HRDĚ SE HLASME K ČESKÉ NÁRODNOSTI
Sčítání lidu je největší a nejdůležitější akce desetiletí, týkající se menšinových práv, která velice zaleží na počtu příslušníků. Letos sčítání probíhá v značném počtu evropských zemí, mezi které patří také Chorvatsko. O tom, jak se krajanská komunita připravuje na sčítání obyvatel, mluvili novináři Jednoty a českého vysílání Rádia Daruvar s poslancem za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimírem Bílkem, s předsedkyní Svazu Čechů Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou a předsedou Koordinace menšinových rad a županské rady české menšiny Damirem Malinou.

Dny české kultury a Den obce Končenice

  • čtvrtek, 16 září 2021 00:00

HODOVALO SE DVA DNY
První víkend letošního září využila Česká beseda Končenice k uspořádání své tradiční akce Dnů české kultury a gastronomie nazvané Končenické hody. Dvoudenním bohatým programem v Končeních zároveň oslavili Den obce.

ÚPRAVA DOMU A PROSTORU PRO MLÁDEŽ
Upravený Český dům včetně fasády, střechy, patra, zateplení a místnosti pro mládež, to jsou nejdůležitější části bilance činnosti České besedy Dolní Střežany z let 2019 a 2020, zaznělo na řádné valné hromadě, kterou 4. září vedla předsedkyně Besedy Jiřinka Machová.

NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY A NOVÉ POZNATKY
Pandemie covid-19 byla v loňském roce překážkou, kvůli které se nepodařilo uskutečnit letní školu v České republice pro žáky sedmých tříd (tento tradiční školní zájezd naposledy přerušila domovinská válka). Tento rok se situace s covidem trošku zlepšila a díky jednotlivcům, kteří se nevzdávali, se ji letos podařilo zase uspořádat. Letošní letní školy se zúčastnily žáci 7. a 8. tříd české základní školy v Daruvaru (37 žáků) a Končenic (13 žáků), také žáci, kteří se učí češtinu podle modelu C v Dežanovci (5 žáků), ve Virovitici (2 žačky) a v Hrubečném Poli (4 žačky).

KULTURNĚ-OSVĚTOVÁ ČINNOST VE STÍNU POLITIKY
Daruvar se spolu se svým okolím, v němž převažovalo venkovské obyvatelstvo, nestal jen úředním střediskem české menšiny, ale také těžištěm jejího kulturního a osvětového života. Následkem toho bude také vývoj aktivit charakteristických pro venkov, zejména folkloru, dechových orchestrů, lidových písní a ochotnického divadla, za současného zániku vážné hudby, která se před válkou pěstovala v městských spolcích. Tím byla kultura české menšiny odsouzena k tradicionalismu. Ten se však po čase dostal do krize, stal se statický a neatraktivní, zejména ve srovnání s hromadnou kulturou v televizním vysílání, které zároveň způsobilo uchylování lidí do soukromí a pokles zájmu o spolkové činnosti. Hromadná kultura ovlivnila také české menšinové akce, které s časem získaly prvky festivalů a estrády.

S PŘÁNÍM ÚSPĚŠNÉ PRÁCE V DRUHÉM STOLETÍ ŽIVOTA
Krajanská komunita obce Hercegovec se dočkala oslavy trojího jubilea, která se kvůli pandemii koronaviru nemohla konat vloni, kdy se naplnilo sto let od založení České besedy, devadesát od stavby Masarykova domu a sto padesát od příchodu prvních českých rodin na toto území. Oslava se konala 28. srpna ve svátečně vyzdobeném sále Domu a za přítomností mnoha hostů.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2021

V Jednotě číslo 37, která vychází 18. září 2021, čtěte:
- Poprvé Dny české kultury v Daruvarském Brestově
- Valná hromada v Šibovci
- Valná hromada a křest ročenky v Daruvaru
- Přátelské posezení v Kaptolu
- Letní škola v Česku žáků šestých tříd českých škol
- Sto let Svazu Čechů: Nové úspěchy a náznaky zlepšení vztahů
- Z dějin Ivanova Sela
- Vzpomínka na básníka a výtvarného kritika Željka Sabola
- Županská přehlídka menšinové tvořivosti v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi