Jednota Članci

Jednota Članci (2374)

VEŘEJNOSTI SE PŘEDSTAVILA NOVÁ KNIHOVNICE
O Bedřichu Smetanovi by se mohlo mluvit velice dlouho; byl to jeden z nej-významnějších českých skladatelů. Jelikož si na začátku března letošního roku připomínáme 200. výročí jeho narození, rozhodla se nová paní knihovnice v Lidové knihovně a čítárně Daruvar, vedoucí Ústřední knihovny pro českou menšinu v Chorvatsku Emílie Sedláčková představit veřejnosti přednáškou právě o tomto významném skladateli. Tato slavnost s názvem „Vidět hudbu“ se v daruvarské knihovně uskutečnila 29. února.

Valná hromada České besedy Šibovec

  • pátek, 15 březen 2024 00:00

OBDIVUHODNÁ AKTIVITA SPOLKU
V malé vesničce Šibovec nedaleko Daruvaru působí velice aktivní krajanský spolek. Jeho členové a mnozí hosté se v sobotu 2. března sešli, aby zhodnotili činnost v uplynulém roce. Po skončení valné hromady následoval krásný kulturně-umělecký program.

Březen je v krajanském kulturním životě měsíc divadel, a jak se blíží divadelní přehlídka, v besedách se pořádají večírky s premiérami. Česká beseda Tréglava nazkoušela novou hru a v sobotu 2. března uspořádala v místním domě divadelní večer, aby ji premiérově představila příznivcům divadla.

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY
Velice příjemné odpoledne proběhlo 3. března v lipovlanském společenském domě, kde Česká beseda obce Lipovlany připravila tvořivou dílnu Vstříc Velikonocům. Své dovednosti přijela ukázat celá řada tvůrčích besedních a místních skupin, také učitelky z České republiky a další jednotlivci.

Slovo úvodem o starých fotografiích

  • pátek, 15 březen 2024 00:00

PO STOPÁCH MÉNĚ ZNÁMÝCH ZÁPISŮ A FOTOGRAFIÍ
Dodnes slýcháme frázi, že to, co nebylo zapsáno, jako by se ani nestalo. Opravdu, dnes bychom málo věděli o starších dějinách, nebýt psaných záznamů. A přece se na jejich obsah kdysi nahlíželo jinak než dnes. Kdysi se mnohé vědomosti získávaly kromě škol a knih, z vyprávění starších lidí nebo čtením novin. Dnes takové vědomosti rozšiřují také rádio, televize, zvukové záznamy, mobily, internet…

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi