdy bude v provozu? Vyskytly se při stavbě nějaké problémy? Co se má ještě dokončit?
Co se týče stavby Kulturně-edukačního centra na ostrově Pašmanu, první fáze stavby a vybavování je ukončena. Menší problémy se objevily při vyřizování potřebných dokladů, jelikož jsme při samotné stavbě potřebovali provést určité změny. Jsme rádi, že je vše, co se týká první fáze, skoro u samého konce. Od začátku ledna je tam i veškeré vybavení, nábytek. Doufáme, že centrum brzy také projde technickou prohlídkou a že se tam už letos v létě budou konat letní školy, kurzy a různá soustředění.
Další část, tj. druhá fáze výstavby, započne po obdržení potřebných stavebních povolení a po veřejné výzvě, což by mělo být také brzy. Je to snad nejdražší projekt v historii naší menšiny, a proto vyžaduje hodně času, trpělivosti a snahy nás všech, kteří jsme do něj zapojeni. Je to velká práce a já se těším a myslím si, že naše a budoucí generace krajanů budou spokojeny a že budou mít výborné podmínky ke kulturní činnosti.
Chtěla bych ještě zdůraznit, že takové projekty by se nemohly uskutečnit bez velké finanční podpory Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva Vlády Republiky Chorvatska.
Řekla bych, že jsou zaměstnanci Svazu, úřadu poslance, Jednoty a všichni spolupracující jako jedna velká rodina. Jak hodnotíte tuto spolupráci?
Jsem ve funkci předsedkyně Svazu již sedmým rokem a od samého začátku zdůrazňuji právě naši vynikající spolupráci. Bez skvělé spolupráce s lidmi na vedoucích místech by naše menšina nemohla takhle dobře fungovat. Často říkám, že je všechno o lidech. Mám to štěstí, že pracuji s výborným týmem schopných, upřímných a zodpovědných lidí. Velice si toho vážím, a i touto cestou bych ráda poděkovala všem spolupracovníkům.
Kolik krajanských spolků – besed působí na území Republiky Chorvatska? Jsou nějaké změny oproti minulému roku?
Bohužel musím říci, že od konce minulého roku nemáme Českou besedu ve městě Hrubečné Pole. Je to škoda, ale zřejmě to nešlo řešit jinak. Nikdo se už nechtěl ujmout funkce předsedy, a tak na poslední valné hromadě vynesli rozhodnutí o rozpuštění spolku. Teď už bývalým členům spolku bylo navrhnuto, aby se zapojili do některého jiného krajanského spolku na území Hrubečnopolska – ve Zdencích, Ivanově Sele nebo Tréglavě.
Novinkou je nově založená Česká beseda ve Velikém Grđevci. Zatím nemají žádné aktivity, ale připravují se. Nechme se překvapit.
S velice populárními zájezdy dětí z českých škol do České republiky se pokračuje. Jak hodnotíte tento projekt? Jsou to užitečné zájezdy? Je zapotřebí něco změnit?
S radostí mohu konstatovat, že se v minulosti nikdy tolik nejezdilo na různé letní školy a edukační zájezdy do České republiky jako dnes. Všechny vyšší třídy základní školy mohou jet alespoň jednou za rok do Česka. Tyto letní školy pořádá rada pro školní otázky Svazu Čechů ve spolupráci se školami.
Všichni se vrací domů plni krásných zážitků a dojmů. V radě pro školní otázky všechny zájezdy pečlivě probíráme a domlouváme se, co je v budoucnu třeba měnit, aby byly letní školy ještě úspěšnější.
Každý víkend se koná mnoho krajanských akcí a můžeme vidět, že zájem o českou kulturu existuje a vzrůstá. Je tomu tak?
Práce Svazu, Jednoty, našich škol, školek a spolků je neskutečná a obdivuhodná. Kdykoliv mezi nás přijede někdo, kdo doposud neměl možnost setkat se s českou menšinou v Chorvatsku, je velice překvapen naší bohatou aktivitou. Je krásné slyšet, že jsme nejlépe organizovaná česká menšina na světě. V minulém roce jsem to také často slýchala, a upřímně řečeno, jsem ráda a jsem pyšná na bohatou činnost naší menšiny.
Na závěr našeho rozhovoru, co byste popřála krajanům a spolupracovníkům do nového roku?
Nejdříve bych moc, moc poděkovala za píli, pracovitost a ochotu. Všem přeji hodně zdraví, hodně porozumění a tolerance, optimismus, dobrou náladu, pracovní nadšení a lásku k práci, kterou vykonáváme. Těším se na naše akce a na společná setkání vyplněná výbornou atmosférou, která mi vždy udělá velkou radost a je větrem do plachet. Otázky kladla S. Klimšová, foto sk a archiv

FOTO na portálu

Read 45 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi