Zdařilý besední večírek s premiérou v Dolanech

  • Posted on:  pondělí, 01 duben 2024 00:00

ČESKÁ BESEDA DOLANY
Zájemci o českou kulturu a dobrou zábavu zaplnili 16. března sál místního domu v Dolanech, kde tamní Česká beseda uspořádala besední večírek s premiérou divadla Vostatkový soud autora Vlastimila Pešky.

Příchozí diváky vítaly tóny besední dechové hudby a dva panely s fotografiemi z vystoupení – jeden letos jubilující pěvecké skupiny Berušky a druhý dechové hudby, která dovrší padesát let svého působení. Pozdravila a přivítala je i tajemnice Besedy Světluška Prokopićová, která uvedla, že oslavy padesátin hudby vyvrcholí o Dnech české kultury začátkem července. „Uvidíte naši krojovanou krásu, vystoupí všechny tři folklorní skupiny,“ uvedla a ohlásila premiéru divadelní hry, kterou dolanská divadelní skupina připravila ve spolupráci s divadelníky z České besedy Šibovec, po dosavadních dobrých zkušenostech. Stručně představila hlavní děj v chorvatštině a vyzvala nejmenší tanečníky folklorní skupiny Dolanka, aby se představili v tanci. Ti se své úlohy zhostili velmi dobře a diváci jejich snažení oplatili velkým potleskem. Suverénně a hezky tři tance zatančila i prostřední Dolanka za doprovodu dechovky. Ta doprovázela také dospělé tanečníky ;manželské páry a vyplnila také dobu mezi tanečními vystoupeními. Na dolanské tanečníky byl pěkný pohled a dechová hudba zněla velmi pěkně, přesně a sehraně. Posluchači si mohli vychutnat celou řadu známých dechovkových evergreenů.
Zlatým hřebem besedního večera byla divadelní premiéra. Dolanští hráli hru Vostatkový soud z pera Vlastimila Pešky před mnoha lety; i tato verze v koprodukci se Šiboveckými se ukázala být aktuální a zase trefou do černého. Na jeviště napochodovala skupina vedená dvojicí policajtů. V místní divadelní hospodě měl o masopustu probíhat vostatkový soud, který měl potrestat veškeré nešvary ve vsi a sousedské vztahy, které jsou v nepořádku. A protože byla drbů a pomluv plná ves, místní mladíci se nabídli, že inkriminované postavy zahrají. Diváci se tak mohli dozvědět, kdo za kým chodí, kdo má outěžek a kdo se vdává z vypočítavosti. Zazněla i zajímavá věta: „Kdyby se drby a pomluvy samy trestaly, tak by na tomto světě vůbec nebyly.“
Herecká skupina diváky velmi pobavila. Zaujal i soudce s hlavní žalobkyní, také chlapi hrající vesnické drbny, čtveřice starších selských žen s hůlkami, šikovná šenkýřka a v neposlední řadě muzikant s kytarou, který mistrně brnkal „tu naši operu“ čili melodii z Verdiho Traviaty, na kterou herci s velkou chutí zpívali moto celého představení. Poutavé a zábavné byly přeměny postav a jejich počínání při přípravách na svatbu, vyřešování nedorozumění a významných životních rozhodnutích. Snahu dolanských a šiboveckých ochotníků plný sál diváků odměnil velkým potleskem.
Odměny se jim po představení dostalo i v podobě chutného občerstvení a příjemné a veselé společné besedy při hudbě a tanci. Skoro dvouhodinový besední večírek v Dolanech přinesl účinkujícím i divákům samou radost. Text a foto Ž. Podsedník.

Ve hře Vostatkový soud z pera Vlastimila Pešky účinkovali:
Režie Světluška Prokopićová; hráli Miroslav Janota, Slavica Bublićová, Benjamin Klimeš, Jiřinka Janotová, Tomislav Jerman, Alen Janota, Mario Bublić, Sanela a Alen Mildovi, Daria Bublićová, Michaela Svatošová, Štefica Horvatová, Željka Tometićová a Svjetlana Markovová. Napovídala Jiřinka Riznerová. Scénu a rekvizity vytvořili: Zdravko Bublić, Vlado Markov a Zdravko Mlinarić; kostýmy a maskování podepisují S. Prokopićová, Lidie Polenusová a Blanka Kotíková.

FOTO na portálu jednota.com.hr

Read 24 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi