Josefovský večírek v Hercegovci

  • pondělí, 08 duben 2024 00:00

PEVNÁ TRADICE DO BUDOUCNA
Josefovský večírek v Hercegovci má tradici dlouhou přes 100 let a připomíná se jím den, kdy dechová hudba České besedy Hercegovec poprvé hrála na josefovské zábavě, a to v dávném roce 1920. Věříme, že návštěvníci vůbec první zábavy si nebyli vědomi, že se večírek vyvine do více než 100 let trvající tradice, která bude navštěvována hosty z široké oblasti Chorvatska. Letošní Josefovský večírek s poutavými hosty a pestrým programem se konal 23. března v krásném Masarykově domě.

HODNOTILI A PLÁNOVALI BOHATOU ČINNOST
Chorvatsko-česká společnost (CHČS) uspořádala 19. března v Českém národním domě v Záhřebu řádnou valnou hromadu, na níž byla schválena zpráva o činnosti v uplynulém roce, jakož i plán práce na rok 2024.

Také zdejší lidé byli nasazeni v Dachau

  • pondělí, 08 duben 2024 00:00

HISTORKY O MÉNĚ ZNÁMÝCH A NEZNÁMÝCH FOTOGRAFIÍCH II.
Třebaže od ukončení druhé světové války minulo bezmála 80 let, přece dodnes nevíme o osudech mnoha příslušníků české národnosti z území bývalé Jugoslávie. Nevíme dokonce ani přibližně, kolik jich v té době přišlo o život. I když se tu a tam uvádí nějaké počty, tyto odhady jsou nespolehlivé. Ne, že by byly tyto informace utajovány, ale dodnes je možné vyhledat různé údaje o počtech obětí i na celostátní úrovni.

JAZVENIČTÍ HODNOTILI ČINNOST
V Sisacko-moslavinském županství působí malý, ale velice činný krajanský spolek Česká beseda Jazvenik. Členové spolku a mnozí hosté se sešli v sobotu 16. března, aby zhodnotili činnost minulého roku a naplánovali další akce.

ČESKÁ BESEDA DOLANY
Zájemci o českou kulturu a dobrou zábavu zaplnili 16. března sál místního domu v Dolanech, kde tamní Česká beseda uspořádala besední večírek s premiérou divadla Vostatkový soud autora Vlastimila Pešky.

Večer písní ve Velkých Zdencích

  • pondělí, 01 duben 2024 00:00

ZPĚVEM A HUDBOU VÍTALI JARO
Do víkendu bohatého divadly přinesla Česká beseda Velké a Malé Zdence osvěžení v podobě tradičního večírku s písničkou. V místním domě ve Velkých Zdencích se v sobotu 16. března večer na pozvání hostitelů sešlo pět pěveckých skupin z okolních míst, aby se pobavily při české a chorvatské písničce.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi