HODNOTILI A PLÁNOVALI
Předsedkyně České besedy Velké a Malé Zdence Ana Milićová Zápotocká vítala přítomné na valném shromáždění, které se konalo 19. června. Mezi přítomnými byl i poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková a ředitelka školy Sněžana Šelišová. Všichni Besedě popřáli úspěchy v činnosti a poděkovali za veškerou spolupráci.

HLEDÁNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ ORGANIZOVÁNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ MENŠINY
Zakládání odborů Československého svazu se sídlem v Záhřebu, které pečovaly o Čechy na území Sávské bánoviny, bylo dalším podnětem pro Slováky ve Vojvodině, aby se dožadovali vlastní organizace, buď samostatné, anebo v rámci Svazu. Starala by se o jejich potřeby, a zároveň by byla znamením uznávání svébytnosti slovenské menšiny, oproti vnucené tezi o „československé menšině“ jako odrazu unitaristického zařízení Československa i Jugoslávie. Příležitostí a podnětem Slovákům, aby založili vlastní zvláštní organizaci, bylo zavedení bánovin a založení Dunajské bánoviny na území Vojvodiny.

SETKÁNÍ V ČESKÝCH BESEDÁCH A NAHRÁVÁNÍ ROZHOVORŮ
Je tomu už dva měsíce, co jsem na stáži ve vydavatelství Jednota a jezdím nahrávat s místními krajany do českých besed. Nahrávky toho, jak chorvatští Češi mluví, pořizuji pro Ústav Českého národního korpusu, v jehož rámci by měla vyjít databáze chorvatské češtiny, v níž by mohla být nashromážděna data o místní češtině, která se vyvíjela po téměř dvě stě let do své specifické podoby.

Valná hromada České besedy v Záhřebu

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

JIŘÍ BAHNÍK I V NOVÉM MANDÁTU PŘEDSEDOU
Česká beseda Záhřeb uspořádala v sobotu 12. června volební valnou hromadu. Už od šesté hodiny odpoledne do záhřebského Českého domu přicházeli krajané, na kterých byla vidět radost ze společného setkání, protože se už delší dobu kvůli pandemii koronaviru žádná kulturní akce nekonala.

Den otevřených dveří v Daruvaru

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

PROHLÍDKA ČESKÉHO DOMU OD SKLEPA K PŮDĚ
Daruvarská Česká beseda uspořádala 12. června dopoledne nevšední akci – Den otevřených dveří. Svou přítomností ji podpořil i poslanec Vladimír Bílek a zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová. Předsedkyně Besedy Željka Zadrová uvedla, že by spolek chtěl veřejnosti zpřístupnit místa, do kterých se běžně nedostane a do spolku přilákat další zájemce.

Setkání mladých hudebníků v Prekopakře

  • čtvrtek, 24 červen 2021 00:00

CHTĚLI BY, ABY SE AKCE STALA TRADIČNÍ
Setkání mladých hudebníků bylo první kulturní akcí České besedy Prekopakra po loňském březnu, kdy všechno bylo zastaveno vypuknutím pandemie koronaviru. V programu, který se v místním Českém domě konal 12. června, vystoupily hudební skupiny domácího spolku a hosté z České besedy města Garešnice.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 29 2021

V Jednotě číslo 29, která vychází 17. července 2021, čtěte:
- Zápisy do základních škol
- Videolekce českého jazyka a kultury
- Virtuální setkání českých škol ve světě
- V Osijeku se konal Den české kultury
- Valné hromady v Daruvarském Brestově, Garešnici, Záhřebském županství, Horním Daruvaru a Osijeku
- Sto let Svazu Čechů: Česká menšina v Bánovině Chorvatsku
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi