S poslancem Vladimírem Bílkem

  • Posted on:  čtvrtek, 01 únor 2024 00:00

KDYŽ FUNGUJEME JAKO VELKÁ RODINA, VÝSLEDKY NEZKLAMOU
Přestože se v novém roce už naplno pracuje, poprosili jsme poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimíra Bílka o poohlédnutí za činností a úspěchy krajanské komunity v uplynulém roce. Zároveň jsme se dozvěděli také o záležitostech a projektech, kterým se věnoval jak na státní, županské a místní, tak i na mezinárodní úrovni.

Kromě pracovních povinností se tentokrát zmínil také o lásce ke zpěvu a tanci a porovnal organizaci a činnost české menšiny v Chorvatsku s činností slovenské menšiny.
Výčet uspořádaných svazových, besedních a školních akcí poukazuje na to, že krajanská komunita v minulém roce nezahálela. Je tomu tak?
Za námi zůstává jeden výjimečně bohatý rok s řadou zdařilých kulturních akcí a různých oslav. Samozřejmě, v první řadě jsou tu dožínkové slavnosti, na které jsme všichni opravdu hrdí, zároveň gratuluji Kaptolským za zdařilou organizaci. Gratuluji také všem českým besedám a jejich skupinám, které v minulém roce oslavily výročí založení. Poděkování za zdařilost krajanských záležitostí náleží také Svazu Čechů v RCH, NN Jednota, českým besedám, jejich správním výborům a složkám, školám, školkám, ale i všem krajanům čili jednotlivcům, kteří se kterýkoliv způsobem zapojují do menšinové činnosti. Přestože česká a slovenská menšina nepatří počtem příslušníků mezi největší v Chorvatsku, podle výčtu projektů a programů předložených Radě pro národnostní menšiny, Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin Vlády RCH a různým ministerstvům patříme mezi nejčinnější. Krajanská komunita v Chorvatsku je v České republice i nadále považována za nejlépe organizovanou českou krajanskou komunitu na celém světě, což mě jako sněmového poslance činí výjimečně hrdým.
Z pozice menšinového poslance a člena parlamentní většiny máte přehled o záležitostech nejvyšší státní úrovně a často také přímo spolupracujete s Vládou RCH. Jak byste zhodnotil uplynulý pracovní rok?
Loňský rok nebyl vůbec jednoduchý. Ještě stále je cítit následky ničivých zemětřesení a koronavirové pandemie. Navíc je tu také válečná situace na Ukrajině. Přizpůsobení nastalé situaci si vyžadovalo přijetí nových zákonů a také časté změny již existujících. Pracovali jsme také na přijetí Zákona o chorvatském jazyku, který jde do druhého čtení. S Klubem menšinových poslanců, jehož jsem předsedou, jsme připravovali návrhy na změny Ústavy RCH, konkrétně Zákona o ústavním soudě a Zákona referendu, a to za účelem vyřešení určitého napětí ve společnosti a zachování existující úrovně menšinových práv. S Klubem menšinových poslanců jsme usilovali o zavedení programů podpory pro území, kde žijí příslušníci menšin. Pomocí těchto programů se financovaly projekty obcí a také našich menšinových podnikatelů a zemědělců.
Zavedení eura a inflace ovlivňovaly finanční situaci. Přesto se nám podařilo zajistit určité navýšení finančních prostředků, aby se mohla uskutečnit naplánovaná aktivita krajanských spolků. Na základě operačního programu Vlády RCH pro národnostní menšiny se nám v tomto roce podařilo zabezpečit navýšení prostředků Rady pro národnostní menšiny o 25 procent. To má vliv na aktivitu celé menšiny a umožňuje kulturní autonomii, vydavatelskou a mediální činnost. Také jde o prostředky z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin, kde máme podanou řadu důležitých projektů.
My, kteří s vámi téměř každodenně spolupracujeme, jsme měli možnost vidět, jakou radost vám udělalo schválení rozpočtu projektu výstavby internátu v Daruvaru. O jaký projekt jde?
Na základě Operačního programu Vlády RCH pro českou a slovenskou menšinu se nám podařilo v rozpočtu zajistit 4,8 milionu eur pro tento projekt. Výstavba internátu znamená zajištění budoucnosti daruvarských středních škol, ale je důležitá také pro českou krajanskou komunitu. Studentům z území celého Chorvatska, kteří by měli zájem zapsat se na české oddělení gymnázia v Daruvaru, takto bude v budoucnu umožněno ubytování. Je to projekt, na kterém spolupracují Vláda RCH, Ministerstvo vědy a vzdělávání, Bjelovarsko-bilogorské županství a město Daruvar, které zajistilo všechny pozemky, územní plány a veškerou dokumentaci.
Chtěl bych také říci, že jako menšinový poslanec, zvolený ve dvanácté volební jednotce, která zahrnuje území celého Chorvatska, nyní spolupracuji dokonce s 46 jednotkami lokální nebo regionální samosprávy. Jsou to především jednotky, kde působí krajanské spolky, a jednotky, ve kterých pracujeme na investičních projektech. Právě díky úsilí našich krajanských spolků je tato spolupráce na skvělé úrovni.
Díky vám a vašim video a fotozáznamům jsme v uplynulém období měli možnost sledovat průběh velkých investičních projektů. Co je naplánováno na letošní rok?
V loňském roce byl udělán velký krok dopředu a celomenšinová aktivita byla opravdu na vysoké úrovni. Vynikají především dva velké investiční projekty – České kulturní centrum v Daruvaru, které je téměř před dokončením, a Kulturně-edukační centrum ve Tkonu na ostrově Pašman, na kterém jsou dokončeny stavební práce první fáze a pokračuje se s fází druhou. V letošním roce má také začít přístavba České mateřské školy Ferdy Mravence v Daruvaru ve spolupráci města Daruvaru, Svazu Čechů v RCH a Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin Vlády RCH. Jsou tu také další projekty českých besed, mateřských a základních škol určené především ke zlepšení podmínek v každodenním fungování. Velký dík za zdar uvedených projektů náleží především zaměstnancům Svazu Čechů a hospodářské radě Svazu, ale i vedoucím krajanských spolků, škol a školek. Vždy se snaží účelně využívat rozdělené prostředky a dodržovat zákonem předepsané lhůty a vzhledem k tomu, že jsou kontroly časté a přísné, je to jediný správný způsob práce.
Vkročili jsme do tzv. supervolebního roku, ve kterém nás čekají sněmové a prezidentské volby a také volby do Evropského parlamentu. Váš aktuální čtyřletý mandát sněmového poslance se také schyluje ke konci. Jaké jsou vaše další plány?
Když shrneme všechno, co je v tomto mandátu vykonáno, je to řada zdařilých infrastrukturních a krajanských projektů. Snažil jsem se vždy být k dispozici a udržovat skvělou spolupráci s krajanskými spolky, menšinovými institucemi, činiteli místní a regionální samosprávy, ministerstvy a velvyslanectvími. Je toho hodně uděláno, ale když se podíváme do připravených čtyřletých plánu našich menšinových spolků a institucí, čeká nás i nadále hodně práce. A jestli naši krajané považují moji práci za prospěšnou a užitečnou, doufám, že mi věnují důvěru i na mandát příští.
Jste sněmovým poslancem pro českou a slovenskou menšinu. Zdalipak se uspořádání a fungování dvou menšin spíše liší, nebo podobá?
Jak už jsem v tomto rozhovoru zmínil, česká a slovenská menšina patří mezi nejčinnější menšiny, které navrhují největší počet kulturních projektů per capita. Obě menšiny mají zastřešující instituce a pod jejich hlavičkou působí menšinové spolky. Podle mého mínění je to nejlepší způsob pro zachování menšinového jazyka, kultury a tradice. Dobré zkušenosti jedné menšiny využíváme v záležitostech druhé a obráceně. Například při přípravě kapitálního projektu Českého kulturního centra v Daruvaru jsme využívali zkušenosti z projektu výstavby Slovenského kulturního centra. Výstavba Kulturně-edukačního centra ve Tkonu slouží jako příklad pro podobný projekt výstavby střediska slovenské menšiny ve městě Orebić. Přestože je příslušníků slovenské menšiny méně, vždy jsem se snažil nedělat rozdíly, zastupovat spravedlivě všechny a všem také pomáhat. Proto jsem založil Radu poslance pro českou a slovenskou menšinu, ve které je zastoupeno osm členů z české a osm členů ze slovenské strany. Doposud jsme v Radě všechny otázky a rozhodnutí vždy přijali jednomyslně a doufám, že takto budeme spolupracovat i v budoucnu.
Vidíme, že se snažíte navštívit všechny krajanské akce, a přitom také usilujete o zviditelnění krajanské činnosti prostřednictvím sociálních sítí. Máte upřímnou radost z každého setkání s krajany.
Jsem odmalička zapojen do kulturního života české menšiny. Už ve školce jsem se učil české písničky a tance a dodnes jsem hrdým členem folklorní skupiny Holubička České besedy Daruvar. Pracovní povinnosti mi bohužel nedovolí zúčastnit se každé akce. Také množství krajanských záležitostí mi často znemožňuje být přítomen všude. Stávalo se, že se o stejném víkendu konalo až dvojciferné množství různých krajanských akcí. Ale opravdu mě těší každá kulturní krajanská akce, zvlášť když jsou do ní zapojeny děti. Těší mě, že je v krajanských spolcích opravdu živo. Mám radost ze společnosti, z pobavení před a po vystoupení a setkání s krajany. Zdá se mi, že jsme jako jedna velká krajanská rodina, a když fungujeme jednotně, výsledky nikdy nezklamou.
V minulém roce jste nás mimo jiné překvapil jako tanečník v řadách slovenského souboru a také zpěvem s tanečníky Holubičky. Jaký význam to pro vás mělo?
Loni jsem měl tu čest zatančit si při společném zájezdu Holubičky a Končenické chasy na vystoupeních v České republice. O pomoc mě kvůli nedostatku tanečníků požádali také členové slovenského tanečního souboru z Jelisavce, když zjistili, že umím choreografii a slova některých písní. Tyto choreografie jsme kdysi nacvičovali v Holubičce a vystoupení se slovenským souborem pro mne byla vzácností. Stejně tak pro mne byly něčím zvláštním i pěvecké body, které jsme s ostatními tanečníky Holubičky připravili k oslavě výročí ženského pěveckého sboru České besedy Daruvar. A když si po vystoupení společně při muzice zazpíváme a zatančíme, jsem šťastný.
Na závěr bych všem krajankám, krajanům a také čtenářům Jednoty chtěl popřát pevné zdraví a hodně štěstí v novém roce. Těším se na nová setkání a pokračování skvělé spolupráce i v budoucnu. Otázky kladl A. Janota, foto Jednota a úřad poslance

VÍCE NA PORTÁLU jednota.com.hr

Read 35 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi