CHORVATSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST ZÁHŘEB
Český kroatista, literární historik a překladatel Dušan Karpatský, který byl v průběhu téměř 60 let svého působení nejen největším propagátorem chorvatské kultury v Česku, ale i jednou z nejvýznamnějších osobnosti v celkových dějinách chorvatsko-českých vztahů, není zapomenut ani šest let po své smrti. Důkazem toho je dvojjazyčná kniha Dušan Karpatský (1935. – 2017.): život i djelo/život a dílo, kterou vydaly nakladatelství For Prague a sdružení Lastavica v Praze za finanční podpory Ministerstva kultury a médií Chorvatské republiky.

PREKOPAKERSKÝ ČESKÝ DŮM V ŘÍŠI ČESKÝCH PÍSNÍ
V Českém domě v Prekopakře proběhla 4. listopadu přehlídka malých hudebních skupin působících v rámci krajanských spolků. Zúčastnilo se jí deset malých hudebních útvarů od Osijeku po Záhřeb a od Virovitice po Kaptol.

Zasedal výbor nadace Rafaela Pávíčka

  • středa, 15 listopad 2023 00:00

POMOC STUDENTŮM A NÁVRAT MAJETKU
Po dlouhé době, kdy se schůze konaly on-line, se 17. října 2023 v záhřebském Českém domě sešel správní výbor Pávíčkovy nadace v plném počtu. Na návrh správkyně Nadace Jarmily Kozákové Marinkovićové se jednalo o finanční pomoci studentům z řad české menšiny, o situaci ohledně návratu majetku Nadace a o dalších záležitostech.

Na oslavách v Ratíškovicích a Hodoníně

  • středa, 15 listopad 2023 00:00

ČESKÁ BESEDA DARUVARSKÝ BRESTOV
Poslední víkend v říjnu byli dechová hudba České besedy Daruvarský Brestov, několik dalších členů Besedy a starosta obce Končenice Zlatko Bakunić na oslavě Dne vzniku Československa, nejvýznamnějšího svátku České republiky. K oslavě se v Hodoníně a Ratíškovicích konají lampiónové průvody a my jsme měli čest se jich zúčastnit.

ČESKÉ BESEDY HORNÍ DARUVAR A GAREŠNICA
Na oslavu pátého výročí svého založení Česká beseda Nový Sad v Srbsku pozvala také dva krajanské spolky z Chorvatska – České besedy Garešnica a Horní Daruvar. Slavnost se konala 21. a 22. října v Kulturní stanici Barka v Novém Sadu.
Na podnět několika obyvatel Nového Sadu českého původu byl v roce 2018 založen spolek, který bude shromažďovat občany českého původu i občany jiných národností.

ZÁVĚR O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ V CHORVATSKU V LETECH 1922–1941
Několik dříve uveřejněných příspěvků v Jednotě bylo jen připomínkou na české školství v meziválečném období, abychom nezapomněli, že česká škola nebyla jen v Daruvaru, ale také jinde, kde žili příslušníci české menšiny. Všude se to nedařilo, někde takové školy po nějaké době zanikly, bez ohledu šlo-li o soukromé, doplňovací, paralelní nebo kočovné (okresní) školy. Zmíněny jsou i různé překážky, které bylo třeba zdolat, aby se někde založila a udržela česká škola.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 16 2024

V Jednotě číslo 16, která vychází 20. března 2024, čtěte:
- Poslední rozloučení s čestným předsedou ČSÚZ Jaromírem Šlápotou
- Šedesát let od založení mládežnické taneční skupiny v Končenicích
- Divadelní večery s premiérou v Horním Daruvaru a Bjelovaru
- Vzdělávací seminář učitelů v České republice
- Překladatelská soutěž Českých škol bez hranic
- Záhřebští bohemisté v mezinárodním vědeckém projektu
- Deset dní astronomie v Daruvaru
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi