KOORDINACE RAD A PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉ MENŠINY
Jedna z akcí zaměřených na propagaci hlášení se k české menšině při loňském sčítání lidu byla i fotografická soutěž Moje české kořeny, kterou pořádala Koordinace rad a představitelů české menšiny. Soutěž vyvrcholila 20. prosince malou slavností s odevzdáním cen nejlepším účastníkům, která se konala v sále Českého národního domu.

PLÁNY PRÁCE A FINANCOVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ROK
Rada české menšiny města Daruvaru a županská menšinová rada Bjelovarsko-bilogorského županství měly 20. prosince společnou schůzi ve velkém sále Českého národního domu v Daruvaru. Schůze se zúčastnili i hosté – poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, představitelé české menšiny a předsedové menšinových rad ze sousedních obcí a měst a představitelé České besedy Daruvar.

DALŠÍ NAVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ PRO MENŠINOVOU ČINNOST
Chorvatský sněm v polovině prosince minulého roku schválil státní rozpočet na rok 2022. O tom, které projekty byly do rozpočtu zařazeny a která část prostředků je plánovaná pro činnost menšin v Chorvatsku, jsme se dozvěděli od poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimíra Bílka.

VÝBORNÉ DIPLOMATICKÉ VZTAHY MEZI STÁTY
Její Excelence, Ljiljana Pancirovová, velvyslankyně Chorvatské republiky v České republice působí na své diplomatické misi od února 2019. Vztahy mezi Českou republikou a Chorvatskem jsou na velmi vysoké úrovni, k čemuž významnou měrou přispívají i dobré diplomatické vztahy mezi oběma státy. Dovolili jsme si oslovit chorvatskou velvyslankyni v České republice Ljiljanu Pancirovovou a položit jí pár otázek v druhé polovině její diplomatické mise v České republice, neboť se toho za více než dva roky událo velmi mnoho, jak mezi Českem a Chorvatskem, tak v celosvětovém měřítku.

NÁVRAT K ČINNOSTI V MÍROVÉ DOBĚ
Obavy, že by mezinárodní společenství uznalo samostatnost Slovinska, ne však i Chorvatska, nebo že by právě Československo mohlo být jedním ze států, které by takto jednaly, se přece neuskutečnily. Všech 12 států tehdejšího Evropského společenství uznalo 15. ledna 1992 samostatnost Slovinska i Chorvatska, jakož i Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko, Polsko, Kanada, Norsko a Malta, o dva dny dříve i Svatý stolec, a již 19. prosince 1991 Island. O den později, 16. ledna samostatnost Slovinska, ale také Chorvatska, uznalo i Československo.

POPŘEJME SI SPOLEČNĚ VYTVÁŘET TOTO KRÁSNÉ ČEŠSTVÍ
Jak ohlásil už při svém prvním setkání s představiteli krajanské komunity na začátku prosince v Daruvaru, nový velvyslanec České republiky v Záhřebu, Jeho Excelence Milan Hovorka, uspořádal pro krajany recepci v rezidenci velvyslance. Uskutečnila se 14. prosince. Třicítku představitelů Svazu Čechů, menšinových institucí a spolků přivítal pan velvyslanec s chotí, se svým zástupcem Slavomírem Gogou a celým týmem velvyslanectví.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 03 2022

V Jednotě číslo 3, která vychází 22. ledna 2022, čtěte:
- Lyžování končenických žáků na Valašsku
- S předsedkyní Svazu Čechů v RCH
- Županské porady učitelů
- Sportovně rybářský spolek Toplica Daruvar
- Sto let Svazu Čechů: Slováci opouštějí společný Svaz
- Střípky vzpomínek na Brestov Václava Herouta
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi