Odborná porada pedagogických pracovníků české menšiny

  • Posted on:  středa, 07 únor 2024 00:00

HROU A KREATIVNÍMI ÚKOLY K LEPŠÍM ŠKOLNÍM VÝSLEDKŮM
Krajanské učitelky a učitelé předávají češtinu už sedmé generaci chorvatských Čechů. Na svém vlastním rodokmenu to spočítala místožupanka za českou menšinu Bjelovarsko-bilogorského županství Táňa Novotná Golubićová, která se minulý pátek zúčastnila státní odborné porady pedagogických pracovníků české menšiny. Podotkla, že současný stav menšiny je odkazem generací našich předků a že stejně tak naše duševní práce ovlivní generace příští.

Nosným tématem letošní porady pedagogů bylo fungování paměti a učení. Učitelky vyslané z České republiky se zaměřily na to, jak udělat výuku zábavnější. Ilona Kirchnerová kolegům na příkladech ukázala, jak může vypadat zážitkové vzdělávání a že se vybraná výuková témata dají mezioborově propojit tak, aby si je žáci zažili nejen skrze výklad, ale také vlastní aktivitu. Tereza Vlček Klímová navázala představením řady zábavných deskových her pro všechny věkové kategorie, jichž se dá využít nejen při jazykové výuce a které si všichni mohli osahat a vyzkoušet. Přítomní pedagogové si také vyslechli online přednášku Petry Jiráskové z Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Ta krajanským pedagogům ukázala techniky, kterými mohou vylepšit své hodiny tak, aby si děti lépe pamatovaly učivo a mohly se efektivně učit nejen nová slovíčka, ale i správnou výslovnost nebo konverzační dovednosti.
Krajanští učitelé mají řadu možností, jak se dál vzdělávat v oboru. Jitka Janotová Doležalová, Elenka Podsedníková a Iva Brabcová Magdićová loni využily možnost zúčastnit se čtrnáctidenního studijního pobytu v Praze zaměřeného na výuku českého jazyka. Stručně představily program, popsaly různorodý obsah přednášek a dílen a ocenily formu předávání certifikátu, který si slavnostně převzaly v Karolinu. Nabyté znalosti prý postupně uplatňují ve svých hodinách a shodují se, že se teď zaměřují zejména na to, aby si během výuky co nejméně vypomáhaly chorvatštinou.
Počet obyvatel, kteří považují češtinu za svůj mateřský jazyk, se snižuje, upozornila Táňa Novotná Golubićová. Krajanské organizace se proti tomuto trendu snaží bojovat mnoha způsoby. Místožupanka v tomto ohledu vyzdvihla význam různorodých akcí v rámci právě probíhajícího Měsíce mateřského jazyka. Mezi ně patří Cena Franty Buriana za literární činnost, která má chorvatské Čechy povzbudit k vlastní tvorbě v českém jazyce. Silvana Zemanová Orozovićová, předsedkyně rady pro školské otázky Svazu Čechů, upozornila na projekt Čtení tě mění a novou soutěž v recitování Krasomluva.
Všechny tyto iniciativy pomáhají udržet a zdokonalovat češtinu krajanských dětí. Jak podotkla poradkyně pro české školy a spolupracovnice Agentury pro výchovu a vzdělávání Jitka Staňová Brdarová, která setkání připravila, počet žáků a studentů v českých výukových programech oproti loňsku mírně vzrostl. To je skvělá zpráva vzhledem k tomu, že klesá počet dětí obecně i počet dospělých krajanů. V modelu A se vzdělává stabilní počet žáků. Profesorka daruvarské České základní školy J. A. Komenského to přičítá zejména velkému zájmu o školku Ferdy Mravence, jejíž svěřenci později často volí některou z možností, jak se dál vzdělávat v českém jazyce. Roste počet studentů v modelu B na daruvarském gymnáziu a po covidovém poklesu se znovu rozšiřuje i obliba modelu C, který nově funguje také ve Velikém Grđevci.
Zápal krajanských učitelů pro jejich povolání, snahu zlepšovat se a ochotu dál se vzdělávat vyzdvihl Milan Hovorka, velvyslanec České republiky v Chorvatsku. Vyzval je, aby dál usilovali o vysokou úroveň vzdělávání a kvalitu českého jazyka a aby se nebáli mít v tomto ohledu velké ambice. Krajanským učitelům poděkoval za jejich práci také poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek. Účastníky pozdravila i Anđelka Pejić z Ministerstva vědy a vzdělávání a předsedkyně Svazu Čechů Ana-Maria Štrumlová-Tučková, která vyjádřila přání, aby se práci krajanských pedagogů a potažmo českému jazyku ve zdejší menšině dařilo i nadále. Text a foto Tea Veseláková

VÍCE NA PORTÁLU jednota.com.hr

Read 129 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 23 2024

V Jednotě číslo 23, která vychází 8. června 2024, čtěte:
- První dámy Česka a Chorvatska mezi krajany
- Dny české kultury České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Den české kultury České besedy Verovice
- Den české kultury ve Velkých Zdencích
- Maturantky českého oddělení Gymnázia Daruvar se loučí
- Jane’s Walk v Daruvaru
- Záhřebská přednáška o dubrovnické tramvaji
- Dvě akce České besedy Lipovec
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi