Volební valná hromada v České besedě Jazvenik

  • Posted on:  pondělí, 01 duben 2024 00:00

JAZVENIČTÍ HODNOTILI ČINNOST
V Sisacko-moslavinském županství působí malý, ale velice činný krajanský spolek Česká beseda Jazvenik. Členové spolku a mnozí hosté se sešli v sobotu 16. března, aby zhodnotili činnost minulého roku a naplánovali další akce.

Všechny přítomné přivítal předseda Zvonko Příhoda a ohlásil vystoupení besedního pěveckého sboru. Za doprovodu harmoniky a kytary zaznělo několik krásných písní. Ke zpěvu se přidalo také publikum, které sbor po každé písni odměnilo potleskem.
Po vystoupení následovala valná hromada, kterou vedl předseda Z. Příhoda za pomoci Marty a Marka Markulinových. Předseda podal zprávu o činnosti v minulém roce. Vyjmenoval, kde všude besední skupiny vystupovaly. Zmínil se o dvoudenních Dnech české kultury, které tento spolek každoročně pořádá. Připomněl i oslavu devadesátého pátého výročí spolku. Informoval také o tom, jak často se scházel správní výbor Besedy, a konstatoval, že všechna vyúčtování a plány a programy byly odevzdané včas a bez jakýchkoliv problémů. Poděkoval všem, kteří k tomu přispěli.
O činnosti pěvecké skupiny podala zprávu Marie Vašková a o činnosti folklorní Alenka Šimková. Pěvecká skupina byla velice aktivní a má za sebou řadu vystoupení jak doma, tak ve spřátelených spolcích. Folklorní skupina měla vloni jen tři vystoupení, ale všichni doufají, že se tanečníci znovu začnou scházet.
Po podání finanční zprávy a zprávy dozorčího výboru byly všechny zprávy schváleny a následovalo absolutorium dosavadnímu vedení, jelikož šlo o volební valnou hromadu. Valné shromáždění schválilo i návrh nového výkonného a dozorčího výboru.
Předseda Z. Příhoda na konci valné hromady přečetl plán práce a finanční plán na rok 2024, které byly také jednomyslně schváleny.
Na konci oficiální čísti valného shromáždění následovaly projevy hostů, mezi nimiž vystoupili předsedové českých besed Velibor Potužák z Mezurače a Věra Ožogová z Lipovlan, představitelka sisacké Besedy Kristina Mulanovićová a předsedkyně Svazu Čechů Ana-Maria Štrumlová-Tučková. Hosté popřáli spolku hodně úspěchů v další práci a hodně nových členů.
Následovala večeře a pobavení, při kterém se plánovaly další akce a vzpomínalo se na ty, kterých se spolek zúčastnil. Text a foto A.-M. Štrumlová-Tučková

FOTO na portálu jednota.com.hr

Read 30 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi