Valná hromada České besedy Verovice ve Virovitici

  • Posted on:  středa, 07 únor 2024 00:00

PILNÝ SPOLEK BILANCOVAL
V sobotu 27. ledna v odpoledních hodinách svolala Česká beseda Verovice řádnou valnou hromadu, na které členové zhodnotili minulou činnost a schválili plány na letošní rok. V Českém domě se sešlo téměř padesát členů Besedy. Svou přítomností shromáždění poctil poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek.

Předsedkyně Besedy Jasna Bergerová uvítala přítomné a vyzvala k minutě ticha na počest zesnulých členů spolku. Na úvod jednání vystoupil poslanec Vladimír Bílek, který pochválil bohatou činnost spolku, popřál členům další úspěchy a přislíbil svoji pomoc i do budoucna.
Poté, co přítomní schválili pracovní tělesa valné hromady, podala předsedkyně obsáhlou zprávu o činnosti spolku v minulém roce a také finanční zprávu. V besedě působí spousta sekcí, z nichž nejvíce aktivit zaznamenala pěvecká skupina, která se v loňském roce zúčastnila deseti vystoupení. Taneční skupina a malý orchestr vystoupily sedmkrát, divadelní skupina třikrát a dechová hudba dvakrát. Během minulého roku spolek uspořádal všechny plánované tradiční akce, jako jsou Jarní tóny Jana Vlašimského, Dny české kultury, Evropský den jazyků nebo mikulášský a vánoční večírek. Besední skupiny hostovaly na mnoha událostech pořádaných městem a přátelskými spolky a sdruženími, se kterými spolupracují. Pěvecká skupina se s hudebním doprovodem zúčastnila akce Svazu Čechů Krajanské zpěvánky. Svou činnost a programy sdílejí jednotlivé skupiny i na facebookových stránkách spolku. Členové spolku řádně udržují Český dům; loni byla renovována severní část fasády a upraveny dílny ve dvoře. Že byly finance i činnost spolku vedeny správně, dosvědčil dozorčí výbor, a všechny zprávy i plány byly jednomyslně schváleny.
V plánu na letošní rok má Beseda pořádání oslavy 105. výročí založení, uskutečnění zájezdu do České republiky, tisk sbírky notových materiálů vytvořených v rámci hudebních dílen během setkání Jarní tóny Jana Vlašimského a nábor nových členů. Zároveň shromáždění schválilo přijetí tří nových členů v minulém roce. Po ukončení oficiální části valné hromady byly čestným a zasloužilým členům spolku předány plakety a uznání a následoval program besedních složek. Úvodem předvedl Perica Mihaljević autorskou skladbu na klavír, poté trio hudebníků v čele se sbormistrem Rudolfem Chalupou zahrálo několik českých písní a pěvecká skupina s hudebním doprovodem zazpívala české i chorvatské písně. Na závěr programu zatančily dva taneční páry ve svých známých krojích z modrotisku valčík za doprovodu hudebníků.
Pobavení pokračovalo ve společenských místnostech při občerstvení a v dobré náladě. Text a foto J. Horká

VÍCE NA PORTÁLU jednota.com.hr

Read 77 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 23 2024

V Jednotě číslo 23, která vychází 8. června 2024, čtěte:
- První dámy Česka a Chorvatska mezi krajany
- Dny české kultury České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Den české kultury České besedy Verovice
- Den české kultury ve Velkých Zdencích
- Maturantky českého oddělení Gymnázia Daruvar se loučí
- Jane’s Walk v Daruvaru
- Záhřebská přednáška o dubrovnické tramvaji
- Dvě akce České besedy Lipovec
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi