Oslava stého výročí založení České besedy Dežanovec

  • Posted on:  čtvrtek, 18 duben 2024 00:00

S CHUTÍ A OPTIMISMEM DO NOVÉHO STOLETÍ
Když se některá Česká beseda dožije sto let působení, je to důvod k radosti a hrdosti nejen pro samotný spolek, ale pro celou krajanskou komunitu. Další oslavenkyně, která se zařadila mezi stoleté, je Česká beseda Dežanovec. Své úctyhodné výročí oslavila v pátek 5. dubna slavnostní valnou hromadou s programem.

V pátek v podvečer se v sále společenského domu v Dežanovci sešel velký počet vesničanů a hostů ze spřátelených spolků a institucí, aby si vyslechli bilanci a plány spolku, poblahopřáli oslavencům a pobavili se při programu besed z Daruvarského Brestova, Holubňáku a Dolních Střežan a Sdružení Maďarů a důchodců obce Dežanovec. Událost si nenechali ujít ani poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, místožupanka Bjelovarsko-bilogorského županství Táňa Novotná Golubićová, místopředseda Svazu Čechů v RCH Jiří Bahník, předseda Rady české národnostní menšiny BBŽ Damir Malina, předseda Rady české menšiny obce Dežanovec Slávko Nechvátal, dežanovecký farář Đuro Cvitić, pan Karel Bláha a další jednotlivci, předsedové a představitelé spřátelených besed a místních sdružení.
V předsálí domu byla ke zhlédnutí malá výstava starých fotografií zachycujících události z historie Besedy. Na stole byla rozložená početná uznání, diplomy a dokumenty spolku a nechyběl ani stánek s panenkami ze šustí, které jsou jakýmsi symbolem dežanovecké Besedy. Hosty z jeviště vítaly příjemné tóny českých písní v podání brestovské dechové hudby.
Na úvod do slavnostního dění zazněly tóny chorvatské a české hymny a předsedkyně spolku Lýdie Holečková vyzvala přítomné k minutě ticha na počest zesnulých členů Besedy. Následovala slavnostní valná hromada, během které členové Besedy seznámili přítomné s uplynulou činností spolku a plány na příští období. Poté Ludmila Bláhová přečetla článek o sto letech Besedy, který sepsal příznivec spolku Karel Bláha. Na závěr první, oficiální části večera byla zasloužilým besedním jednotlivcům udělena uznání a poté následoval program spřátelených spolků.
Pěvecká skupina České besedy Holubňák zazpívala několik českých a jednu chorvatskou píseň a svým veselým bodem navodila dobrou náladu. Střežanští ochotníci se představili nejnovějším divadlem Když nebe bude chtít a za svůj výkon sklidili povzbuzující potlesk. Osvěžení do českého večera přinesl sbor Sdružení Maďarů obce Dežanovec, který zazpíval několik písní, a to v maďarském, českém a chorvatském jazyce. Nejvtipnějším bodem večera bylo divadlo Holubňáckých s názvem Porodnice. Diváci jej sledovali velmi zaujatě a smích v sále neustával. Že se dobře pobavili, bylo znát také z dlouhého potlesku, kterým odměnili herečky. Dalším hostem v programu byl sbor Sdružení důchodců obce Dežanovec, který zazpíval několik chorvatských písní. Brestovská kapela, která hrála v úvodu večera, svou hudbou pobavila i na závěr programu a pokračovala i po občerstvení, když se oslavenci fotografovali a podávaly se chutné dorty. Při veselé dechovce se v sále zanedlouho rozproudil i tanec a pobavení domácích s milými hosty trvalo dlouho do noci.                           Text a foto J. Horká

FOTO na portálu jednota.com.hr

Uznání za dlouholetou činnost v Besedě získali: Ludmila Bláhová, Vjekoslav Bureš, Ernest Dobrý, Vesna Fofoňková, Davor Francetić, Milada Francetićová, Marie Hlatká, Stjepan Hlatký, Željko Kohoutek, Damir Lacković, Marie Lackovićová, Ančica Petrlíková, Olda Petrlik, Damir Přibyl, Spomenka Přibylová, Margita Ribarićová, Jarko Sadecký, Vito Sadecký, Zdena Slivarová, Antun Varga, Miluška Vargová, Ana Velická, Míro Velický a Lýdie Holečková.
Uznání za dlouholetou spolupráci a přínos k poznání minulosti osady získal Karel Bláha.
Uznání za dlouholetou spolupráci a pomoc získaly: obec Dežanovec, ZŠ Dežanovec, hasičský spolek Dežanovec, Aktiv žen Dežanovec, POD d.o.o. Dežanovec a zámečnictví Velický.

STŘÍPKY Z MINULOSTI
Dežanovec byl osídlen už ve středověku; první zmínka o sídle je z roku 1320. Nová osada na místě dnešního Dežanovce vznikla kolem roku 1740 a přistěhovalci ji pojmenovali Kaštel podle panského hradu, jenž stál ve vsi už jako zřícenina. Správa županství v Požeze nazvala novou vesnici Desanovo Selo, z čehož později vznikl název Dežanovac.
První maďarské a české rodiny se začaly v Dežanovci usazovat po roce 1825. Kolem roku 1850 bylo v Dežanovci nejméně deset českých rodin – Kohoutkovi, Škarkovi, Novákovi, Bělohlavovi, Čermákovi, Kořínkovi, Šachovi, Kaňských, Veselých, Drobných a jiné. Nejvíce krajanů se do Dežanovce přistěhovalo v letech 1875–1885, kdy do vsi přibyla většina z později známých 80 dežanoveckých českých rodin 1858 byla založena obecná škola (také pro děti z Kreštelovce a Imsovce).
1865 byl vystavěn kostel sv. Bartoloměje apoštola.
1890 se Dežanovec poprvé stal sídlem obecní správy a začal se oslavovat svátek sv. Bartoloměje (Bartolovo) jako vesnická pouť a svátek obce a farnosti.
1896 byla založen sbor dobrovolných hasičů.
1900 byla založena první dechová hudba, zakladatelé: bratři Burešovi.
2. března 1924 byla založena Česká beseda Dežanovec z podnětu skupiny domácích českých krajanů i představitelů Československé besedy z Daruvaru, mezi nimiž byl redaktor týdeníku Jugoslávští Čechoslováci Jarka Dittrich. Dežanovecká Beseda měla na začátku 50 členů.
1932 začala působit česká paralelní škola. První učitelkou byla krátkou dobu domácí učitelka Ankica Vargová Blaževićová, po ní delší dobu Fanynka Kulhavá.
1933 byla obnovena činnost Československé besedy v Dežanovci s předsedou Karlem Láznickým, majitelem mlékárny. První českou divadelní hrou v Dežanovci byla veselohra Potrhlý švec. Od založení Besedy do roku 1940 sehráli herci dežanovecké Besedy 29 divadel.
1936 byla založena Besídka venkovského dorostu v čele s Josefem Valentou, Josefem Dobrým a Fráňou Vaňkem.
Největším úspěchem dežanovecké Besedy a Besídky bylo pořádání prvních obžínek v Dežanovci 14. srpna 1938.
V letech 1941 až 1944 nebyly dežanovecká Beseda ani česká škola v provozu.
27. listopadu 1944 byla za působení učitele Slávka Daňka v budově obecné školy obnovena Česká obecná škola Dežanovec, brzy potom také činnost Československé besedy. K vánočním svátkům roku 1944 bylo sehráno první poválečné divadlo Štědrovečerní zvony.
1. května 1950 byl v Dežanovci otevřen nový společenský dům na místě starého společenského domu.
17. 9. 1951 bylo obnoveno vyučování v dežanovecké české obecné škole. V české škole bylo nejdříve 26 žáků, poté jejich počet stoupal a ve čtyřech třídách bylo 40 i více žáků.
Období od roku 1944 až po rok 1957 je možné považovat za zlatou dobu českého ochotnického divadla v Dežanovci. Za režie učitele Slávka Daňka bylo do r. 1957 sehráno 59 představení. Po odchodu S. Daňka z Dežanovce v r. 1957 pokračovali v jeho spolkové práci učitelé Karolina a Rudolf Fialovi, později Milada Vodová, Jan Fofoňka aj. Divadla režírovaly a také v nich účinkovali Libuše Bláhová a učitelka Dušanka Fofoňková, poté také Jenda a Ludmila Bláhovi, Zdenka Slivarová a další. Zlatá doba českého ochotnického divadla v Dežanovci tak pokračovala až do roku 2000.
Národopisná skupina Besedy v Dežanovci byla rovněž velmi činná po celou dobu působení Besedy. Vystřídalo se více generací tanečníků, které vedli domácí čeští učitelé a besední pracovníci od Slávka Daňka přes Libuši Bláhovou a Dušanku Fofoňkovou, Jendu a Lídu Bláhovy, Zdenku Slivarovou až po Míru Hlásnou a Marii Lackovićovou. Činnost a úspěchy národopisné sekce Besedy jsou spjaty s působením dežanoveckých hudebníků – dechové hudby, kterou po předválečném kapelníkovi Janu Sínkovi po II. sv. válce řídil skvělý hudebník, divadelník a zpěvák Josef Nevrkla, který v čele dechovky, s jazzovým souborem či jen s harmonikou doprovázel taneční skupiny. Po něm doprovázela vystoupení dežanovecké taneční skupiny dechovka v čele s kapelníkem Karlem Havránkem a mladé tanečníky často doprovázel na harmoniku učitel a přední besední funkcionář Jenda Fofoňka. Ten také založil čtrnáctičlenný pěvecký sbor Dráteníci, který úspěšně vystupoval řadu let.
První poválečné obžínky (a druhé dežanovecké) přichystala Beseda v Dežanovci za spolupráce s dalšími spolky a sdruženími v létě roku 1958. Třetí obžínky byly v Dežanovci uspořádány v srpnu 1973.
Ke konci 20. st. značně klesl počet českých krajanů v Dežanovci. Bylo také méně školáků, a zejména českých dětí, takže bylo ve čtyřleté České obecné škole vyučování zrušeno. Pro české děti a další školáky byly v dežanovecké osmiletce zavedeny nepovinné hodiny českého jazyka a kultury. Ve školním roce 2002/2003 byla v Dežanovci obnovena čtyřletá česká škola, v níž učila Z. Slivarová a další učitelé.
Konec 20. století pocítila i činnost České besedy, která náhle upadala. Bojovalo se s nedostatkem mladších členů, kteří odcházeli na studia a za práci. Došlo k zániku dechové hudby a taneční skupiny. Proto byly vyhledávány nové formy činnosti, a tak vznikla skupina zabývající se výrobou panenek z kukuřičného šustí, což je tradiční český výrobek. Tato činnost místním umožnila pokračovat v udržování českého jazyka a kultury a péči o ně, díky čemuž bylo možné oživit i činnost spolku.
Připravil Karel Bláha, redakčně kráceno

Read 72 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 23 2024

V Jednotě číslo 23, která vychází 8. června 2024, čtěte:
- První dámy Česka a Chorvatska mezi krajany
- Dny české kultury České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Den české kultury České besedy Verovice
- Den české kultury ve Velkých Zdencích
- Maturantky českého oddělení Gymnázia Daruvar se loučí
- Jane’s Walk v Daruvaru
- Záhřebská přednáška o dubrovnické tramvaji
- Dvě akce České besedy Lipovec
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi